Fastnett telefoni og mobil integrasjon til Microsoft Office365

Fastnett telefoni og mobil integrasjon til Microsoft Office365

 

 

Nettsoft Cloud Connector (NCC) er en skytjeneste som gir bedrifter med Microsoft Office365 mulighet til å integrere PSTN fastnett telefoni og mobiler i Skype for Business Online, slik at brukere kan ringe og motta mobil- og telefonsamtaler i sin Skype klient fra hvor som helst.

Bedriften kan portere inn eksisterende nummerserier, få skyggenummer til mobiler, eller nye lokale norske nummer som kan kombineres med utenlandske samt lavere samtalekostnader på utenlandstrafikk (Least Cost Routing). 

NCC støtter flere operatør som kan kombineres i Norge og utlandet, herunder Telenor, Phonect og Kvantel.

Vi kan også koble eventuelle kundeplasserte- eller eksternt leide PBX/telefonsentraler sammen med NCC, slik at Skype for Business blir et "telefonapparat" i eksisterende telefonløsning.

NCC er unik ved at vi kan kombinere telefoni i Skype med løsninger for tradisjonelle IP-apparater, Softphones (vanlig PC telefoni), sentralbord, kontaktsenter mv.

NCC kan også benyttes sammen med eksterne sentralbord- og kontaktsenterløsninger, som for eksempel federert Competella og webasserte Zisson Wave.

NCC passer for bedrifter som benytter fastnett telefoni, men kan også leveres fullintegrert i Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN fler-IPT), og kan på denne måten utnytte alle tilgjengelige funksjoner i MBN, som sentralbord, inkluderte trafikkkostnader (MBN trafikk), alternativt visningsnummer (mobil/fastnr). Vi kan også kombinere Telenor med andre operatører for trafikk ruting.

Ved hjelp av PC programvaren SmartCall for Skype vil brukere både få mobil statusvisning i Skype for Business - og Skype statusvisning i MBN sentralbord, inkludert funksjon for å hindre dobbeltanrop i Skype for Business (Busy on Busy).

Med NCC slipper bedriften å ta i bruk eksterne Skype for Business løsninger eller investere i lokal infrastruktur og linjeleie.  Alt ivaretas av Nettsoft mot en fast og forutsigbar månedlig kostnad.

Forenklet skisse:

CloudConnector

 

Løsninger  

Det er 2 tilgjengelig løsninger med Cloud Connector, bestemt av Microsoft. 

 • STANDARD, for inntil 50 samtidige PSTN telefonsamtaler 
  • Passer for bedrifter fra 50 - 200 ansatte

 • LARGE, for inntil 500 samtidige PSTN telefonsamtaler
  • Passer for bedrifter med 200 eller flere ansatte

Microsoft Cloud Connector krever Office 365 Plan E3 med tillegget Cloud-PBX eller Plan E5 for brukere som skal benytte PSTN telefoni i Skype for Business.

Begrensninger og systemkrav

Cloud Connector er en ny tjeneste fra Microsoft, og har visse begrensinger. Vi gjør derfor oppmerksom på at dersom bedriften av hensyn til behov og funksjonelle årsaker ikke kan benytte NCC, vil vi kunne levere komplett Skype for Business Enterprise Voice levert som privat cloud tjeneste med utvidet funksjonalitet. Se Dedikert Leid Skype4b

Begrensinger i funksjonalitet (per desember 2016)

Full oversikt over funksjonalitet i SfB (Microsoft eng)
Mrk. Første kolonne (lokal SfB Server 2015) kan også leveres fra oss som privat cloud tjeneste under navnet Dedikert Leid SfB (DLS)

De viktigste begrensingene ved bruk av PSTN telefoni i Skype for Business Online er:

 1. Må benytte ekstern leverandør av innringerkonferanse (inkludert i E5)
 2. Ingen mulighet for responsgrupper (ringegrupper) i Skype.
 3. Ingen fullintegrert sentralbordløsning (må benytte ekstern løsning)
 4. Ingen mobil integrasjon med Call Via Work (Kan ikke bli oppringt på mobil i møter)
 5. Ingen mulighet for serverbasert mobilstatus (Kan løses med Nettsoft SmartCall)
 6. Ingen mulighet for serverbasert Skype-status til PBX (kan løses med Nettsoft SmartCall)

 

Krav til lisenser i Office365

Krever Office365 Plan E3 med tillegget Cloud-PBX eller Plan E5 for brukere som skal ha aktivert PSTN (fastnett) telefoni gjennom Cloud Connector..

Nettsoft er Microsoft CSP (lisensleverandør) og kan om ønskelig samle og levere alle Office365 lisenser på faktura.