SmartCall-Support

Takk for bestilling av SmartCall


Bestillingen vil bli behandlet fortløpende av en saksbehandler hos oss, og du vil få tilsendt lisensnøkkel så snart som mulig, normalt innen én virkedag.

Dersom du har bestilt CRM integrasjon i SmartCall betaler du for fjernstyrt hjelp og bistand til oppsett av løsningen for administrator. Vi tar kontakt for å avklare tidspunkt.

Ved å ta i bruk SmartCall aksepterer du våre betingelser og programvarelisens 

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du med fordel henvende deg på chat i vårt kundesenter.

Vi anbefaler at du legger siden til i dine favoritter, slik at du enklere kan finne den senere.


OBS! Dersom du skal benytte SmartCall for Mobil med Bluetooth kommunikasjon anbefaler vi at du benytter eksternt adapter av typen Belkin USB 4.0 type F8T065BF, som du kan bestille av din utstyrsleverandør eller hos Komplett.no. Les viktig informasjon om installasjon og bruk av Bluetooth her


 

 

 

SmartCall tjenestebeskrivelse


SmartCall er en Nettsoft utviklet programvare som integrerer og verdiøker bedriftens eksisterende telefoni- og dataløsninger, og er laget for å forenkle arbeidsdagen for deg som benytter telefon og PC som arbeidsverktøy.

Grunnleggende funksjonalitet

Click-to-Call, eller «Klikk for å ringe» sørger at du kan starte samtaler med din telefon ved å klikke på telefonnummer i hvilket som helst dataprogram eller webside. Klikk og ring fungerer i alle dataprogrammer, både de som har støtte for telefonkobling (TEL-protokoll), og i andre programmer ved at du kan merke telefonnummeret du vil ringe, og deretter trykke en tastaturkombinasjon på PC-tastaturet. Vi kaller det «Klikk for å ringe med hurtigtast».

Når du mottar en samtale på din telefon får du et oppslagsvindu (toast) på din PC-skjerm som viser informasjon om innringer fra Opplysningen 1881. Dette oppslagsvinduet kan også inneholde annen nyttig informasjon fra bedriftens telefon- eller CRM-system. Se CRM integrasjoner lenger ned.

Støttede telefonløsninger

SmartCall fungerer med alle mobiltelefoner og operatører via Bluetooth forbindelse, men kan også leveres med mobil API-integrasjon i Telenor Mobilt Bedriftsnett samt alle Skype for Business løsninger med telefoni og Microsoft Teams løsninger med Telenor telefoni (Teams krever foreløpig Telenor MBN integrasjon).

Ved integrasjon med Telenor MBN byr SmartCall i tillegg på en funksjon for mobilstatusvisning, som gir deg oversikt over om dine kollegaer er opptatt eller ledig i mobilen, slik at du vet når du kan ringe de.

SmartCall kan hjelpe deg å spare en arbeidsuke i året

«Vent litt så skal jeg finne saken din»

En ganske vanlig kommentar fra kundeservice. Det tar i gjennomsnitt 37 sekunder for kundeservice å søke frem informasjon når kunden ringer, og med bare 10 samtaler om dagen utgjør disse sekundene hele 23 timer i et arbeidsår på 230 dager.

Når det i tillegg tar ca 20 sekunder å taste et telefonnummer og ringe med mobilen, så kan SmartCall med sin klikk og ring funksjon hjelpe bedriften med å spare ekstra 11 timer i året – altså nesten en hel arbeidsuke totalt per ansatt.

Miniversjon og Fullversjon

SmartCall leveres i to versjoner, hvor Miniversjon gir deg funksjonene klikk for å ringe samt nummeroppslag fra 1881. Har du behov for CRM- og/eller andre integrasjoner og funksjoner er det Fullversjon som gjelder.

CRM-Integrasjoner med automatisk kontaktoppslag (Fullversjon)

Når kunder og forbindelser ringer, kan SmartCall med sine funksjoner for CRM-integrasjon vise kontaktinformasjon og andre data fra bedriftens interne CRM-system i SmartCall oppslagsvinduet på PC-en. Se SmartCall oppslagsvindu eksempel under.
Tilhørende kontaktkort kan åpnes automatisk, slik at du sparer tid ved å slippe å søke opp kunden. På denne måten får du raskere frem informasjon eller behandle en sak eller salg, og derved kunne møte kunder med et høyere servicenivå.

SmartCall CRM integrasjon fungerer med:

Vi tilbyr spesialintegrasjoner med kunde- /fagsystemer.

Eksempel på oppslagsvindu med SuperOffice CRM integrasjon:

 

Nytteverdi og besparelser

SmartCall vil øke verdien av bedriftens investering i talekommunikasjon, CRM- og andre datasystemer ved å integrere disse med hverandre.


1881+ med katalogsøk

 

Se navn på de som ringer deg er inkludert i SmartCall oppslagsvinduet.

1881+ er valgfritt tilleggsabonnement til SmartCall, som gjør at du kan få tilgang til enda mer informasjon i oppslagsvinduet, blant annet adresseinformasjon, informasjon om markedsføring/telefonsalg og en egen katalogsøk-tjeneste hvor du kan søke personer og firmaer direkte i 1881 sin oppdaterte database.

Du kan også lagre søk og kontaktoppslag direkte til Outlook kontaktbok, og i støttede systemer vil du kunne opprette CRM kontakt rett i CRM-systemet med data fra 1881, slik at du sparer tid på registreringsarbeid.

Eksempel på 1881 katalogsøk med oppretting av firma i SuperOffice CRM:

Betingelser og programlisens


Inntil 60 dagers prøveperiode:
Du kan installere og bruke SmartCall på valgfritt antall maskiner kostnadsfritt inntil siste dag av påfølgende måned etter av SmartCall første gang ble installert. Dersom du ikke ønsker å bruke SmartCall må programvaren av-installeres på alle PC-er for å unngå å bli fakturert. NB! Dersom du har mottatt bistand til CRM-integrasjon i SmartCall gjelder egne betingelser som beskrevet under punkt 10 under.

Klikk her for prisliste

Vilkår for bruk av SmartCall:  

