Telefoni i Microsoft Teams

Telefoni i Microsoft Teams


Microsoft Teams er en chat- og gruppebaserte samhandlingsløsning som har overtatt for Skype for Business i Microsoft Office365 (Skype avvikles 31/7-21).

Vi verdiøker Teams med Telenor fastnett telefoni, mobile integrasjoner og flere funksjoner, slik at bedriftskommunikasjon blir enklere og mer effektiv.

Nettsoft Teams Connector (NTC) er en uavhengig norskprodusert skytjeneste som muliggjør offentlig PSTN telefoni i Microsoft Teams, som enkelt kobles til bedriftens eksisterende Office365 løsning, og kan driftes i samarbeid med deres IT-avdeling eller vanlige driftspartner.

NTC-løsningen er fullintegrert med Telenors IPT-nett og MBN, slik at du kan velge mellom å ringe og besvare telefonsamtaler med et fastnett Teams nummer, eller med ditt mobilnummer (mobil one-number konsept). Dette kan bestemmes individuelt på brukerne i løsningen, men kan også styres av den enkelte bruker i Telenors MBN mobil App. 

For bedrifter hvor fastnett telefoni er primær kommunikasjon, vil løsningen erstatte en hussentral-løsning, uten at det er behov for Telenor mobilabonnementer. Enhver mobiltelefon, inkludert private abonnementer vil kunne fungere som alternativt svarsted i Teams (parallell eller viderekoble). Selvfølgelig vil Teams Mobil App også fungere som en softphone på brukers mobil eller nettbrett.

NTC kan kombineres med alle funksjoner og anropstjenester i MBN med høyt skalerbare anropsfunksjoner som finnes tilgjengelig i Teams samt de fleste eksterne 3de part kontaktsenterløsninger som f.eks. Zisson Wave og Puzzel.

Med telefoni i Teams vil bedriften oppnå enklere håndtering av telefonsamtaler, og enda bedre funksjoner for å holde både telefonkonferanser og videomøter.

Hvorfor velge telefoni i Microsoft Teams fra Nettsoft

 • Vi har fagkunnskaper og 30 års erfaring med IT-, telekom og mobile integrasjoner
 • Vi har produsert Microsoft telefoni til teleoperatører i 10 år
 • Vi er sertifisert Microsoft partner, Telenor IPT og API partner og forhandler
 • Vi tilbyr full integrasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett (fler-IPT og alle MBN tjenester)
 • Vi har ingen fast grunnbeløp på løsningen (minimum 5 brukere)
 • Vi krever ikke bedriftsabonnement på mobiler (kun i one-number konsepter)
 • Vi tilbyr inportering av alle eksisterende telefonnummer, eller få nye nummer
 • Vår løsning kan kombineres med andre tilbydere, for utenlandske telefonnr.

 

Nettsoft SmartCall 
Telefonintegrasjon med bedriftens datasystemer

NTC kan leveres sammen med vår egenutviklede programvare SmartCall, som kan integrere telefoni med bedriftens datasystemer.

Dette vil bidra til å verdiøke og effektivisere både mobiler og Teams telefoni ytterligere ved at du kan klikk på telefonnummer og ringe fra alle dataprogram, få automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881, slik at du kan se navnet på ukjente som ringer deg, og du kan få kontaktoppslag i alle datasystemer som støtter Web URL oppslag, SuperOffice, Microsoft Dynamics og Lime CRM m.fl.

SmartCall vil kort og godt forenkle samtale- og kundehåndtering, og derved øke servicenivået

Nettsoft Kalender Push  
Automatisk Kalenderoverføring til MBN

Kalender Push er skybasert og installasjonsfri servertjeneste som løser to behov:

 1. Ansattes kalenderavtaler vises på MBN sentralbordet, slik at operatøren kan se når ansatte er opptatt.
 2. Ansatte kan få automatisk styrt viderekobling av telefonsamtaler når de er opptatt i møter, slik at de blir mindre forstyrret.

Kalender Push løser begge disse behovene, hver for seg eller sammen.

Kalender Push er godkjent av Telenor, og fungerer med Office365, lokale Exchange servere og Google Suite. 

Samtaleopptak / Call Recording

Vil tilbyr ulike løsninger for samtaleopptak, enten bedriften bruker IP-telefoner, mobiler, Skype for Business eller Microsoft Teams, og vi tilbyr enkle løsninger for brukerstyrt opptak, og avanserte løsninger for bedrifter som er underlagt Finanstilsynets regelverk (compliance recording).


*=Pris inkluderer NTC abonnement og en andel av bedriftens totalt andel talekanaler for PSTN. 


Forutsetninger for å kunne ta i bruk telefoni i Microsoft Teams:

 • Microsoft Office 365 (uavhengig av driftspartner)
  • Lisensplan E1 eller E3 (eventuelt E5)
  • Common Aerea Phone (Tild. Phone System) lisens (inkludert i E5)
  • Opsjon:
   Audio Conferencing lisens for brukere som skal kunne etablere telefonkonferanser (telefonnummer i Teams møteinnkallelser)
  • Valgfri kombinasjon av anropsstyring i MBN og/eller Office365. 
 • Minimum 5 brukere, ingen grunnbeløp.