Ukategorisert

Microsoft Teams er et samarbeidsverktøy som er inkludert i Microsoft 365 (Office365), og som gjør det enkelere å samarbeide digitalt, inkludert å holde tale- og videomøter med kollegaer og forbindelser. Men Teams kan også benyttes som telefonløsning integrert i Phonero bedriftsnett sammen med din mobil eller kontortelefon. Les mer om våre øvrige Teams-tjenester Brukertips om Teams møter Phonero telefoni i Teams Ved å koble Phonero «Tale i Teams» tjeneste til Teams kan du også utføre vanlige telefonsamtaler i Teams på din PC/MAC, nettbrett og mobiler fra hvor som helst via Internett. Teams med telefoni kan forenkle og utvide funksjonaliteten i Phonero bedriftsnett, eller erstatte en tradisjonell hussentral. Med telefoni i Teams er det lettere å behandle telefonsamtaler og telefonmøter, og samtidig unngå problemer med mobil dekning, feil eller tap av mobil, og eventuelle problemer i mobilnettet. All tilpasning av brukere, telefonnummer og anropsstyring utføres i Bedriftsnettet. Bistand fra Nettsoft Nettsoft kan bistå med nødvendig oppsett, og alt som står i forbindelse. Vi er en av få uavhengige IKT-leverandører i det norske markedet som er spesialister i Microsoft telefoni. Vi har 30 års erfaring og fagkunnskaper innen IT, telekom/mobil, og utvikling av ulike integrasjonsverktøy for å gjøre arbeidsdagen enklere for de som benytter PC og telefon som arbeidsverktøy. Registrer deg i skjemaet under, så tar vi kontakt for å råd og bistand til å aktivere Phonero telefoni i Teams, og andre ting hvis dere trenger. Priser         Microsoft 365 lisenser   For å aktivere Phonero «Tale i Teams» må bedriften ha en Microsoft 365 avtale og det må bestille følgende tilleggslisenser til de brukere som skal kunne ringe med Teams: Dersom bedriften benytter MS365 Business må det bestilles en lisens som heter «Microsoft 365 Business Voice». Denne lisensen inneholder funksjoner for både telefoni i Teams og telefonkonferanser. Det er ikke mulig å benytte andre telefonlisenser til Business planer. Dersom bedriften benytter MS365 Enterprise E1/E3 kan du bestille «Phone System» og/eller «Audio Conference» (telefonkonferanser), eventuelt Business Voice (kombinasjon av telefon- og telefonkonferanse i samme lisens) Enterprise Plan 5 (E5) inneholder lisens for telefoni og telefonkonferanser.   NB! Business Voice lisensen kan kun bestilles av en Microsoft sertifisert CSP partner (eventuelt Nettsoft). Det er ikke mulig å bestille denne...

Les Mer

Ved å se hvilke endringer som er gjort etter din eksisterende versjon kan du se hva som er endret i den nye utgaven. ver 2.0 nytt dataformat uten ”Borland Database Engine” ver 2.01 opprette dører: sylindre er deaktivert helt til de blir opprettet. ver 2.02 Utleverte nøkler sortert på løpenr: innledende nuller gir korrekt sortering Kan angi plassering av sikkerhetskopier på harddisk ver 2.03 søk dersom blank i navn og første del også finnes separat ga feil søk ver 2.04 forbedret import fra låssmedprogrammet ver 2.05 leser personregister fra securimaster adgangskontrollsystem ver 2.06 utlevere nøkkel: Dersom annen bruker hadde utlevert nøkler hang disse igjen på kvittering ver 2.07 Tilpassingsfunksjon til Norman Virus Control ver 2.08 Justert litt på bildet for utlevering av nøkler ver 2.09 Lagrer info om hvem som har utlevert nøkkel samt kvitteringsnummer i databasen Alle eks av kvittering har samme nummer dersom man skriver ut flere eksemplarer Sikkerhetskopiering ved avslutning la seg hos enkelte brukere i feil katalog Litt justering på rettigheter på knapper i personbildet og nøkkelbildet Avbryt nøkkelutlevering: Dersom man sto på annet system ble lager/utlevantall ikke resatt korrekt ver 2.10 fikk ikke opprettet ny avdeling dersom man sto på blank avdeling i sylinderbildet, eget vindu som viser sylinder->dør viser ref/merk også på nøkkel->person kan skrive ut låsplan fra låssystem-hovedbilde slik at man ikke må starte låsplanbildet først (pga tid) ved etterbestilling av nøkkel/syl: sjekker at leverandør er registrert og viser evt advarselsboks ved utlevering av nøkkel: kan tvinge ny innlogging slik at det lagres korrekt bruker ved utlevering feil i konvertering fra DOS-nbank pga utleverte nøkler. utdeling av nøkler på ny person ga feilmelding (kunne klikke ok og arbeide videre) kontroll av nettversjon ved backup i nettversjon, sjekker om man er alene på nett før man tar kopi ver 2.11 oppdaterte lagerantall feilaktig i visse tilfeller ver 2.12 Rapport ”alle nøkler et system” ble i visse tilfeller feil dersom man hadde like nøkler Rapportene ”alle nøkler alle/dette system” viste i visse tilfeller ingen info Systemnr var sperret på 12 tegn ver 2.13 utleveringsbildet: indeksvalg ved å klikke i overskrift på samme måte som de andre registrene ved utlevering, sjekker om nøkkel er utlevert tidligere til samme person Innlesing av diskett: dersom valgt overskrive...

Les Mer

Vi leverer sentralbord og kontaktsenterløsninger etter behov, enten du er en liten kunde, eller du er en stor virksomhet.  

Les Mer

This software is currently only available in Norwegian language. Please click to read the terms for SmartCall in Norwegian. Her finner du SmartCall betingelser Screenshots in Norwegian Order SmartCall with SuperOffice CRM integration Du kan kontakte oss via online chat her på nettsiden, sende epost eller ringe oss på...

Les Mer

The SmartCall software is currently only available in Norwegian language. Please click for information in Norwegian. Screenshots in Norwegian Order SmartCall with SuperOffice CRM integration Du kan kontakte oss via online chat her på nettsiden, sende epost eller ringe oss på +4722881919  ...

Les Mer