 1. SmartCall lisensnøkkel kan benyttes av alle i den registrerte bedriften.
 2. En bruker kan installere SmartCall på flere PC-er/enheter uten ekstra kostnad.
 3. Pris beregnes etter antall aktive brukere per måned, men faktureres etterskuddsvis hvert kvartal med forfall på 15 dager dersom annet ikke er avtalt. Minimum månedlig fakturabeløp er kr 200,- (kr 600,-/kvartal)
 4. Aktive brukere beregnes ved automatisk rapportering av telefonnummeret til Nettsoft. Se hvordan dette håndteres under personvern i lisensen under.
 5. Oppsigelsestid gjelder ut inneværende måned.
 6. Dersom bedriften ikke ønsker å benytte SmartCall, må programvaren av-installeres for at du skal unngå å bli fakturert.
 7. Dersom eventuelle mobile API tjenester har vært benyttet i SmartCall er bedriften selv ansvarlig for å avbestille dette hos mobiloperatør ved avslutning av SmartCall abonnement.
 8. Ved bestilt Fullversjon er det inkludert starthjelp til bedriftens superbruker eller IT-ansvarlig. Hjelpen omfatter installasjon, tilpasning og test av løsning for én bruker. Bistand til utrulling/deployment faktureres etter medgått tid.
 9. Bistand til implementering av CRM integrasjoner faktureres ihht prislisten.
 10. Dersom kunde har fått bistand til implementering av CRM-systemer, og kunde velger å avbryte abonnement uten at det skyldes feil fra Nettsoft faktureres implementeringskostnaden som er oppgitt i prislisten.
 11. Øvrig bistand faktureres etter medgått tid med kr 650,-/halvtime.
 12. SmartCall Miniversjon leveres uten inkludert starthjelp. Support faktureres etter medgått tid med kr 650,- /halvtime. Enkle spørsmål besvares kostnadsfritt via vår Online Chat.
 13. SmartCall installasjoner som er i bruk ved siste dag av påfølgende installasjonsmåned blir fakturert med det antall brukere som er registert på samme lisensnøkkel.
 14. Faktura for implementering/bistand blir fakturert etter utført arbeid.
 15. Eventuell tilleggsfunksjoner blir lagt til på alle brukere med samme lisensnøkkel i SmartCall. Er det behov for ulik funksjonalitet blant brukere kan det utstedes ulike lisensnøkler.
 16. Ved etterbestilling av funksjoner og integrasjoner starter faktureringen etter at tjenesten er levert.
 17. Eventuell bruk av API-tjenester i SmartCall faktureres faktureres direkte av mobiloperatør.
  1. For Telenor gjelder følgende:
   1. Nettsoft User-API for Telenor faktureres på registrerte brukere i MBN avtalen
   2. Nettsoft Status-API faktureres på alle brukere i Telenor MBN avtalen uavhengig av hvor mange som bruker SmartCall. Dette er bestemt av Telenor.
 18. Kunde forplikter seg til ikke å distribuere lisensnøkkel til utenforstående da dette vil forårsake at SmartCall vil slutte å fungere. Eventuelle endringer i løsning som følge av dette vil bli fakturert etter medgått tid, minimum kr 1300,-.
 19. Gjenåpning av stengt abonnement som følge av mislighold faktureres med kr 1300,-
 20. Ved eventuelt fremmøte tilkommer kostnader til reise, reisetid og eventuelt diett etter statens satser.

Se øvrige salgs- og leveringsbetingelser samt GDPR informasjon på www.nettsoft.no/avtaleverk.


Programvarelisens

Nettsoft SmartCall

Er en programvare som effektiviserer arbeidsdagen til de som benytter telefon og PC som arbeidsverktøy. SmartCall har flere nyttige og verdiøkende funksjoner til ulike telefonløsninger, men de grunnleggende funksjonene i SmartCall består av «Klikk for å Ringe» som gjør det mulig å klikke eller merke telefonnummer og ringe fra alle dataprogram samt nummeroppslag fra Opplysningen 1881, for å vise navn på ukjente som ringer i et oppslagsvindu (toaster). SmartCall kan også utvides med kontaktoppslag mot ulike CRM systemer og annen funksjonalitet avhengig av hvilken telefon eller telefonløsning som benyttes. Her kan du lese komplett tjenestebeskrivelse.

Utgaver og versjoner

SmartCall leveres i utgavene SmartCall for Mobil, SmartCall for Teams og SmartCall for Skype4b.
Alle utgavene leveres som en Miniversjon med begrenset funksjonalitet, eller som Fullversjon. Denne lisensavtalen gjelder for alle utgaver og versjoner av SmartCall.

Personvern

SmartCall leverandør eller produsent innhenter ingen personlige data, kun informasjon om mobilnummer dersom mobil status benyttes og brukeidentifikasjon (mobilnummer/epost), som danner grunnlag for fakturering.

 1. Ved registrering og bestilling av SmartCall lagres kontaktinformasjon om bedriften.
 2. Det blir ikke lagret navn eller annen informasjon om brukerne.
  Dataene blir lagret kryptert, og vil kun bli dekryptert og utlevert på forespørsel fra kunde om å dokumentere de ulike brukere i bedriften.
 3. Ved bruk av funksjonalitet for å sette bruker opptatt i mobil når bruker er opptatt i Skype/Teams vil det også overføres mobilnummer og opptatt/ledig informasjon for å håndtere denne funksjonaliteten. Denne informasjonen slettes underveis når den ikke lenger behøves for å håndtere denne funksjonaliteten.

Programvarelisens

Denne programvaren er utviklet av Nettsoft AS og beskyttes av opphavsrettlovgivning og internasjonale opphavsrettighetskonvensjoner samt andre immateriellrettslige lover og konvensjoner. Denne lisensavtalen er en bindende avtale mellom bruker og Nettsoft AS.

1. Bruk / Lisens

Denne lisensavtalen gir registrert bedrift rett til å installere SmartCall på bedriftens PC-er eller virtuell serverløsning (eksternt skrivebord).
En bruker kan installere SmartCall med samme mobilnummer eller epost/påloggingsadresse i Skype4b på flere enheten uten ekstra kostnad.
Programvaren inkluderer program og tilhørende media, skriftlig materiell samt eventuell ”online”- eller elektronisk dokumentasjon.
Ved at Dere installerer, eller på en annen måte bruker programvaren, aksepterer Dere disse lisensvilkår og denne lisensavtalen blir dermed bindende for Dere.

2. Beskrivelse av øvrige rettigheter og begrensninger

Dere har ikke rett til å forandre, dekompilere eller på annen måte utnytte programvaren. Dere har ikke rett til å selge, låne bort, leie ut eller lease ut programvaren. Dere har ikke rett til å overføre Deres rettigheter til andre. Nettsoft AS har rett til å si opp denne lisensen dersom Dere bryter lisensvilkårene. I et slikt tilfelle skal samtlige eksemplarer av programvaren og tilhørende komponenter avinstalleres/fjernes og ikke benyttes videre.

3. Opphavsrett/copyright

Eierrettighetene og opphavsrettighetene til programvaren inkludert skriftlig materiale eies av Nettsoft AS. Programvaren beskyttes av opphavsrettslig lovgivning og internasjonale opphavskonvensjoner. Dere har ikke rett til å kopiere noe skriftlig materiale som føler med programvaren.

4. Ansvar og erstatning

All bruk av programvaren skjer på egen risiko. Nettsoft garanterer at det ikke er lagt inn skjult funksjonalitet i programmet.
Ikke i noen tilfeller kan Nettsoft AS bli erstatningspliktig for skader av noe slag. Hverken for direkte eller indirekte skader som beror på programvaren.

Installasjonsveiledning

Trenger du hjelp? Chat med support i vårt Kundesenter


Denne veiledningen gjelder for installasjon på enkeltmaskiner.
For større/avanserte nettverk kan du les om installasjon på terminalserver og utrulling/deployment.


Standard brukerinstallasjon:

Forhør deg med IT-ansvarlig eller dine kollegaer om SmartCall setup- og lisensfil er lastet ned tidligere og tilgjengelig i en fellesmappe i bedriften.
I tilfelle kan du gå til denne mappen og dobbeltklikke på SmartCall setup programmet.

