Telefoni til Office365

 

Bruker bedriften Microsoft Office365 med Skype for Business?

-Få bedre utnyttelse av Skype for Business med fastnett telefoni og mobil integrasjon gjennom Nettsoft Cloud Connector

 

Nettsoft Cloud Connector (NCC) er en Nettsoft produsert skytjeneste som gir bedrifter med Microsoft Office365 mulighet til å integrere fastnett telefoni og mobiler i Skype for Business Online. NCC støtter flere operatør SIP-trunker herunder Telenor og TDC samt kundeplasserte og eksternt leide PBXer.

NCC er mobil operatøruavhengig og kan benytte teletjenester fra flere teleoperatører.
Dette betyr at bedriften kan velge eller endre operatør uten å endre på funksjonaliteten i Skype- eller telefonløsning.

For Telenor kunder vil løsningen kunne fullintegreres i mobilt bedriftsnett med mobil- eller fastnett visningsnummer, inkluderte samtaletrafikk (MBN fler-IPT løsning).

Ved hjelp av PC programvaren SmartCall for Skype vil brukere både få mobil statusvisning i sin Skype klient - og Skype status visning på MBN sentralbord mv.

Med NCC slipper bedriften å investere i lokal maskinvare, linjeleie, operatørlinjer, drift og kunnskap.  Alt ivaretas av Nettsoft mot en fast og forutsigbar månedlig kostnad.

nccskisse

 

Telefonsentral og anropsfunksjoner

Med NCC vil Skype for Business brukere i Office365 få mulighet til å ringe og motta samtaler med sin Skype-klient.

Dersom bedriften har behov for telefonlogikk med anropsstyring og ringegrupper, må det benyttes et en ekstern telefonsentral eller en mobil bedriftsnettløsning sammen med NCC.

Standardisert VPN kan benyttes for eventuelt å koble NCC mot en lokal eller leid telefonsentral dersom bedriften benytter dette.

For bedrifter som ikke har egen telefonsentral kan Nettsoft levere Telenor Mobilt Bedriftsnett eller andre IP-telefoniløsninger som kan håndtere anropsstyringen til bedriften.

Løsninger Nettsoft Cloud Connector 

Det er tilgjengelig 2 løsninger bestemt av Microsoft. 

STANDARD
Inntil 50 samtidige PSTN samtaler (inntil ca 200 SfB brukere)

Pris på forespørsel

36 mnd avtale. Månedskostnad inkluderer etablering av løsning

Inntil 500 samtidige PSTN samtaler (fra ca 200 til 1500 SfB brukere)

Pris på forespørsel

36 mnd avtale. Månedskostnad inkluderer etablering av løsning

SIP Talekanaler fra valgt operatør tilkommer.

Microsoft Cloud Connector krever Office 365 Plan E3 med tillegget Cloud-PBX eller Plan E5

 

Begrensninger og systemkrav

Cloud Connector er en ny tjeneste fra Microsoft, og har visse begrensinger. Vi gjør derfor oppmerksom på at dersom bedriften av hensyn til behov og funksjonelle årsaker ikke kan benytte NCC, vil vi kunne levere komplett Skype for Business Enterprise Voice levert som privat cloud tjeneste med utvidet funksjonalitet. Se Dedikert Leid Skype4b

Begrensinger i funksjonalitet (per desember 2016)

Full oversikt over funksjonalitet i SfB (Microsoft eng)
Mrk. Første kolonne (lokal SfB Server 2015) kan også leveres fra oss som privat cloud tjeneste under navnet Dedikert Leid SfB (DLS)

De viktigste begrensingene ved bruk av PSTN telefoni i Skype for Business Online er:

  1. Må benytte ekstern leverandør av innringerkonferanse (inkludert i E5)
  2. Ingen mulighet for responsgrupper (ringegrupper) i Skype.
  3. Ingen fullintegrert sentralbordløsning (må benytte ekstern løsning)
  4. Ingen mobil integrasjon med Call Via Work (Kan ikke bli oppringt på mobil i møter)
  5. Ingen mulighet for serverbasert mobilstatus (Kan løses med Nettsoft SmartCall)
  6. Ingen mulighet for serverbasert Skype-status til PBX (kan løses med Nettsoft SmartCall)

 

Krav til lisenser i Office365

Krever Office365 Plan E3 med tillegget Cloud-PBX eller Plan E5 for brukere som skal ha aktivert PSTN (fastnett) telefoni gjennom Cloud Connector..

Nettsoft er Microsoft CSP (lisensleverandør) og kan om ønskelig samle og levere alle Office365 lisenser på faktura.