Nettsoft SmartCall

 

smartcalllogostorSmartCall er en Nettsoft utviklet programvare som tilbyr verdiøkende og tidsbesparende tilleggsfunksjoner til bedriftens eksisterende mobil- eller Skype for Business løsning.

 

SmartCall er ikke en telefonløsning, men en programvare (Add-On) som gir din eksisterende mobil, telefon- eller Skype for Business løsning nyttig tilleggsfunksjonalitet.

 

Med SmartCall på din PC kan du:

 • starte mobilsamtaler eller ringe med Skype4b fra hvilken som helst program eller nettside med funksjonen Click to Call
 • Se navnet på ukjente som ringer deg med automatiske nummeroppslag fra Opplysningen 1881 på PC-skjerm (inkludert Iphone og bordtelefoner)
 • Åpne kontaktkort i ditt CRM, kunde- /fagsystem når noen ringer deg
 • få en egen og enklere anropsliste på PC med oversikt over dine telefonsamtaler
 • søke opp offentlig informasjon om din samtalepartner
 • lagre ukjente kontakter direkte til din Outlook kontaktbok

I mobil utgaven vil du også kunne:

 • se mobil tilgjengelighet (precense) på valgfrie kollegaer i eget mobilstatusvindu
 • angi et visningsnavn for kø-/svargruppe, slik at du lettere ser hvilken kø det ringes til (MBN)
 • bruke hvilken som helst telefon. SmartCall kommuniserer direkte med mobiloperatørens mobile dataplattform (API-integrasjon)

I Skype utgaven vil du i tillegg kunne:

 • forhindre dobbeltanrop, slik at du blir mindre forstyrret når du er opptatt i Skype-samtaler og møter (Opptatt i samtale funksjon, også kalt Busy On Busy)
 • vise dine kalenderavtaler i Skype "Hva skjer i dag" feltet, slik at det blir enklere for andre å se når du blir ledig fra møter og fravær
 • forhindre at du blir forstyrret med tapte anropsmeldinger fra Skype i Outlook ved at slike meldinger flyttes til en egen meldningsmappe
 • blokkere anrop fra personer du ikke ønsker samtaler fra
 • akseptere anrop selv om du er opptatt i samtaler eller møter (familievennlig)
 • Med mobil integrasjon i Skype utgaven av SmartCall kan du vise mobilstatus i Skype, og sende Skype-status til det mobile sentralbordet (krever fler-IPT MBN eller ny Telenor Office365 løsning).

telenorteliaskype

 

Les mer om SmartCall

 

SmartCall CRM Integrasjon:

Alle SmartCall utgaver lar deg starte mobilsamtaler eller ringe med Skype4b (hvis brukt) fra hvilket som helst nettside eller program, inkludert ditt kunde-/fagsystem (CRM)

Dersom du ønsker manuelt- eller automatisk kontaktkortoppslag ved innkommende samtaler i ditt kunde-/fagsystem (CRM) trenger du fullversjon av SmartCall.