 1. Opprett en SmartCall Setup mappe med valgfritt navn på din PC (eller på et fellesområde dersom flere i bedriften skal installere SmartCall)
 2. Åpne tilsendt e-post med informasjon om nedlasting og lisensnøkkel
 3. Last ned fil med lisensnøkkel
  Lagre denne filen i mappen du opprettet i pkt 1.
  Dersom du ikke får lastet ned filen kan du kopiere lisensnøkkelen fra e-posten og lime denne inn i en fil du oppretter og kaller lisens.xyz. Filen skal ligge i samme mappe som setup-programmet.  
 4. Last ned SmartCall setup-program
  Last ned setup program fra linken under, og lagre filen i samme mappe som du opprettet i pkt 1.
  Les dette dersom du ikke får lastet ned.
 1. Åpne mappen du opprettet i pkt 1 og dobbelklikk på SetupNettsoftSmartCall.
  1. Du kan trygt bekrefte eventuelle sikkerhetsmeldinger (Mer Info/Kjør allikevel)
  2. Les dette dersom du ikke får installert
 2. Etter installasjon må du aktivere klikk og ring med SmartCall i Windows.
 3. For eventuelt tilpasninger av CRM integrasjoner kan du klikke på følgende linker:

Aktivere klikk for å ringe


Denne veiledningen gjelder for alle utgaver og versjon av SmartCall.

For at du skal kunne klikke og ringe fra telefonnummer i dataprogrammer som støtter telefonlink (URL Tel protokoll), er det nødvendig å fortelle Windows at du benytter SmartCall.
Dette er valgfritt dersom du benytter Skype for Business eller Microsoft Teams med telefoni.

Etter at du har utført endringen som forklart under, åpner du SmartCall Innstillinger og går til fanen «Klikk for å ringe» for å aktivere «Klikk for å ringe med hurtigtast», slik at du også kan merke og ringe fra hvilket som helst telefonnummer i dataprogrammer som ikke har støtte for telefonlink.


Windows 8 – Windows 10

 1. Klikk på Windows knappen nederst i venstre hjørnet på skjermen (eller på tastaturet ditt)
 2. Velg INNSTILLINGER (tannhjulet)
 3. Velg SYSTEM
 4. Velg APPER
 5. Velg STANDARDAPPER
 6. Nede på høyre side finner du en link:
  VELG STANDARDAPPER ETTER PROTOKOLL
 7. Bla nedover til du finner TEL protokoll i venstre liste (kan ta litt tid før alle vises)
 8. Klikk på TEL linjen og velg SmartCall Click to Call
 9. Lukk innstillinger
 10. Omstart av maskin kan være nødvendig for at endringen skal fungere
 11. Gå til SmartCall Innstillinger og fanen «Klikk for å ringe» for å tilpasse hvordan du vil bruke funksjonen «Klikk og ring med hurtigtast»,  slik at du også kan merke og ringe fra hvilket som helst telefonnummer i dataprogrammer som ikke har støtte for telefonlink.

Windows 7

 1. Klikk på Windows knappen nederst i venstre hjørnet på skjermen (eller på tastaturet ditt)
 2. Velg STANDARDPROGRAMMER
 3. Velg Knytt en filtype eller protokoll til et program.
 4. Finn/søk protokollen TEL protokoll
 5. Velg Endre program.
 6. Velg SmartCall Click to Call
 7. Velg OK
 8. Omstart av maskin kan være nødvendig for at endringen skal fungere
 9. Gå til SmartCall Innstillinger og fanen «Klikk for å ringe» for å tilpasse hvordan du vil bruke funksjonen «Klikk og ring med hurtigtast»,  slik at du også kan merke og ringe fra hvilket som helst telefonnummer i dataprogrammer som ikke har støtte for telefonlink.

Oppdatering


SmartCall blir jevnlig oppdatert med nye funksjoner og feilrettinger.

I Installasjonsveiledningen vil du alltid ha tilgang til siste versjon av SmartCall. Opplever du problemer anbefaler vi at du laster ned Setup-fil og kjører denne på din PC.

Automatiske oppdatering (standard)

Når det foreligger en viktig oppdatering, vil du få en melding på din PC-skjerm om at en oppdatering er tilgjengelig, og du kan klikke «Oppdater nå»-knappen som vises.
Oppdateringen tar vanligvis under ett minutt.

Opplever du problemer etter oppdateringen bør du gjøre en omstart av maskinen.

Dersom du ikke oppdaterer vil SmartCall etter en viss tid slutte å fungere, og du vil få melding om at programvaren er utgått

Slå av automatiske oppdateringer

Dette anbefales ikke for vanlige brukere.

I visse datamiljøer kan det være ønskelig å styre oppdateringen for brukerne. Derfor kan IT-avdelingen velge å skru av automatisk oppdateringen i registry under:

 • Datamaskin\HKEY_CURRENT_USER\Software\Nettsoft\SmartCall
 • AutoUpdate=0

(Eller tilsvarende i virtuelle servermiljøer)

IT-avdelingen må deretter rulle programfilene til brukerne. Se også Deployment

Systemkrav

 • For å benytte SmartCall trenger du en lisensnøkkel som du kan bestille her
 • SmartCall er en 32-bit programvare som kan kjøre i Windows 32-bit og 64-bit miljøer
 • SmartCall kan foreløpig ikke benyttes på MAC/Apple maskiner
 • Du må ha lokale administrative rettigheter på din maskin for installasjon og oppdateringer, eller IT-ansvarlig må utføre dette for deg
 • Windows og/eller ditt antivirussystem må tillatte nedlasting og installasjon av eksterne apper.
 • Størrelse på programmappe etter installasjon er mellom 50 og 150MB, avhengig av om SmartCall er levert uten- eller med CRM integrasjon
 • Standard brukerinstallasjon tar ca ett minutt (kan også rulles ut/deployes)
 • SmartCall kan kjøre i terminalservermiljøer (eksternt skrivebord). Ta kontakt for informasjon ved installasjon.

SmartCall for Mobil

 • Krever enten bruk av Bluetooth kommunikasjon og/eller API-tjeneste fra Telenor eller Telia

SmartCall for Skype4b

 • Ditt mobilnummer og/eller fastnett telefonnummer (Skype4b nr) må være registrert i PC-klienten (hentes normalt fra bedriftens brukerkatalog/AD)

Installasjonsproblemer


Sjekk at du tilfredsstiller systemkravene og forutsetninger for bruk av SmartCall

Problemer med nedlasting og installasjon?
Enkelte antivirus systemer, din nettleser, Windows 10 eller din IT-avdeling/leverandør kan i noen tilfelle blokkere nedlasting og installasjon av programvare. SmartCall inneholder ingen virus, og er trygt å installere.

Nedenfor kan du lese om ulike måter å løse problemet på.
Dersom ingen av disse fungerer bør du ta kontakt med din IT-avdeling/leverandør.


Windows App innstillinger blokkerer nedlastingen

Dersom du ser nedenforstående melding (bilde 1) når du forsøker å installere SmartCall, kan du klikke på linken «Åpne innstillinger» for å tillatte nedlasting av eksterne Apper/programvare som vist i bilde 2.  Etter endringen kjører du SmartCall Setup program på nytt.

Bilde 1)

Bilde 2)
Trykk og velg som vist med rød pil i bildet under.


Antivirus programmet stopper SmartCall

Enkelte antivirusprogrammer kan blokkere nedlasting og installasjon av eksterne programmer og filer herunder SmartCall.

SmartCall inneholder ingen virus, så det er trygt å installere.

Dersom ditt antivirusprogram blokkerer SmartCall, anbefaler vi at du slår av sanntidsbeskyttelsen (realtime scanner/monitor) i ditt antivirusprogram i noen minutter mens du laster ned og installerer SmartCall. Se innstillinger i ditt antivirusprogram.

Deployment/Utrulling


Teknisk dokumentasjon for utrulling av SmartCall i nettverk

UNDER OPPDATERING

Dersom du har spørsmål eller trenger bistand til utrulling, ta kontakt på chat eller telefon 22881919.

Last ned MSI: https://www.nettsoft.no/filer/smartcall/SetupNettsoftSmartCall.msi

Last ned ZIP: https://www.nettsoft.no/filer/smartcall/SetupNettsoftSmartCall.zip

Nedlasting av SmartCall setup

Her finner du linker til direkte nedlasting av SmartCall setup filer:

 

Terminalserver

Ved installasjon på terminalserver installeres SmartCall på normal måte. Alle brukerinnstillinger lagres i registry under current_user slik at innstiller som gjøres på en bruker ikke innvirker på andre brukere. Det eneste som er felles er eventuelle endringer som gjøres i NettsoftSmartCall.exe.config, feks i forbindelse med SuperOffice oppsett.

Konfigurasjonsfil

Vi anbefaler at det først settes opp en bruker som fungerer slik man ønsker og at innstillingene deretter eksporteres ut til en konfigurasjonsfil som vil være standard for alle andre brukere. Nye brukere vil da bare behøve å legge inn informasjon som er spesifikk for den aktuelle brukeren som brukernavn/passord.

Dette gjøres på følgende måte:
1. Gjør alle innstillinger i SmartCall
2. Velg fanen «Overføring», klikk «Fjern personlig informasjon» og klikk «Skriv/Eksport innstiller til fil». Filen skal hete «SmartCall innstillinger.ini» og skal ligge i SmartCall programkatalogen (normalt C:\Program Files (x86)\Nettsoft\SmartCall).

Neste gang en bruker starter SmartCall vil disse innstillingene leses inn. Dersom det gjøres endringer i konfigurasjonsfilen vil innstillingene leses inn på nytt hos brukeren.

Lisens

For at nye brukere ikke skal få spørsmål om lisensnøkkel lagres mottatt lisensfil «SmartCallLisens.xyz» i programkatalogen. Denne vil da leses inn automatisk ved den enkeltes brukers første oppstart.

Klikk for å ringe

Klikk for å ringe må settes opp for hver enkelt bruker som ønsker å benytte dette. Dette er beskrevet her.

Melding om utgått lisens

På grunn av GDPR og endrede priser og betingelser for bruk må bedriften registrere seg på nytt for fortsatt bruk av SmartCall.

Dersom du allerede har installert SmartCall er det ikke nødvendig å installere programvaren på nytt.
Etter registreringen åpner vi for videre bruk, som vil være aktiv etter omstart av SmartCall, eller av PCen.

Dersom du ikke ønsker å bruke SmartCall lenger må du avinstallere programvaren for å unngå melding om utløpt lisens, og å bli fakturert.
Før du eventuelt kommer til den konklusjonen anbefaler vi at du tar en titt på hvordan SmartCall kan hjelpe deg å jobbe enklere, raskere her

 

Melding om utgått programvare


Dersom du har fått melding om utgått programvare kan dette skyldes at du benytter for gammel versjon, eller at du ikke innehar gyldig lisens eller avtale om bruk av SmartCall programvaren i deres bedrift.

 • Bestill SmartCall
 • Klikk installasjonsveiledning i menyen dersom du vil oppgradere til siste versjon (krever gyldig lisens)

Er du usikker på hva og hvordan du bestiller kan du chatte med oss her på nettsiden, ringe på 22881919 eller sende en epost til support@nettsoft.no

Merk:

 • Dersom dere ikke ønsker å benytte SmartCall, og har benyttet mobil API integrasjon med Telenor må du avbestille dette APIet. Kontakt din mobilforhandler angående dette.
 • SmartCall støtter nå operatøruavhengig Bluetooth tilkobling med din mobiltelefon, slik at det ikke er nødvendig med bruk av APIer fra Telenor med mindre du ønsker å benytte funksjon for «mobilstatus» visning og/eller at SmartCall benyttes i et virtuelt servermiljø (eksternt skrivebord).
 • Går dere over til Bluetooth kan dere si opp API tjenestene hos Telenor slik at kostnadene reduseres. Fordelen med Bluetooth er at utgående ClickToCall telefonsamtaler starter umiddelbart når du trykker på et telefonnummer. Du blir dermed ikke ringt opp av deg selv, slik du gjør ved bruk av API.
 • For deg som vil/må bruke API i SmartCall, så vil vi informere om at vi snart kommer med et nytt Telenor User-API som belastes den enkelte bruker, og ikke alle i brukere i MBN avtalen som i dag, noe som også vil bidra til å redusere totalkostnadene på SmartCall dersom ikke alle i MBN avtalen bruker SmartCall. Vi kommer også snart med APIer for det nye Telia Bedriftsnettet for kunder av Telia.

CRM integrasjoner


SmartCall vil som standard sørge for at du kan klikke eller merke telefonnummer for å ringe fra ditt CRM system og alle andre dataprogrammer på din PC.

Med tilleggstjenesten CRM integrasjon kan du også få funksjon for kontaktoppslag i ditt CRM system når noen ringer deg, slik at du sparer tid på å søke opp kunder/forbindelser.
Tjenesten forutsetter at din mobil er integrert med Bluetooth eller API, eller at du benytter Skype for Business med telefoni samt at du abonnerer på Fullversjon av SmartCall med CRM integrasjon.


Tilpasse CRM integrasjoner i SmartCall

Klikk for informasjon om den CRM integrasjonen du vil benytte i SmartCall

SuperOffice Online


Denne veiledningen er ment for deg som benytter SuperOffice Online (online.superoffice.com).

Trenger du hjelp? Chat med support i vårt Kundesenter


NB! FOR Å AKTIVERE SMARTCALL INTEGRASJON FOR HELE BEDRIFTEN
MÅ FØRSTE BRUKER SOM LOGGER INN VIA SMARTCALL VÆRE EN SUPEROFFICE ADMINISTRATOR


 • Klikk på SmartCall ikonet (ved klokken på skjermen)
 • Velg Innstillinger
 • Velg fanen CRM integrasjon
 • Velg «SuperOffice Online»
 • Gjør eventuelle valg for innkommende og utgående samtaler (standard er Manuelt oppslag)
 • Trykk OK for å lagre – SmartCall starter på nytt automatisk
 • Ved oppstart vil SmartCall åpne et påloggingsvindu til SuperOffice Online (Merk rød tekst over)
 • Logg på med ditt SuperOffice Online brukernavn og passord (epost adresse)
 • For at oppslag ved innkommende samtaler skal fungere må du være innlogget i SuperOffice Online.

 

SuperOffice lokal web og Windows klient


Denne veiledningen er ment for deg bruker SuperOffice via lokal nettleser eller Windows klient (ikke SuperOffice Online)

Trenger du hjelp? Chat med support i vårt Kundesenter


Aktivere klikk og ring fra SuperOffice (ringe fra telefonnummer)
Krever at du først har aktivert SmartCall klikk og ring funksjon i Windows. Se her

 • Logg deg inn i SuperOffice
 • Klikk på ditt innloggingsbilde øverst til høyre
 • Velg Preferanser
 • Velg Standardverdier
 • Gå til Format for telefonkobling (link)
 • Skriv inn tel:%p

Innstillinger for Oppslag SuperOffice
Klikk på SmartCall ikonet ved systemklokken på din skjerm.

