Derfor trenger du en backup løsning

 

Noen tror at det å lagre eller synkronisere sine filer med tjenester som JottaCloud, Onedrive, Dropbox, Google docs eller lignende gir en fullgod backup.
Det er viktig å være klar over at disse tjenestene kun kopierer dine dokumenter, filer og bilder, og ikke dine programmer og systeminnstillinger.
Skulle din maskin eller server gå tapt vil du måtte reinstallere den, noe som kan være en svært tidkrevende og kostbar oppgave.

Du har kanskje hørt om CryproLocker, et virus som krypterer og låser dine filer, slik at du må betale penger for å få tilgang til de igjen?
Skulle du bli rammet av dette eller andre tilsvarende virus, vil viruset også kunne spre seg til filene du har lagret i ovennevnte tjenester, og gjøre de utilgjengelige. Derfor er ikke slike tjenester en tilfredsstillende backup tjeneste.

For å unngå slike problemer, og for å sikre at du får rask tilgang til dine data om din harddisk, maskin eller server skulle gå tapt er det kun en profesjonelle backup løsning som kan hjelpe deg. Vår Online Backup tjeneste tar sikkerhetskopi av hele maskinen din, med programmer, innstillinger og filer.

Her kan du lese mer om vår backup løsning