Fordeler med telefoni i Teams

Fordeler med telefoni i Teams


Mange bedrifter har i dag tilgang til Microsoft Teams uten telefoni eller mobile integrasjoner, noe som gjør at de ansatte må forholde seg til enda en kommunikasjonsløsning. Dermed oppnår bedriften nødvendigvis ikke de effektiviseringsgevinstene dette dataverktøyet egentlig er laget for. 

Med telefoni i Teams får bedriften samlet all bedriftskommunikasjon i én integrert løsning som gjør at ansatte kan jobbe enklere, tryggere og mer effektivt. 

Telefoni i Teams kan leveres som en erstatning for en tradisjonell hussentral, eller fullintegrert med et mobilt bedriftsnett. Med Teams er det også mulig å løse flere tekniske behov, blant annet ved bruk av innebygget anropsstyring og ringemønster som forhinderer tapte anrop på mobiltelefoner, og som støtter flere agenter (50) og samtaler (200). 

Dette får du med telefoni Microsoft Teams:

 

 • en IP-telefon/softphone som gir deg mulighet til å ringe eller motta telefonsamtaler på hvilken som helt terminal/enhet, fra hvor som helst.
 • Teams fungerer uavhengig av mobilen, og kan derfor gi økt trygghet mot feil i mobilnettet, dekningsproblemer eller feil på mobilen (tomt batteri/glemt/mistet)
 • Velg mellom å ringe med ditt mobilnummer (one-number), ditt kontornummer, eller valgfritt nummer (f.eks. supportnummer eller hovednummer))

Telefonfunksjoner

 • Spart tid ved å kunne klikk og ring fra telefonnummer i alle dataprogram (se SmartCall)
 • enklere å sette over telefonsamtaler til kollegaer eller andre uten å bruke mobilen
 • enklere å koble gruppesamtaler/møter
 • Mulighet for å ringe opp eksterne kontakter i møter og konferanser (som også kan ringe inn til konferansen via vanlig telefon)
 • La kolleger kunne besvare samtaler på dine vegne (representant) når du er opptatt

Teams Møtererom (Teams Meeting Room)

Med telefoni i Teams får bedriften bedre utnyttelse av møteromsløsningen Teams Meeting Room, som gjør at du også kan ringe eksterne fra møterommet. 

Les mer her: https://www.nettsoft.no/moterom/

Ekstra tidsbesparende funksjoner med Nettsoft SmartCall

SmartCall er vår egenutviklede programvare, og som sørger for å integrere både Teams og mobiltelefon med bedriftens egne datasystemer. 

 • lar deg klikke og ringe fra telefonnummer i hvilket som helst dataprogram eller web-side
 • automatisk nummeroppslag fra 1881, slik at du kan se navnet på ukjente som ringer deg (uavhengig av telefontype/nummer)
 • mulighet for automatisk kontaktoppslag i ditt kunde-/ fagsystem (CRM) når noen ringer, slik at du slipper å søke de opp
 • mm

Les mer på www.nettsoft.no/smartcall