IP-telefoni

Denne tjenesten er utgått til fordel for andre telefonløsninger.

Se menyen Telefoni og Kommunikasjon.