Drift- og vedlikeholdsavtale


Vi tilbyr drift- og vedlikeholdsavtale til bedriftens servere, nettverk og brukerutstyr, slik at det kan overvåkes og holdes oppdatert. 

Vår Driftsavtale inneholder:

  • Prioritet og responstid for spesifisert utstyr
  • Bistand til IKT-ansvarlig eller stedfortreder*
  • Ajourhold av tjeneste- og kundeinformasjon (dokumentasjon)
  • Hjelp og råd som kan besvares per telefon, e-post og chat*
  • 10% rabatt på timepriser (når månedlig total avtale overstiger kr 1500,-)

Hvorfor velge Nettsoft som samarbeidspartner

Les mer om våre avtaler under, og trykk BE OM INFO OG TILBUD til venstre

Våre Driftsavtaler kombineres gjerne med Serviceavtaler for de tjenestene som bedriften benytter. Les mer om våre Serviceavtaler.

Trykk BE OM INFO OG TILBUD til venstre


*=Begrensinger gjelder ihht gjeldende vilkår. 

Om bedriften har lokal (on-premises) Server, eller om den er levert virtuelt fra et datasenter eller i Microsoft 365 Azure tilbys samme tjenester for drift- og vedlikehold:

  • Systemovervåkning
  • Antivirus
  • Backup

Vi overvåker serveren og sørger for at den fungerer optimalt, slik at feil og problemer minimerer risikoen for driftsstans og nedetid.

 

Slipp filer for å laste opp
Slipp filer for å laste opp
Slipp filer for å laste opp