Møteromsløsninger

Møteromsløsninger


Videomøter er den nest beste løsningen for å møte mennesker ansikt til ansikt, og som gjør det enklere å oppnå raske beslutninger.

Vi gjør video- og telemøter enkelt

Vi leverer komplette møteromsløsninger med nødvendig AV-utstyr og telefoni, og vi er spesielt opptatt å levere optimale løsninger som er enkle å bruke.

Ta kontakt for å få vite mer om våre møteromsløsninger og anbefalt AV-utstyr.


Konftel møteromsløsning

Med Konftel sine møteromsløsninger trenger du kun å koble én oransje USB-kabel til din maskin, og alt av AV-utstyr er ferdig tilkoblet.

Løsningen fungerer med de fleste gjeldende møteløsninger, slik som Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom m.flere.


Teams Meeting Room System (tidligere Skype Meeting Room)

Veldig mange bedrifter benytter i dag Microsoft Office365, og i denne tjenesten finner du Microsoft Teams, som inkluderer funksjonalitet for avholde både små- og store møter, ja til og med konferanser med inntil 10 000 deltagere. 

Ved å ta i bruk møteromsutstyr som er fullt integrert med Teams Meeting Room får bedriften en løsningen som er svært enkel å bruke for de ansatte, integrert i alles Outlook kalender.

Eksterne forbindelser uten Teams kan delta i møtet via sin vanlige nettleser, og de kan ringe inn til møte med vanlig telefon. Ønsker du å kunne ringe ut i fra møtet, så leverer vi også telefoni til Teams som en egen tjeneste. Les mer om telefoni i Teams.