Endring av innstillinger for statusvisning i Skype for Business

Denne veiledningen gjelder for brukere av Nettsoft SmartSkype.

I Skype for Business kan du selv bestemme om alle skal kunne se din tilgjengelighetsstatus, eller bare personer du har i din kontaktliste. Som standard er det kun personer i din kontaktliste som vil se din status.

OBS! Dersom det kun er personer i din kontaktliste som skal se din status må du huske å legge til personer i din egen bedrift/organisasjon (skriv inn deres epost adresse og høyreklikk på kontaktkortet for å legge til)

Dersom du ønsker at alle skal kunne se din status må følgende endring utføres i din Skype for Business:

  • Trykk på Innstillinger /Alternativer i Skype for Business (merket rødt under)

sfbinnstillinger2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Velg «Status» (1) i menyen til venstre, og deretter «Jeg vil at alle skal se min tilgjengelighet» (2)

 

sfbstatusendring