Nettsoft Mobil status

Nettsoft Mobil Status er en Telenor sertifisert tjeneste som leser mobil tilgjengelighetsstatus (opptatt status) direkte fra Telenors mobilnett, og sender denne informasjonen til kommunikasjonssystemer som Microsoft Lync, Aasta PBX (OIP server).

Nettsoft mobil status er en server programvare beregnet for kunder med egen eller hosted Skype/PBX løsning, men mobil status kan også leveres i klientprogramvaren SmartCall for Skype og SmartCall for MBN

Lync med MBN status
Eksempel på Nettsoft Mobil Status sett fra Lync

 

  • Tjenesten er inkludert i våre SmartLync og SmartSentralbord løsninger.
  • Fungerer uavhengig av type mobiltelefon
  • Kan tidsstyres, slik at tjenesten kun er virksom innenfor kontortid.
  • Mulig å velge Lync status “Ikke forstyrr” i stedet for "Opptatt" for å unngå dobbeltanrop i Lync.
  • Programvaren kan leveres til dedikert leid Lync (DLL) og on-premise installasjoner av Lync.
  • Leveres som abonnement priset per bruker per måned.

 

 

  • Telenor Mobilt Bedriftsnett med Nettsoft Status API
  • For on-premise installasjoner må programvaren installeres på maskin i Lync server pool.