Nettsoft SmartCall

Nettsoft SmartCall


Nettsoft SmartCall er en programvare som sørger for å integrere din telefon med din PC og dataprogrammer, og er laget for å effektivisere arbeidsdagen ved å gjøre det enklere å ringe telefonsamtaler, eller få informasjon om hvem som ringer, slik at du kan yte bedre (kunde) service.

Med SmartCall installert på din PC kan du blant annet klikke på telefonnummer i alle dataprogrammer eller websider for å starte telefonsamtaler, se navnet på ukjente som ringer deg med automatisk nummeroppslag fra 1881, og få mulighet for kontaktoppslag i ditt eget kunde- /fagsystem (CRM), slik at du slipper å bruke tid på å søke opp kunden. Dette gjør at du blir forberedt og kan møte både nye og eksisterende kunder med en høyere servicegrad.

SmartCall er laget for bruk sammen med mobiltelefoner og for Skype for Business og Microsoft Teams løsninger med telefoni.


SmartCall fungerer med mobiltelefoner via trådløs Bluetooth teknologi, uavhengig av mobiloperatør samt i alle Skype for Business løsninger med telefoni, uavhengig av leverandør.


I dataløsninger hvor Bluetooth ikke er egnet kan SmartCall benytte API-integrasjon med mobilnettet til Telenor eller Telia. 

I mobilutgaven med Bluetooth kan API-integrasjon benyttes dersom det er ønskelig å se opptatt/ledig mobilstatus på kollegaer. I Skype for Business løsninger kan mobil API-integrasjoner benyttes for å vise mobilstatus i Skype, og sende Skype opptatt-status til mobilnettet, slik at sentralbordet ser når du er opptatt (foreløpig kun i Telenor MBN fler-IPT løsninger). 

CRM integrasjoner
SmartCall sørger for å integrere din telefon med ditt kunde- / fagsystem (CRM) som gjør det enkelt å både ringe fra telefonnummer i disse systemene, men også få kontaktoppslag når kunder ringer deg. Med innebygget 1881 oppslag for å vise navn på ukjente blir det også enklere å opprette kunder i ditt CRM system.

SmartCall fungerer med alle CRM systemer som støtter URL Web oppslag samt alle versjoner av SuperOffice CRM og Microsoft Dynamics CRM. Andre integrasjoner kan leveres på forespørsel.

 

Med SmartCall kan bedriften effektivisere nesten en arbeidsuke i året  - per bruker
Fordi du slipper å taste inn nummeret på din (mobil) telefon når du skal ringe kunder vil du spare 20 sekunder per samtale. Med automatisk kontaktoppslag i ditt kunde- /fagsystem (CRM integrasjon) kan du spare 37 sekunder på hver kundehenvendelse, fordi du ikke trenger å søke opp kunden. Med SmartCall er kontaktinformasjonen klar i det øyeblikket kunden ringer deg.


Disse sekundene høres kanskje ikke mye ut, men hvis du i snitt mottar 10 samtaler om dagen, vil SmartCall effektivisere deg over 23 timer i løpet av et arbeidsår. Tar vi med 10 utgående samtaler i regnestykket, kan du spare ytterligere 12 timer. Altså 35 timer, og nesten én arbeidsuke i effektiviseringsgevinst. Tar du med lønnskostnader i dette regnestykket ser du at bedriften kan spare ti-tusenvis av kroner per ansatt, og da har vi ikke medtatt noen av de andre tidsbesparende funksjonene som er tilgjengelig i SmartCall. *Beregnet etter 230 arbeidsdager