Microsoft Teams utfordringer

Microsoft Teams utfordringer

Microsoft Teams er en fremtidsrettet chat- og gruppebasert samarbeidsplattform som skal erstatte Skype for Business Online. Les mer om Teams herNettsoft produserer telefoni, mobile integrasjoner og programvare til Microsoft Teams og Skype for Business for å komplettere funksjonaliteten.


Fra 1.oktober 2018 er Skype for Business en valgfri tjeneste i Office365. For kunder som benytter lokal eller hybrid løsning for telefoni (PSTN) vil det ikke skje noen umiddelbare endringer. Kunder uten telefoni i Skype for Business Online vil fra 29.november bli flyttet over til Teams automatisk. Les mer. 


Denne siden inneholder informasjon om hittil kjente utfordringer i Teams, og/eller forskjeller på funksjoner i forhold til Skype for Business. Det kommer hyppige endringer til Teams, så vi vil forsøke å holde denne listen og informasjonen oppdatert men gjør oppmerksom på at det du leser i dag kan være utdatert i morgen.

Tilgjengelig funksjonalitet i Teams er bestemt av Microsoft i Office365, og har ingen sammenheng med tjenestene som er produsert av Nettsoft. 

 • Ringe telefonsamtale
  Når du skal ringe fra Teams kan du enten taste inn vilkårlig telefonnummeret i "Dialpad" eller søke opp kontakten i din Outlook kontaktliste som er tilgjengelig i Teams under søk A-Å. Du kan også ringe fra Outlook dersom Teams er standard telefoniprogram.

   

  • Du kan ikke søke opp kontakter du vil ringe i "Dialpad".
  • Rettet: Du kan ikke søke dine Outlook kontakter under A-Å. Du må scrolle til den du vil ringe. Denne funksjonen har vært tilgjengelig tidligere og forventes tilbake.
  • Du kan ikke ringe Teams kontakter på telefon (f.eks mobilnr) via kortet på "hurtigtast". Herfra kan du foreløpig kun starte Teams-samtaler.
  • Du kan legge til kontaktkort med telefon i "hurtigtast" fra din kontaktbok, men vil få to kontaktkort på samme kontakt, ett for Teams og ett for telefoni.
 • Motta og overføre telefonsamtale
  Fungerer som normalt/forventet, og du kan viderekoble samtalen til en Teams kontakt.
  • Du kan imidlertid ikke overføre samtalen til et telefonnummer.
  • Anropsloggen i Teams viser feil tidsformat med Am/Pm (engelsk) . 
 • Click to Call (klikk og ring)
  Fungerer ved at du kan klikke på en TEL hyperlink i de dataprogrammer og websider hvor dette er støttet. 
  • Har du tidligere benyttet Skype må du muligens endre standardprogram for å ringe i dine Windows innstillinger.
  • Tilgjengelig pr 28/1:(Vi jobber med å utvide funksjonalitet i vår SmartCall programvare, slik at du også kan merke og ringe telefonnummer i programmer som ikke har TEL hyperlink.)
 • Chat & Federation med SfB (sammenkobling av domener)
  OBS! Du kan ikke ha Teams samtaler, chatte eller se Skype status på bedrifter som benytter en lokal eller leid Skype for Business løsning. Du kan kun kommunisere med Teams og Skype for Business brukere i Office365  
  • Det er ikke mulig å starte chat eller en Teams samtale fra søkeoppslaget (A-Å) i kontaktboken i Teams, kun fra kontaktkortene.
 • Intern Teams Status (Precense)
  Rettet: Intern statusoppdatering fra f.eks. Outlook-møter kan bruke inntil 4 minutter (fra opptatt til ledig).
  • Løst/Endret: Endring av samtalestatus tar 4 minutter
  • (Vi jobber med løsning for å overføre Teams status til Telenor MBN og mobilstatus til Teams.)
 • Teams status og kommunikasjon i Outlook
  Du vil kun se Teams status i epost på Teams brukere i i egen bedrift/organisasjon. Du kan starte en Teams chat eller samtale fra e-posten, men ikke ringe en telefonsamtale.
  • Tips! Husk å stille inn Teams som chatte-klient for Outlook i Teams innstillinger.
 • Kontakter & grupper
  Du kan kun legge til Teams kontakter i dine kontaktgrupper.
  • Dersom du har gått fra Skype for Business til Teams, vil gruppenavnene fra Skype importeres, men uten dine eksterne kontakter.
 • Teams Mobil App
  Dersom du snakker i Teams på mobilen brytes samtalen dersom det kommer inn en GSM samtale.
 • Hodesett og lydinnstillinger (anbefalinger)
  Vi anbefaler bruk av hodesett til Teams, men ettersom det ikke er etablert en full standard for Teams ennå, bør hodesettet være sertifisert for Lync/Skype.
  • Jabra hodesett må være oppdatert med siste firmware for å støtte samtalekontroller i Teams. I skrivende stund 1.9.19 for Jabra
  • For å få ringelyd i hodesettet ved bruk av Teams må du justere dette i Windows 10 under innstillinger for "Appvolum og enheter".
  • OBS! Dersom du bruker hodesettet til PC-lyd (video/musikk) vil du ikke kunne besvare en innkommende Teams samtale. Det er pt. ingen funksjoner for å prioritere Team samtalen.
  • TIPS! I one-number konsepter (ringe med mobilnummer) bør hodesette ikke være tilkoblet mobiltelefonen via Bluetooth da dette vil skape problemer med prioritering av innkommende samtaler.
 • Nummer- og CRM oppslag, mobilstatus på kollegaer
  Er foreløpig ikke tilgjengelig i Teams. Inntil videre kan våre kunder med Telenor benytte SmartCall for MBN for mobilstatus på sine kollegaer, nummeroppslag fra 1881, utfyllende anropsliste samt mulighet for integrasjon med sitt kunde-/fagsystem (CRM). Programvaren er direkte integrert med mobilnettet og fungerer parallelt med Teams.