Nettsoft Kalender Push

Nettsoft Kalender Push


Kalender Push er en Nettsoft produsert skytjeneste som automatisk overfører ansattes kalenderavtaler fra Microsoft 365 eller Google Workspace (Suite) til bedriftens mobile bedriftsnett (telefon) løsning.

Klikk her for ytterligere informasjon eller bestilling

Kalender Push løser i hovedsak to behov hver for seg, eller i kombinasjon:

Bedriftsnett sentralbordet kan se når ansatte er opptatt/ledig fra møter og fravær i sine kalendre

Ansattes kalenderavtaler kan styre viderekobling av telefonsamtaler når ansatte er opptatt slik at de ikke blir forstyrret

Høydepunkter

  • Støtter Microsoft 365 og Google Workspace (Suite)
  • Støtter overføring til mobile bedriftsnett fra Telenor, Phonero og Telia
  • Leveres som skytjeneste uten behov for server- eller klientinstallasjoner
  • Automatisert aktivering og administrasjon av brukere
  • Tidsstyring for overføring av avtaler
  • Viderekobling av telefon ved kalenderavtale ved behov

Enkelt for ansatte - minimal brukeropplæring 

Ansatte registrerer sine kalenderavtaler som de er vant med i sitt foretrukne kalenderprogram (Outlook, Web, mobil). Avtalene overføres deretter automatisk til mobilt bedriftsnett.

Eksempelvideo med integrasjon i Telenor Mobilt Bedriftsnett: