Ukategorisert

Vi er spesialister i bedriftsnett telefoni, og leverer alt i fra mobiler, IP-telefoni og Telefoni i Teams (Tale i Teams)

Les Mer

SmartCall er et PC-program som kobler din vanlige jobbtelefon til din PC og dataprogrammer, og hjelper deg med å jobbe enklere og spare tid, slik at du kan levere enda bedre kundeservice

Les Mer

Ved å se hvilke endringer som er gjort etter din eksisterende versjon kan du se hva som er endret i den nye utgaven. ver 2.0 nytt dataformat uten ”Borland Database Engine” ver 2.01 opprette dører: sylindre er deaktivert helt til de blir opprettet. ver 2.02 Utleverte nøkler sortert på løpenr: innledende nuller gir korrekt sortering Kan angi plassering av sikkerhetskopier på harddisk ver 2.03 søk dersom blank i navn og første del også finnes separat ga feil søk ver 2.04 forbedret import fra låssmedprogrammet ver 2.05 leser personregister fra securimaster adgangskontrollsystem ver 2.06 utlevere nøkkel: Dersom annen bruker hadde utlevert nøkler hang disse igjen på kvittering ver 2.07 Tilpassingsfunksjon til Norman Virus Control ver 2.08 Justert litt på bildet for utlevering av nøkler ver 2.09 Lagrer info om hvem som har utlevert nøkkel samt kvitteringsnummer i databasen Alle eks av kvittering har samme nummer dersom man skriver ut flere eksemplarer Sikkerhetskopiering ved avslutning la seg hos enkelte brukere i feil katalog Litt justering på rettigheter på knapper i personbildet og nøkkelbildet Avbryt nøkkelutlevering: Dersom man sto på annet system ble lager/utlevantall ikke resatt korrekt ver 2.10 fikk ikke opprettet ny avdeling dersom man sto på blank avdeling i sylinderbildet, eget vindu som viser sylinder->dør viser ref/merk også på nøkkel->person kan skrive ut låsplan fra låssystem-hovedbilde slik at man ikke må starte låsplanbildet først (pga tid) ved etterbestilling av nøkkel/syl: sjekker at leverandør er registrert og viser evt advarselsboks ved utlevering av nøkkel: kan tvinge ny innlogging slik at det lagres korrekt bruker ved utlevering feil i konvertering fra DOS-nbank pga utleverte nøkler. utdeling av nøkler på ny person ga feilmelding (kunne klikke ok og arbeide videre) kontroll av nettversjon ved backup i nettversjon, sjekker om man er alene på nett før man tar kopi ver 2.11 oppdaterte lagerantall feilaktig i visse tilfeller ver 2.12 Rapport ”alle nøkler et system” ble i visse tilfeller feil dersom man hadde like nøkler Rapportene ”alle nøkler alle/dette system” viste i visse tilfeller ingen info Systemnr var sperret på 12 tegn ver 2.13 utleveringsbildet: indeksvalg ved å klikke i overskrift på samme måte som de andre registrene ved utlevering, sjekker om nøkkel er utlevert tidligere til samme person Innlesing av diskett: dersom valgt overskrive...

Les Mer