Velg Innstillinger og gå til fanen CRM integrasjon:

 • Velg «SuperOffice Lokal» og merk av for å aktivere
  NB! Se under dersom SmartCall skal tilkobles direkte til SQL server
 • Merk Webservice og registerer URL adresse for SuperOffice Web Services
  (Hvis du ikke vet adressen må du spørre din SO leverandør. Eksempelsadresse:  https://crm.dittfirma.no/remote/services81)
 • Dersom SO er satt opp med Singe Sign On krysser du av for dette
 • Legg inn brukernavn og passord du benytter for å logge inn i SuperOffice
 • Oppslag kundekort:
  • Merk av for Windows dersom du bruker SuperOffice Windows klient
  • Merk av for web/nettleser dersom du bruker SuperOffice i din nettleser.
   Registerer adresse du bruker for å logge på. Eksempelsadresse:  https://crm.dittfirma.no
 • Gjør valg for hva som skal skje ved innkommende og utgående samtaler på høyre side av bildet
 • Trykk OK for å lagre – SmartCall starter på nytt
 • For at oppslag ved innkommende samtaler skal fungere må du være innlogget i SuperOffice.
 • Ved bruk av SuperOffice i nettleser åpnes et nytt vindu for hvert oppslag. Dette styres av nettleser/Windows, og kan ikke unngås.
  Dersom dette er en utfordring av befaler vi at du setter «manuelt» oppslag ved innkommende samtaler i innstillinger.
  Du kan da trykke på SuperOffice ikonet i SmartCall oppslagsvindu for å åpne kontaktkortet til innringer.

Direkte SQL tilkobling

Dersom SuperOffice webservices ikke er tilgjengelig kan vi koble SmartCall direkte mot SuperOffice SQL database ved å opprette en spesiell fil med innstillinger for denne tilkoblingen.

Vi trenger følgende informasjon om bedriftens SuperOffice løsning:

 • SuperOffice versjon:
 • SQL servernavn:
 • Databasenavn:
 • SQL bruker/passord:

Kopier linjene til en e-post, fyll informasjonen og send til support@nettsoft.no

Lime CRM

Kontaktoppslag med Web URL


URL basert weboppslag gjør at du manuelt eller automatisk kan få åpnet kontaktkort i ditt kunde- fagsystem når noen ringer deg. Funksjonen er er tilgjengelig i Fullversjon av SmartCall med abonnement på CRM integrasjon for Web URL Oppslag.

Selv om du benytter Web URL oppslag vil du alltid kunne trykke på 1881 logoen i oppslagsvinduet for informasjon fra Opplysningen 1881.

Slik registrerer du URL oppslag i SmartCall:

 • Klikk på SmartCall ikonet ved klokken
 • Velg Innstillinger
 • Velg fanen CRM integrasjon
 • Velg angi CRM type , og velg URL basert weboppslag
 • Skriv inn URL adresse for søk. Se eksempler under, eller kontakt din CRM leverandør for informasjon.
 • Ta kontakt med Nettsoft dersom det er ønskelig med spesialtilpasninger

Her noen eksempler på bruk av URL oppslag:

 • SalesForce
  https://na17.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=<%>
 • Gulesider
  http://www.gulesider.no/finn:<%>

Test oppslag:

Erstatt webadressen (etter // med adressen til ditt CRM-system, og erstatt %-tegnet med et telefonnummer du vet finnes i ditt system. Eksempel <22881919> eller <+4722881919> Dersom CRM-systemet viser deg kontaktkortet vet du at oppslaget fungerer, og du kan bruke adressen med <%> i SmartCall.

Kontaktoppslag MS CRM

Menyvalg og fellesfunksjoner


Disse kapitlene omhandler funksjoner som er felles for alle utgaver av SmartCall.

 

Vi anbefaler at SmartCall ikonet alltid er synlig ved klokken, slik at du får tilgang til funksjoner og innstillinger.
Dersom du ikke ser SmartCall ikonet vil det sannsynlig ligge under pilen som viser skjulte systemikoner.
Klikk på pilen og finn SmartCall ikonet. Klikk, hold og dra ikonet ned ved siden av klokken.

Anropsliste


Anropslisten er et vindu som viser deg de 30 siste innkommende- og utgående telefonsamtaler du har foretatt via din PC.

 • Du finner Anropslisten ved å klikke på SmartCall ikonet ved klokken
 • Du kan høyreklikke på linjene i listen for å utføre ulike handlinger, som ring tilbake, Sende SMS, gjør oppslag hos 1881, Regnskapstall og Brønnøysund. Du kan også lagre oppslaget til din Outlook kontaktbok.
 • Dersom du har bestilt CRM integrasjon kan du også gjøre oppslag i ditt CRM system og/eller lagre oppslaget med data fra 1881 til ditt CRM system (SuperOffice og Dynamics).

 

 

Katalogsøk 1881


Som standard får du kostnadsfritt nummeroppslag med visning av navn fra 1881 i SmartCall oppslagsvindu på skjermen.

Ved å abonnere på et 1881+ abonnement får du tilgang til «Katalogsøk 1881» hvor du kan søke firmaer og personer direkte i 1881 sin oppdaterte database med 30 mill oppføringer og 35 000 daglige endringer. Fra et søkeoppslag kan du blant annet ringe, sende SMS, lagre oppslaget til Outlook eller ditt CRM system (dersom bestilt).

For å få tilgang til Katalogsøk 1881 må du bestille et 1881+ abonnement til SmartCall.

Med et 1881+ abonnement vil du også se adresseinformasjon, og om nummeret er brukt i salg/markedsføring i SmartCall oppslagsvindu.

Mobilstatusvindu


Mobilstatusvindu gir deg mulighet for å se opptatt/ledig status på dine kollegaer

Når du åpner Mobilstatusvindu kan du se status med rødt eller grønt ikon på de kollegaer du har valgt i SmartCall innstillinger «Mobil integrasjon» – «Velg statusbrukere». Ved å høyreklikke i statusvinduet kan du ringe, sende SMS og justere vinduet.

Forutsetninger
For å benytte Mobilstatusvindu må du bestille SmartCall mobil integrasjon, og en API-tjeneste fra din mobiloperatør. Foreløpig støttes kun Telenor og Telia bedriftsnett.

I Skype for Business løsninger benyttes samme mobil integrasjon tjeneste for å vise din mobilstatus i Skype, og å sende din Skype status til mobilnettet (Telenor)

Overføring

Overføring lar deg overføre SmartCall innstillinger til andre SmartCall brukere, slik at det blir enklere for dine kollegaer å komme igang.

Når du trykker på «Skriv/eksporterer» opprettes filen «SmartCall innstillinger.ini»,. som du lagrer i en mappe som er tilgjengelig for dine kollegaer.

Dersom du lagrer filen i samme mappe som installasjonsfilene «SmartCall setup» og «SmartCall lisens» ligger i, leses innstillingene inn under installasjon av SmartCall.

Dersom SmartCall allerede er installert kan brukere lese «lese/importere» innstillingene manuelt.

 

 

 

Send og motta meldinger til brukere

SmartCall har et eget internt meldingssystem mellom SmartCall brukere, og som kan benyttes til ulike formål.

Hensikten er i utgangspunktet at det kan benyttes som et internt driftsmeldingssytem som skal gjøre det enklere å informere ansatte om viktige ting.

