Telefoni i Microsoft Teams

Telefoni i Microsoft Teams


Microsoft Teams er en chat- og gruppebaserte samhandlingsløsning som har overtatt for Skype for Business i Microsoft Office365 (Skype avvikles 31/7-21).

Vi verdiøker Teams med fastnett telefoni, mobile integrasjoner og flere funksjoner, slik at bedriftskommunikasjon blir enklere og mer effektiv.

Nettsoft Teams Connector (NTC) er en uavhengig norskprodusert skytjeneste som muliggjør offentlig PSTN telefoni i Microsoft Teams, som enkelt kobles til bedriftens eksisterende Office365 løsning, og kan driftes i samarbeid med deres IT-avdeling eller vanlige driftspartner.

NTC-løsningen er fullintegrert med Telenors IPT-nett og MBN, slik at du kan velge mellom å ringe og besvare telefonsamtaler med et fastnett Teams nummer, eller med ditt mobilnummer (mobil one-number konsept). Dette kan bestemmes individuelt på brukerne i løsningen, men kan også styres av den enkelte bruker i Telenors MBN mobil App. 

For bedrifter hvor fastnett telefoni er primær kommunikasjon, vil løsningen erstatte en hussentral-løsning, uten at det er behov for Telenor mobilabonnementer. Enhver mobiltelefon, inkludert private abonnementer vil kunne fungere som alternativt svarsted i Teams (parallell eller viderekoble). Selvfølgelig vil Teams Mobil App også fungere som en softphone på brukers mobil eller nettbrett.

NTC kan kombineres med alle funksjoner og anropstjenester i MBN med høyt skalerbare anropsfunksjoner som finnes tilgjengelig i Teams samt de fleste eksterne 3de part kontaktsenterløsninger som f.eks. SimCom og Zisson Wave.

Med telefoni i Teams vil bedriften oppnå enklere håndtering av telefonsamtaler, og enda bedre funksjoner for å holde både telefonkonferanser og videomøter.

Hvorfor velge telefoni i Microsoft Teams fra Nettsoft

 • Vi tilbyr flere funksjoner og større fleksibilitet enn våre konkurrenter
 • Vi har fagkunnskaper og 30 års erfaring med IT-, telekom og mobile integrasjoner
 • Vi har produsert Microsoft telefoni til teleoperatører i 10 år
 • Vi er sertifisert Microsoft partner, Telenor IPT og API partner og forhandler
 • Vi tilbyr full integrasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett (fler-IPT og alle MBN tjenester)
 • Vi har ingen fast grunnbeløp på løsningen (minimum 5 brukere)
 • Vi krever ikke bedriftsabonnement på mobiler (kun i one-number konsepter)
 • Vi tilbyr inportering av alle eksisterende telefonnummer, eller få nye nummer
 • Vi tilbyr telefoni i Teams med lokale telefonnummer i 60 land
 • Integrasjon med Telia Bedriftsnett på forespørsel
 • Integrasjon med Cellip på forespørsel

SmartCall: Telefonintegrasjon med bedriftens datasystemer

NTC kan leveres sammen med vår egenutviklede programvare SmartCall, som vil bidra til å verdiøke og effektivisere både mobil og Teams telefoni ytterligere ved å tilby klikk for å ringe (Click-To-Call) fra telefonnummer i alle dataprogram, automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881 samt mulighet for kontaktoppslag i alle datasystemer som støtter Web URL oppslag, SuperOffice, Microsoft Dynamics og Lime CRM.

SmartCall vil kort og godt forenkle samtale- og kundehåndtering, og derved øke servicenivået

Nettsoft Kalender Push – kalenderoverføring til MBN sentralbord

Dersom bedriften benytter Telenor sentralbordet, kan det være nyttig for sentralbordoperatøren(e) å kunne se når ansatte er opptatt for å kunne yte bedre service til innringer.

Kalender Push er vår egenutviklede og Telenor godkjente skytjeneste for overføring av kalenderavtaler fra Exchange servere, Office365 og Google kalenderservere til Telenor MBN sentralbord. Løsningen er automatisk og krever ingen installasjoner av server-programvare eller brukerinstallasjoner.

Samtaleopptak i Teams

Vil tilbyr løsninger både for "compliance recording" og enklere brukerstyrt samtaleopptak i Microsoft Teams. 

Vår enkleste løsning er beregnet for deg som har behov for å ta kunne ta opp samtaler for å dokumentere et telefonsalg, en bekreftelse eller annen informasjon.

Løsningene tar opptak av både Teams-Teams samtaler og PSTN fastnett telefonsamtaler.

Opptak kan startes automatisk, og lydfilene i MP3 format kan lagres til lokal harddisk, til en skylagringstjeneste, eller på en bedriftstyrt plassering hvor man kan sette rettigheter for avlytting av opptakene. 

Vår enkleste løsning kan ikke benyttes i bedrifter og virksomheter som krever kontinuerlig opptak, og som er underlagt regler fra finanstilsynet. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.


*=Opplyst fra pris inkluderer NTC abonnement (kr 49,-) og andel av bedriftens PSTN talekanaler (kr 20,- 1:3). Samtalekostnader kommer i tillegg, eller kan være inkludert med MBN trafikk (samtaleminutter inkludert i mobilabonnementet). 
Office365 abonnementer tilkommer.


Forutsetninger for å kunne ta i bruk telefoni i Microsoft Teams:

 • Office 365 (uavhengig av leverandør)
  • Lisensplan E3 eller E5
  • Phone System lisens (inkludert i E5)
  • Opsjon:
   Audio Conferencing lisens for brukere som skal kunne etablere telefonkonferanser
   (Telefonnummer i møteinnkallelser)
  • Anropsstyring i Teams/Office365 er inkludert i Phone System lisensen