Telefoni i Microsoft Teams

Telefoni i Microsoft Teams


NTC er navnet på vår egenproduserte løsning for å koble Telenor telefoni til Teams i Microsoft Office365, uten at bedriften har behov for lokalt installerte telefonlinjer eller utstyr. Tjenesten leveres til en forutsigbar fast månedspris, og kan knyttes mot eksisterende og nye Office365 løsninger, uansett leverandør og IT-driftspartner.

Med telefoni i Teams vil bedriften og deres ansatte oppnå en felles samarbeidsplattform og grensesnitt for både ekstern og intern kommunikasjon, og som vil gjør det enklere å ringe, holde telefonkonferanser og videomøter.

Med NTC kan ansatte med Teams velge mellom å ringe med et fastnett kontornummer, eller sitt mobilnummer. NTC kan derfor både benyttes av bedrifter hvor fastnett telefoni er primær kommunikasjon (uavhengig av mobilabonnementer), og i bedrifter som ønsker full integrasjon med mobil one-number i Teams. Eller om ønskelig en kombinasjon av disse blant bedriftens avdelinger og ansatte.

NTC er fullintegrert med Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN), som leverer IP-telefonien til NTC uansett hva slags telefonløsning bedriften har behov for.

All administrasjon av telefonnummer, brukere, anropsstyring og sentralbord er enkelt tilgjengelig via nettleseren og i Telenor MBN mobile Apper. MBN funksjonaliteten kan også kombineres med høyt skalerbare og inkluderte anropsstyringsfunksjoner som finnes tilgjengelig i Office365 samt de fleste eksterne 3de part kontaktsenterløsninger som for eksempel Zisson Wave eller Puzzel.

Hvorfor velge telefoni i Microsoft Teams fra Nettsoft

  • Vi har fagkunnskaper og 30 års erfaring med IT-, telekom og mobile integrasjoner
  • Vi har produsert Microsoft telefoni til teleoperatører i 10 år
  • Vi er sertifisert Microsoft partner, Telenor IPT og API partner og forhandler
  • Vi tilbyr full integrasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett (fler-IPT og alle MBN tjenester)
  • Vi har ingen fast grunnbeløp på løsningen (minimum 5 brukere)
  • Vi krever ikke bedriftsabonnement på mobiler (kun i one-number konsepter)
  • Vi tilbyr inportering av alle eksisterende telefonnummer, eller få nye nummer
  • Vår løsning kan kombineres med andre tilbydere, for utenlandske telefonnr.

 

Unik og verdiøkende funksjonalitet

 

Nettsoft SmartCall 
Telefonintegrasjon med bedriftens datasystemer

NTC kan leveres sammen med vår egenutviklede programvare SmartCall, som kan integrere telefoni med bedriftens datasystemer.

Dette vil bidra til å verdiøke og effektivisere både mobiler og Teams telefoni ytterligere ved at du kan klikk på telefonnummer og ringe fra alle dataprogram, få automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881, slik at du kan se navnet på ukjente som ringer deg, og du kan få kontaktoppslag i alle datasystemer som støtter Web URL oppslag, SuperOffice, Microsoft Dynamics og Lime CRM m.fl.

SmartCall vil kort og godt forenkle samtale- og kundehåndtering, og derved øke servicenivået

Nettsoft Kalender Push  
Automatisk Kalenderoverføring til MBN

Kalender Push er skybasert og installasjonsfri servertjeneste som løser to behov:

  1. Ansattes kalenderavtaler vises på MBN sentralbordet, slik at operatøren kan se når ansatte er opptatt.
  2. Ansatte kan få automatisk styrt viderekobling av telefonsamtaler når de er opptatt i møter, slik at de blir mindre forstyrret.

Kalender Push løser begge disse behovene, hver for seg eller sammen.

Kalender Push er godkjent av Telenor, og fungerer med Office365, lokale Exchange servere og Google Suite. 

Samtaleopptak / Call Recording

Vil tilbyr ulike løsninger for samtaleopptak, enten bedriften bruker IP-telefoner, mobiler, Skype for Business eller Microsoft Teams, og vi tilbyr enkle løsninger for brukerstyrt opptak, og avanserte løsninger for bedrifter som er underlagt Finanstilsynets regelverk (compliance recording).