For å kunne sende meldinger til ansatte må du legge inn en godkjenningskode som tillater bruker av funksjonen. Koden fåes opplyst av din SmartCall leverandør.

For å sende ut melding velger du «Send melding til brukere» på SmartCall menyen. Meldingen sendes til alle brukere med samme lisensnøkkel i SmartCall, og fremstår som et pop-up vindu på skjermen.

Dersom du krysser av for «Motta viktige meldinger fra SmartCall leverandør» kan du motta viktig driftmeldinger om bedriftens kommunikasjonsløsninger.

SmartCall for Mobil


 1. For å ta i bruk SmartCall for Mobil må du sette opp kommunikasjon med din mobiltelefon. Dette kan enten gjøres med Bluetooth kommunikasjon, og/eller direkte med mobilnettet til Telenor eller Telia ved bruk av API (dersom bestilt).
 2. Etter at kommunikasjon mellom din mobil og PC/SmartCall er opprettet, må du gjøre en innstilling i Windows som sørger for at du kan klikke på telefonlinker i dine dataprogram.
 3. Når du har aktivert «Klikk og Ring» på din PC kan du åpne SmartCall Innstillinger og gå til fanen «Klikk for å ringe» for å aktivere «Klikk for å ringe med hurtigtast», slik at du kan merke og ringe fra telenummer i programmer som ikke støtter telefonlink.

Funksjoner i Oppslagsvindu

Når kommunikasjon med din mobil er opprettet vil du se oppslagsvindu nederst til høyre på din PC-skjerm, med funksjoner som vist i bildet under (her vist med tillegget Web URL oppslag):

 


SuperOffice

Dersom du har bestilt SmartCall med SuperOffice CRM integrasjon må du lese veiledning for telefontilpasning i den SuperOffice versjonen du benytter.


Gjør SmartCall ikonet synlig

Vi anbefaler at SmartCall ikonet alltid er synlig ved klokken på skjermen, slik at du får tilgang til funksjoner og innstillinger.
Dersom du ikke ser SmartCall ikonet vil det sannsynlig ligge under pilen som viser skjulte systemikoner.
Klikk på pilen og finn SmartCall ikonet. Klikk, hold og dra ikonet ned ved siden av klokken.


Bli kjent med innstillingene

I menyen til venstre kan du lese mer om innstillingene i SmartCall for Mobil. Dette er de samme hjelpetekstene som kommer frem når du klikker «hjelp» i SmartCall.


 

Bluetooth kommunikasjon

Koble sammen (pare) mobil og PC med Bluetooth


Selv om din PC kan ha innebygget Bluetooth vil dette mest sannsynlig ikke fungere stabilt for kommunikasjon med din mobiltelefon. Dette har ingenting med SmartCall å gjøre, men måten Windows håndterer kommunikasjon på. Derfor må du bruke et eksternt USB adapter (bildet), og vi har god erfaring med Belkin USB 4.0 modell F8T065BF som du kan du bestille av din utstyrsleverandør, av Nettsoft eller hos Komplett.no  Belkin dapterer støtter det meste av annet Bluetooth utstyr. 

Dersom du har innebygget Bluetooth i din PC og du setter inn nytt adapter må dette stå i PC-en permanent for å unngå problemer. Bruker du derfor en laptop med dockingstasjon må adapteret settes inn i laptoppen, og ikke i docking-stasjonen. Dersom du tar ut adapteret etter at du først har satt opp kommunikasjon med din mobil vil det oppstå problemer. Vi gjør oppmerksom på at feilsøk og feilretting omkring dette er betalbart arbeide dersom det utføres av Nettsoft.​​​​​​​

PS! Dersom Bluetooth ikke funger kan kommunikasjon settes opp med API integrasjon i mobilnettet til Telenor og Telia. Ta kontakt for informasjon.


Installere USB Bluetooth adapter – Windows 10

Dersom du tidligere har forsøkt å pare din mobil sammen med PC-ens innebygde Bluetooth må du slette mobilen i fra Windows Bluetooth oppsett, og PC-en fra din mobils Bluetooth oppsett før du fortsetter. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre dette i Windows Enhetsbehandling. Se feilsøking lenger ned på siden.

 1. Lagre alt du jobber med og avslutt alle programmer
 2. Sett inn adapteret i en ledig USB port (dersom du har en laptop med docking må adapteret stå i laptoppen, og ikke i dockingen)
 3. Vent til Windows sier at driveren er installert og ber om omstart (eller vent ca 5 minutter før du starter om maskinen)
 4. Start om maskinen

Pare/koble sammen mobil og PC

 1. Åpne Bluetooth innstillinger på din mobil og kontroller at Bluetooth er påslått og søkbar
 2. Trykk Windows knapp på din PC og søk ordet Bluetooth eller:
 3. Trykk Innstillinger (tannhjulet på startmenyen)
 4. Velg «Bluetooth og andre enheter» i menyen på venstre side
  OBS! Dersom du ser at din mobil finnes i listen over tilkoblede enheter må du fjerne denne før du går videre. Får du ikke fjernet den, stopp og utfør pkt 4 i feilsøking under.
 5. Trykk «Legg til Bluetooth eller andre enheter»
 6. Velg Bluetooth (Mus, tastatur… eller andre enheter)
 7. Når du ser ser navnet på din mobil trykker du koble til og følger videre instruksjoner på skjermen, og på mobilen.
 8. Etter vellykket tilkobling går du til Innstillinger i SmartCall for å aktivere Bluetooth kommunikasjon og sjekke at din mobil er tilkoblet. I fremtiden vil din mobil bli tilkoblet automatisk når den er i nærheten.

Husk at Bluetooth adapteret ALLTID må sitte i din PC.


Feilsøking

Problemer med å pare/koble sammen mobil og PC

SmartCall benytter den Bluetooth radioen (adapteren) og mobil som er paret/tilkoblet i Windows.
Dersom tilkoblingen fra SmartCall feiler er dette et problem på din PC som ikke skyldes SmartCall, og Nettsoft ikke har ansvaret for. Vi gjør oppmerksom på at feilsøk og feilretting omkring dette er betalbart arbeide dersom det utføres av Nettsoft.​​​​​​​

Opplever du problemer kan du forsøke å utføre trinnene under. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte Bluetooth, kan kommunikasjon mellom SmartCall og din mobil settes opp med integrasjon i mobilnettet til Telenor MBN eller Telia TBN. Ta kontakt for informasjon.

Problemer med Bluetooth kan oppstå dersom du tidligere har forsøkt å koble din mobil med PC-ens innebygde Bluetooth adapter, at Windows ikke har installert driveren til nytt adapter, eller at innebygget adapter i PC har overtatt kontrollen på Bluetooth, selv om du har satt inn nytt adapter. Sistnevnte kan oppstå dersom du fjerner USB adapteret etter at det var installert. Dette må stå i din PC permanent etter at det er satt opp.

