Nettsoft Kalender Push for Telenor Mobilt Bedriftsnett

Nettsoft Kalender Push for Telenor Mobilt Bedriftsnett


Kalender Push er Telenor godkjent skytjeneste som automatisk overfører ansattes kalenderdata til Telenor Mobilt Bedriftnett (MBN), uten behov for installasjoner og lokale tilpasninger. 

Kalender Push leveres som en abonnementstjeneste til faste forutsigbare priser per bruker. Se priser og betingelser lenger ned.

Tjenesten løser to behov hver for seg, eller i en kombinasjon:

 1. MBN Sentralbord operatør kan se opptatt/ledig status fra ansattes kalender 
 2. Mobilsamtaler kan bli automatisk viderekoblet når brukeren har en kalenderavtale

Kalender Push fungerer som en kobling mellom bedriftens eksisterende kalender-server løsning, og det mobile bedriftsnettet til Telenor. Den fungerer med Office365, lokale Exchange servere og Google Suite. Den krever ingen brukerinstallasjoner, utstyr eller serverinstallasjoner. 

Løsningen fungerer automatisk med forhåndsbestemte regler. Ansatte registrerer derfor sine kalenderavtaler som vanlig, uten at de trenger å benytte ekstra programvare i Outlook, eller endre sin status på Telenor Mine sider eller bruke mobil app. 

 • Markedets enkleste løsning for overføring av kalenderavtaler til Telenor Mobilt Bedriftsnett
 • Enkel og automatisert aktivering og administrasjon av tjenestebrukere direkte i Exchange Online (kan utføres av kunde, eller av leverandør av Office365)
 • Velg standard mobil fraværsprofil for møter, eller benytt valgfrie mobile profiler direkte i kalenderen med enkle koder.
 • Velg om kalenderavtaler kun skal overføres til MBN i kontortiden, slik at mobilsamtaler fungerer på vanlig måte i fritiden.

Priser og betingelser

Kalender Push tjenestepriser per 1/1-2019 
   
 AvtaletidPris bruker/mndEtablering
Ingenkr 15kr 7 500
12mnd avtalekr 12kr 5 000
24mnd avtalekr 11kr 4 000
36mnd avtalekr 10kr 3 000

Betingelser:

 • Alle priser er oppgitt eks.mva
 • Månedskostnad reguleres etter faktisk antall brukere på løsning.
 • Minimum faktureringsbeløp fra Nettsoft per måned er kr 200,-
 • Fakturering skjer per kvartal og starter etter at tjeneste er satt i drift
 • Avtaletid Ingen - 4 mnd oppsigelse
 • Avtaletid 12 mnd. - 3 mnd oppsigelse - Fornyes deretter med 3 måneders oppsigelsestid
 • Avtaletid 24 mnd. - 1 mnd oppsigelse - fornyes deretter med 1 måneds oppsigelsestid
 • Avtaltatid 36 mnd - , Utløp av inneværende måned - løper til oppsigelse
 • Ved oppsigelse innenfor opprinnelig avtaletiden belastes 60% av gjenværende abonnementskostnader avregnet etter gjennomsnittlig antall brukere, beregnet etter perioden før oppsigelsesdato.
 • Telenor API abonnement på "Tilknytning Nettsoft Calendar Push" tilkommer på alle mobile brukere med MBN aktiv bruker uansett om de skal benytte tjenesten eller ikke. Dette er bestemt av Telenor.
 • Kunde plikter selv å si opp API abonnement hos Telenor ved avslutning av Kalender Push tjensten.

Telenor mobile fraværsprofiler og fraværskoder for Outlook

Du kan bruke din kalender som vanlig, og trenger ikke å foreta deg noe for avtaler som passer med bedriftens forhåndsbestemte standard mobile fraværsprofil, f.eks. Ikke Tilgjengelig eller Møte. 

For å velge andre mobile fraværsprofiler avtaler kan du benytte kalenderkoder, som du kan skrive inn i emnefeltet i dine kalenderavtaler. Koden kan stå alene eller sammen med annen emnetekst.  
 
Kalenderkoden starter alltid med & tegnet, etterfulgt av kode for den mobile fraværsprofilen du ønsker å benytte på den aktuelle avtalen. Se eksempler under tabell.
 
Kalender kodeAlternativt Mobil fraværsprofil
&- (Eks.: &-Ferie) Deaktiverer viderekobling til mobil svartjeneste hvis den aktivert som standard 
&+ (Eks.: &+Ferie) Aktiverer viderekobling til mobil svartjeneste hvis den er deaktivert som standard
&Ikf&Ikke ForstyrrIkke Forstyrr 
&Gåt&Gått for dagenGått for dagen (Fri)
&Eks&Ekstern avtaleEkstern avtale (Eksternt Møte)
&Møt&Møte Møte
&For&ForretningsreiseForretningsreise (Jobbreise)
&Ute&Ute til lunchUte til lunch (Lunch)
&Ferie &Ferie Ferie
&Ikt&Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig (Opptatt)        
&Sna&Snart tilbakeSnart tilbake (Pause)
&Syk&Syk Syk
&Per &Permisjon Permisjon

Eksempel på kode for Forretningsreise i kalenderavtalens emnefeltet:

 • &For (står alene uten annet emne)
 • "Salgsmøte i Tyskland &For" (kode står sammen med avtaletekst)
 • "Salgsmøte i Tyskland &Forretningsreise" (som over, men hele fraværskoden benyttes)

I alle tilfellene vil den mobile fraværsprofilen vise og aktivere "Forretningsreise", og med aktivert viderekobling til mobil svartjeneste vil innringer får opplyst om at du er på forretningsreise og tidspunktet for når du er tilbake. 

Aktivere og deaktivere viderekobling til mobil svartjeneste

Dersom viderekobling er deaktivert (Av) som standard kan du skrive koden &+ i avtaleemnet for å aktivere viderekobling til mobil svartjeneste på den aktuelle avtalen. 

Du kan også benytte andre kalenderkoder, f.eks. &+ferie. Sentralbord ser fraværet Ferie, og ved aktivert viderekobling kan innringer få opplyst «Ferie», og når du blir tilgjengelig.

Dersom viderekobling er aktivert (På) som standard for alle avtaler kan du skrive koden &- i avtaleemnet for å deaktivere viderekobling på aktuelle avtaler.

 • Heldagsavtaler splittes opp og følger bedriftens kontortid, slik at opplyst sluttid for heldagsavtaler vil være kontortidens sluttidspunkt hver dag. Fordelen er imidlertid at mobilsamtaler fungerer som normalt etter kontortid.