Telefoni i Microsoft Teams

Telefoni i Microsoft Teams


Vi er spesialister på Microsoft telefoni og mobile integrasjoner, og tilbyr løsninger for taleintegrasjon i Teams fra både Telenor, Phonero, Telia og utenlandske operatører.

Med telefoni i Teams kan ansatte velge mellom å ringe med sitt mobilnummer eller fastnett kontornummer fra sin PC/MAC, eller i Teams mobil App på nettbrett og mobil, fra hvor som helst. Dermed oppnår bedriften bedre tilgjengelighet og en enklere, tryggere og mer komplett kommunikasjonsløsning for ansatte og forbindelser.

Uavhengig leverandør med de beste løsningene

Et Google-søk på telefoni i Teams vil vise deg hvem som er ledende på dette i Norge. Det er ikke uten grunn at vi har produsert telefonløsninger for de største operatørene i Norge i over 10 år. Vi er en av svært få leverandører i markedet med kompetanse, erfaring og referanser innen IT, telekom og Microsoft telefoni. Kunder og IT-driftpartnere velger oss både på grunn av dette, men ikke minst fordi vi har et overlegent servicenivå, uansett hvor stor eller liten din bedrift er. 

Med Nettsoft som leverandør står din bedrift fritt til å velge eller blande operatører etter behov. Vi tilbyr alt i fra rådgivning og bistand til implementering av Telenor og Phonero/Telia telefoni i Teams, til migrering fra Skype for Business og andre telefonløsninger, og vi kan levere fullintegrert møterom med Teams Meeting Room.
I tillegg tilbyr vi unike integrasjoner med blant annet Teams status til sentralbord, automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881, og mulighet for kontaktoppslag i eget kunde-/fagsystem.  

Telenor telefoni i Teams

Vi tilbyr både Telenors egen løsning for telefoni i Teams, kalt SKL-Teams, og vår uavhengige og egenproduserte tjeneste vi kaller Nettsoft Teams Connector (NTC).

For kunder som ønsker å ta i bruk SKL-Teams kan vi tilby bistand til integrasjon i Office365.

Ikke alle bedrifter kan eller ønsker å bruke Telenor SKL-Teams. Dette kan skyldes pris, dekningsproblemer (trenger flere operatører), restriksjoner i bedriftens Office365 løsning, eller rett og slett et ønske om å ha en uavhengig rådgiver, leverandør og support som ikke er begrenset til Telenor tjeneste- og serviceportefølje.

Vår NTC løsning er beregnet for slike bedrifter. NTC er fullintegrert med Telenor MBN på samme måte som SKL-Teams, men vi kan levere tale i Teams sammen med nyttige egenutviklede tilleggsfunksjoner og tjenester.

NTC leveres ofte i samarbeid med bedriftens egen IT-avdeling eller IT-driftspartner.

I begge løsningene utføres all administrasjon av telefonnummer, mobil- og Teams telefonibrukere, anropsstyring og eventuelt bruk av sentralbord er tilgjengelig via vanlig  nettleser samt mobil Apper.

Vi kan også tilby alt som har med administrasjon og tilpasninger av Mobilt Bedriftsnett, inkludert mobilabonnementer, SIM-kort samt alt av telefoner og tilleggsutstyr.

Phonero/Telia telefoni i Teams

Phonero produserer egen tale til Teams, som er integrert med deres Bedriftsnett løsning. Brukere kan velge å ringe med sitt mobilnummer (one-number) eller med fastnett nummer. All administrasjon av telefonnummer, mobil- og Teams telefonibrukere, anropsstyring og eventuelt bruk av sentralbord er tilgjengelig via vanlig nettleser samt mobil Apper.

Levering av Phonero/Telia taleintegrasjon i Teams innebærer at kunde, eller deres driftpartner selv implementerer dette i Office365. Vi er integreringspartner, og kan tilby bistand til dette arbeide. I tillegg kan vi levere telefonintegrasjon med ulike IT-systemer. Les mer under verdiøkende tilleggsfunksjoner.

Hvorfor velge telefoni i Microsoft Teams fra Nettsoft

 • Vi har fagkunnskaper og 30 års erfaring med IT-, telekom og mobile integrasjoner
 • Vi har produsert Microsoft telefoni for teleoperatører i over 10 år
 • Vi er sertifisert Microsoft partner
 • Vi er godkjent Telenor IPT-partner, API partner og forhandler
 • Vi er godkjent integrasjonspartner for Phonero/Telia
 • Vi tilbyr spesialutviklede løsninger for ulike integrasjoner
 • Vi krever ikke bedriftabonnement på mobiler (kun i one-number konsepter)
 • Vi kombinerer MBN med Office365 funksjoner for optimal funksjonalitet
 • Vi tilbyr inportering av alle eksisterende telefonnummer, eller få nye nummer
 • Vi kan kombiner våre løsninger med andre operatører for utenlandske telefonnr.

 

Unike og verdiøkende tilleggsfunksjoner

 

Nettsoft SmartCall 
Telefonintegrasjon med bedriftens datasystemer

Vår egenutviklede programvare SmartCall gir økt funksjonalitet i Teams og kan integreres telefoni med bedriftens datasystemer.

Med SmartCall kan du klikk på telefonnummer i alle dataprogrammer og starte en Teams eller mobilsamtale, få automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881, slik at du kan se navnet på ukjente som ringer deg, og du kan få kontaktoppslag direkte i bedriftens egne  kunde-/fagsystem, slik at du slipper å søke opp kunder som ringer. Dette sparer tid, og gjør at du kan yte bedre service.

Nettsoft Kalender Push  
Automatisk Kalenderoverføring til MBN

Kalender Push er skybasert og installasjonsfri servertjeneste som løser to behov:

 1. Ansattes kalenderavtaler vises på MBN sentralbordet, slik at operatøren kan se når ansatte er opptatt.
 2. Ansatte kan få automatisk styrt viderekobling av telefonsamtaler når de er opptatt i møter, slik at de blir mindre forstyrret.

Kalender Push løser begge disse behovene, hver for seg eller sammen.

Kalender Push er godkjent av Telenor, og fungerer med Office365, lokale Exchange servere og Google Suite. 

Samtaleopptak / Voice Recording

Vil tilbyr ulike løsninger for samtaleopptak, enten bedriften bruker IP-telefoner, mobiler, Skype for Business eller Microsoft Teams, og vi tilbyr enkle løsninger for brukerstyrt opptak, og avanserte løsninger for bedrifter som er underlagt Finanstilsynets regelverk (compliance recording).

Zisson Wave kontaktsenter

Vi samarbeider med Zisson Wave, for de som ønsker en multikanal kontaktsenterløsninger.