Metode 1:

 1. Ta ut Bluetooth adapteret
 2. Trykk Windows Innstillinger (tannhjulet på startmenyen)
 3. Velg «Bluetooth og andre enheter» i menyen på venstre side
 4. Fjern din mobil fra listen over kjente Bluetooth enheter
 5. Åpne Bluetooth på din mobil, og fjern PC fra listen over kjente enheter
 6. Sett inn Bluetooth adapteret på nytt i din PC (ikke i docking, hvis du har dette)
 7. Start om maskinen
 8. Utfør trinnene som forklart i «Pare mobil og PC» lenger opp på siden

Metode 2:

 1. Trykk Windows knapp og skriv ordet «Enhetsbehandling» (Kontrollpanel)
  1. Under seksjon for Bluetooth utfør følgende:
   1. Se om du har flere aktive Bluetooth radioer, og deaktiver eventuelt innebygget adapter ved å høyreklikke på adapteret. Dette kan ha navn som f.eks. Intel eller Broadcom Wireless Bluetooth. Du skal ikke gjøre noe med det eksterne adapteret (Belkin) dersom du ser denne i listen. Det er dette som skal være aktivt.
  2. Dersom du ser din mobiltelefon i listen kan du høyreklikke og slette/avinstallere den
 2. Restart maskinen og utfør trinnene som forklart i «Pare mobil og PC» lenger opp på siden

API integrasjon


For at SmartCall skal kunne kommunisere med din mobiltelefon, må det enten opprettes en Bluetooth tilkobling, eller det må benyttes API integrasjon med mobilnettet til Telenor eller Telia. API benyttes gjerne i terminalserverløsninger (ekstern skrivebord), og i andre tilfeller der Bluetooth ikke er egnet.

Bruk av APIer vil sørge for at du kan benytte en eller flere av disse tjenestene:

 1. Klikk for å ringe
 2. Nummeroppslag med visning av navn fra 1881
 3. Kontaktoppslag i ditt CRM-system (dersom bestilt)
 4. Bruk av Mobilstatusvindu for å kunne se når dine kollegaer er opptatt og ledig i mobilsamtaler

For å kunne benytte API integrasjon må du ha bestilt tjeneste for mobil integrasjon i SmartCall. Videre må det være bestilt nødvendig API-tjeneste(r) hos din mobiloperatør. Nettsoft eller din SmartCall leverandør kan hjelpe deg med begge deler. API-informasjonen blir registrert sentralt av din SmartCall leverandør, og SmartCall brukere trenger vanligvis ikke å foreta noe bortsett fra å:

Det er ikke nødvendig med API for «Klikk og Ring» med Telenor, ettersom Telenor kun krever MBN pålogging med mobilnummer og passord, som registreres i SmartCall innstillinger.

Telia kommer med nye APIer til Telia Bedriftsnett, som vi venter på tilgang til. Informasjon blir oppdatert.

Benyttes Telia Trådløs Bedrift kreves APIene C2C og CRM for å utnytte funksjonene i SmartCall.

 

Klikk for å ringe (click to call)

I SmartCall Innstillinger -Klikk for å ringe kan du aktivere klikk og ring med hurtigtast. Dette er en funksjon som gjør det mulig å ringe til telefonnummer som ikke er telefonlink.

Når funksjonen er aktivert kan du merke telefonnummer i hvilket som helst program og trykke valgte tastaturkombinasjon for å ringe.

Ved bruk av SmartCall med mobil Bluetooth kommunikasjon ringes nummeret du klikket på umiddelbart.
I SmartCall for Mobil med API integrasjon blir du først oppringt av deg selv, og når du besvarer samtalen ringer det på nummeret du klikket på. Se hvordan det virker i denne videoen. 

Feilsøking

Dersom klikk og ring på telefonlinker eller klikk og ring med hurtigtast ikke fungerer må du kontrollere følgende:

Mobil integrasjon


SmartCall Innstillinger: Mobil integrasjon
I denne fanen velger du innstillinger for tilkobling til din mobiltelefon og/eller integrasjon og funksjoner med Telenor eller Telia mobilt bedriftnett (dersom bestilt).


Bluetooth

I SmartCall for Mobil er Bluetooth standard kommunikasjonsmetode med din mobiltelefon, som gjør at SmartCall kan starte mobilsamtaler og se når du får en innkommende samtale.

For at at SmartCall skal kunne benytte Bluetooth, må du først ha satt opp kommunikasjon mellom din PC og din mobil. Dette kalles å pare (pairing).

Når paring er utført kan du søke opp din Bluetooth radio (adapter), og velge din mobiltelefon. Trykk på Test tilkobling for å kontrollere at din mobil er koblet opp.
Får du «Tilkobling vellykket» er du klar for å ta i bruk SmartCall funksjonene. Det første du må gjøre er å aktivere «Klikk for å ringe».


Telenor MBN / Telia TBN integrasjon

I tilfeller hvor Bluetooth ikke er egnet, f.eks i virtuelle servermiljøer (eksternt skrivebord), eller dersom du ønsker å kunne se opptatt/ledig status på dine kollegaer, kan SmartCall benytte mobil API integrasjon i bedriftsnettet til Telenor og Telia (tilleggstjeneste). Dette gjør at du kan bruke klikk og ring, får nummer/CRM oppslag når noen ringer deg, og tilgang til funksjonen «Mobilstatusvindu» for å kunne se opptatt/ledigstatus på dine kollegaer.

Klikk og ring med Telenor MBN krever ingen API, kun MBN pålogging. API kreves kun for funksjoner til innkommende samtaler. Hos Telia er det nødvendig med API for begge funksjoner.

Velg Statusbrukere
Her kan du velge hvilke kollegaer du ønsker å se opptatt/ledig-status på i Mobilstatusvindu som du finner i SmartCall menyen.

Kønummer prefix og navn
Her kan du legge inn et valgfritt navn som skal vises i oppslagsvindu når det ringer til en kø eller ringegruppe i mobilt bedriftnett.

I Telenor MBN er Kø-prefix tallet 10 + de fire siste tallene i køens mobilnummer. Ta kontakt med mobilt bedriftnett ansvarlig, eller se under kø-status i mobilt bedriftnett mobil appen.
Eksempel: Dersom hovednummer køen har nummer 47661095 blir kø-prefix 101095.
For å vise «HOVEDNUMMER» i oppslagsvindu skriver du inn 101095-HOVEDNUMMER (med bindestrek).

CRM integrasjon

Denne tjenesten og innstillinger er kun tilgjengelig dersom det er bestilt tjeneste for CRM integrasjon.

SmartCall vil som standard gjøre at du kan klikke på telefonnummer for å ringe fra ditt CRM system og alle andre dataprogrammer på din PC. Se Klikk for å ringe

Med tilleggstjenesten CRM integrasjon kan du også få funksjon for kontaktoppslag i ditt CRM system når noen ringer deg, slik at du sparer tid på å søke opp kunder/forbindelser.


Tilpasse CRM integrasjoner i SmartCall

Klikk for informasjon om den CRM integrasjonen du vil benytte i SmartCall

SmartCall for Skype for Business

Velkommen til SmartCall for Skype4b, programvaren som tilbyr verdiøkende og tidsbesparende funksjonalitet til din Skype for Business løsning.

Med SmartCall kan du blant annet klikke eller merke telefonnummer i alle dataprogrammer for å ringe (også de uten URL Tel), se navnet på ukjente som ringer deg med nummeroppslag fra 1881, og med CRM integrasjon få kontaktoppslag i ditt kunde- /fagsystem (tilleggstjeneste).

Med mobile integrasjoner kan du i tillegg i vise din mobilstatus i Skype og/eller du kan sende din Skype-status til mobilt sentralbord.

SmartCall vil også kunne hjelpe deg med flere funksjoner for å forbedre din Skype for Business løsning.

Kom i gang

For å komme igang med SmartCall anbefaler vi at du leser hjelpetekstene for Innstillinger i SmartCall under SmartCall for Skype4b i menyen til venstre. Du vil også kunne trykke Hjelp når du står i SmartCall Innstillinger.

Trenger du hjelp kan du chatte med oss her eller sende epost til support@nettsoft.no


SuperOffice

Dersom du har bestilt SmartCall med SuperOffice CRM integrasjon må du lese veiledning for telefontilpasning i den utgaven av SuperOffice du benytter.


Gjør SmartCall ikonet synlig

Vi anbefaler at SmartCall ikonet alltid er synlig ved klokken, slik at du får tilgang til funksjoner og innstillinger.
Dersom du ikke ser SmartCall ikonet vil det sannsynlig ligge under pilen som viser skjulte systemikoner.
Klikk på pilen og finn SmartCall ikonet. Klikk, hold og dra ikonet ned ved siden av klokken.

 

Samtalefunksjoner


Aktiver opptattsignal (Busy On Busy)

Denne funksjonen forhindrer at du blir forstyrret med nye samtaler når du allerede er opptatt i en samtale, i et møte eller telefonkonferanse, eller at du manuelt har endret din Skype-status til opptatt. Dersom du har aktivert Send Skype4b status til MBN under mobile innstillinger vil du også forhindre å bli forstyrret på mobilen.

Akseptliste

Skriv inn telefonnummer og/eller navn for de som skal kunne ringe deg uansett om du har aktivert Busy On Busy. Angi nummer uten mellomrom eller andre tegn, etterfulgt av et mellomrom og navnet. Eks. 12345678 Svigerfar

Blokkeringsliste

Skriv inn telefonnummer og/eller navn på personer du ikke ønsker samtaler fra. Angi nummer uten mellomrom eller andre tegn, eventuelt etterfulgt av et mellomrom og navnet. Eks. 12345678 Svigermor

Outlook integrasjon


Legg til kontaktinfo fra 1881 i tapte anropsmeldinger 
Dette gjør at du kan se navnet på ukjente som har ringt deg.

Flytt meldinger om tapte anrop til undermappe «Skype4b tapte anrop»
Dette gjør at meldinger om tapte telefonanrop flyttes fra Innboks til egen mappe. Vi anbefaler at du legger til mappen i favoritter, slik at du enklere kan se den i oversikten i Outlook.

Vis tidspunkt for Outlook kalenderavtaler i «Hva skjer i dag»
Denne funksjonen overfører dine kalenderavtaler til Skype4b og gjør det enklere for alle dine Skype4b forbindelser å se når du er opptatt, og når du blir ledig.
Du kan merke av for om du bare skal vise tidspunkt for når du blir ledig og/eller også emnet fra kalenderhendelsen. OBS! Å vise emnet betyr at alle kan lese hva avtalen handler om.

Mobil integrasjon

SmartCall for Skype4b støtter mobil integrasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett og Telia Trådløs Bedrift (utgår). Telia kommer med nye APIer til Telia Bedriftnett i Q1/2019 og informasjon vil bli oppdatert.

SmartCall for Skype4b med Telenor MBN integrasjon

Med Telenor integrasjon vil du kunne oppnå følgende funksjonalitet:

 • Visning av din mobilstatus i Skype4b klienten
 • Visning av din Skype-status i MBN, slik at sentralbordet ser når du er opptatt (se pkt 4 under)
 • Bysy On Busy som sender opptatt til mobilnettet når opptatt i Skype-samtaler og/eller møter
 • Mobilstatusvindu for å se opptatt/ledig status på dine kollegaer (som ikke har Skype4b)
 • Send SMS via Telenor Mine meldinger

For å kunne ta i bruk mobile integrasjoner må du ha bestilt tjeneste for mobil integrasjon i SmartCall samt API-tjenesten «Tilknytning Nettsoft Status Push» av Telenor. Din SmartCall leverandør og/eller Nettsoft kan hjelpe deg med begge deler.

Slik aktivere du mobilstatus i SmartCall for Skype4b:

 1. Åpne SmartCall Innstillinger (klikk på systemikonet ved klokken på skjermen)
 2. Gå til fanen «Mobile integrasjoner»
 3. Kryss av for «Vise mobilstatus i Skype4b»
 4. Kryss av for «Sende Skype4b status til MBN» dersom du ønsker å sende opptatt til MBN
  OBS! Dette er kun mulig i Skype4b-løsninger som er levert med Telenor MBN fler-IPT. Er du usikker kan du ta kontakt med din Skype4b-leverandør, eller med Nettsoft.

Feilsøking

 • For at mobilstatus skal fungere må ditt mobilnummer vises i mobilnummerfeltet under personlige opplysninger i Skype4b-klienten (dette styres oftest på serversiden, eventuelt i Office365)
 • Kontroller at mobilnummeret ditt er registrert i SmartCall ved å åpne Innstillinger og fanen Mobile integrasjoner. Dersom du ikke ser ditt mobilnummer må du kontrollere dine personlige opplysninger i Skype4b-klienten, eller ta kontakt med din Skype4b leverandør.
 • Sjekk at teksten «Opptatt i mobilsamtale» vises når du manuelt endrer din status i Skype4b-klienten. Dersom «Opptatt i mobilsamtale» ikke vises i listen må du installere SmartCall på nytt.

Klikk for å ringe (click to call)


I Skype for Business løsninger er det standard at du kan klikke på telefonlinker i dine dataprogram for å ringe. Dette fungerer kun i programmer og på websider som støtter URL Tel protokoll. SmartCall tilføyer en mulighet for å merke å ringe på telefonnummer som ikke er en telefonlink.

I SmartCall Innstillinger -Klikk for å ringe kan du aktivere klikk og ring med hurtigtast. Når funksjonen er aktivert kan du merke telefonnummer i hvilket som helst program og trykke valgte tastaturkombinasjon for å ringe. Dette fungerer uavhengig av funksjonen for å klikke på telefonlinker i programmer som har slik funksjonalitet.

Feilsøking

Dersom klikk og ring på telefonlinker eller klikk og ring med hurtigtast ikke fungerer må du kontrollere følgende:

 • Sjekk at Skype for Business er standard telefonprogram i Windows (Standard Apper – Tel protokoll).
 • Sjekk at Klikk og ring med hurtigtast er aktivert i SmartCall Innstillinger som forklart innledningsvis

CRM integrasjon


Denne tjenesten og innstillinger er kun tilgjengelig dersom det er bestilt tjeneste for CRM integrasjon.

SmartCall vil som standard gjøre at du kan klikke på telefonnummer for å ringe fra ditt CRM system og alle andre dataprogrammer på din PC.

Med tilleggstjenesten CRM integrasjon kan du også få funksjon for kontaktoppslag i ditt CRM system når noen ringer deg, slik at du sparer tid på å søke opp kunder/forbindelser.


Tilpasse CRM integrasjoner i SmartCall

Klikk for informasjon om den CRM integrasjonen du vil benytte i SmartCall

SmartCall for Microsoft Teams

SmartCall for Team er foreløpig ikke tilgjengelig pga manglende støtte for integrasjoner fra Microsoft. Dette kommer så snart det er klart.

Benytter du Teams med telefoni og Telenor MBN eller Telia TBN mobil one-number kan du inntil videre benytte SmartCall for Mobil utgaven. Vi har tilrettelagt denne utgaven for at du skal kunne velge mellom å ringe med Teams eller med din mobiltelefon.

Suggest Edit