Produkt- og tjenestebeskrivelser

Om Nettsoft


Nettsoft ble etablert i 1990 (30 år 2020), og er en servicefokusert og løsningsorientert IKT-produsent og leverandør med et stort utvalg av utstyr og tjenester til private- og offentlige bedrifter.

Vi leverer det meste innenfor IKT-fagene, og er spesialister innen nettverk infrastruktur og telekommunikasjon, herunder mobiltelefoniløsninger og telefoni i Microsoft Teams med tilhørende integrasjoner.

Nettsoft innehar unike kunnskaper innen utvikling og levering av mobile løsninger og integrasjoner for de største operatørene i Norge, noe som betyr at vi besitter større og bredere erfaring med IKT-løsninger, som kommer våre kunder tilgode.

Gjennom å levere gode løsninger til kunder i over 30 år, opptre ærlig og tilby en høy servicegrad har vi siden oppstart i 1990 opparbeidet oss en lojal kundemasse utelukkende basert på rykte. Vi har til hensikt å fortsette slik, og derved oppnå en sunn vekst i Nettsoft.

Hjemmeside www.nettsoft.no
Telefon +47 22 88 19 19

Hvorfor velge Nettsoft som leverandør

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

IT-løsninger


Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

Utvalg av utstyr og tjenester vi leverer

 • PC/MAC og tilhørende tilleggsutstyr
 • Alt av mobil/telefoni-tjenester fra Telenor (eneste forhandler i Norge med godkjenning innenfor både IPT og API)
 • Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr (godkjent Apple forhandler)
 • Profesjonelle hodesett og bordtelefon-apparater for mobiler og Teams
 • Dedikert møteromsutstyr for Teams (og Zoom), inkludert ekstern telefoni
 • Multifunksjonsskrivere og kopimaskiner
 • Internettforbindelse (fiber, DSL og mobilt bredbånd)
 • Nettverk, brannmur, switcher, profesjonelle Wi-Fi løsninger
 • Administrasjon og fakturering av lisenser for Microsoft 365 (Office 365) og Adobe
 • IT-driftsavtale med overvåkning, antivirus og backup
 • Online Backup av PC, servere og Microsoft 365

Egenutviklede- og egenproduserte integrasjoner og tjenester

 • Fullintegrert Telenor Mobilt Bedriftsnett IP-telefoni i Microsoft Teams (uavhengig Direct Routing)
 • Telenor, Phonero og Telia integrasjon i SuperOffice, Microsoft Dynamics, Lime CRM og mange andre CRM/ERP systemer
 • Exchange- og Google kalenderintegrasjon til Telenor MBN
 • Teams opptatt status til Telenor Mobilt Bedriftsnett

 


Anbefaling og kostnadsfaktorer

Ettersom vi kan levere det meste av utstyr og tjenester innenfor IKT vil vi kunne levere det bedriften selv spesifiserer, men vi vil også kunne anbefale alternativer basert på erfaring i egne og andre kunders løsninger.

Prissammenligning og viktige beslutningselementer

Utgangspunktet for våre anbefalinger vil alltid bestemmes av din bedrifts behov, etter “må ha” og “beste praksis” prinsipper.

Pris på en leveranse avhenger av en rekke faktorer, som f.eks. hva slags programvare og tjenester den skal inneholde, og hvor de skal være plassert (kundeplassert, skytjenester eller hybrider).

Kapasitet, ytelse og feiltoleransekrav på utstyret samt lisensieringsmodeller er også faktorer som påvirker.

Det som imidlertid har størst innvirkning på prisen, er om systemene skal installeres på nytt eller gammelt utstyr, type programvare, 3de part leverandører, og mengden av data som skal overføres fra andre løsninger.

Ettersom det er så mange faktorer som spiller inn i en leveranse er det vanskelig å kunne gi en fast pris på en leveranse. Våre installasjonspriser er derfor basert på et estimat, men basert på erfaring fra tilsvarende leveranser. 

I tilfeller hvor det er ønskelig med fastpris må vi enten få tilsendt en komplett kravspesifikasjon, eller vi må gjennomføre en fakturerbar foranalyse hvor vi må ta høyde for alle uforutsette elementer som kan oppstå. Erfaringsmessig vil en enklere behovsavklaring og gjennomføring være det rimeligste alternativet for mindre bedrifter.

Arbeidskostnader som oppgis i dette eller andre dokumenter du får fra oss er av ovennevnte grunner basert på estimater. Fakturering foregår alltid etter medgått tid, og du betaler ikke for arbeid som eventuelt skyldes feil eller forsinkelser i fra vår side.

Utstyret er priset etter dagens priser, men bestillingsdagens priser gjelder. Ettersom både utstyrsspesifikasjoner og priser endrer seg hyppig kan disse ikke garanteres før bestillingsdag. Variasjonene kan skyldes endringer i spesifikasjoner, eller svingninger i valuta eller leveringsbetingelser fra produsenter og leverandører.

Utstyrspriser vil uansett bli gjennomgått på bestillingstidspunktet, og eventuelle avvik vil bli informert.

Abonnementstjenester/skytjenester har som oftest faste priser innenfor avtaleperioden.


Dersom det ikke er utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon er det vanskelig eller nærmest umulig å sammenligne priser fra flere leverandører. Dette har bakgrunn i flere faktorer:

 • Foreslått løsning kan være designet forskjellig (kunnskapsnivå/erfaring)
 • Det kan være ulike spesifikasjoner på utstyret (selv om det tilsynelatende ser likt ut)
 • Ulike produsenter, kvaliteter og garantiperioder
 • Det kan tilbys forskjellige lisensieringsmodeller
 • Det kan være gjort ulike forbehold og forutsetninger til leveransen.

Elementer som påvirker arbeidsmengden og totalkostnad

 • Store datamengder som skal flyttes til ny løsning
 • Feil i data som skal flyttes (virus/korrupte filer)
 • Manglende informasjon om brukere, programvare og lisenser.
 • Feil og/eller dårlig ytelse på bruker PC-er
 • Manglende informasjon om administrasjon av Internett domenet
 • Arbeid med 3de part forretningsprogrammer og/eller dets leverandør
 • Feil i programvaredrivere for nettverksskrivere og annet nettverksutstyr
 • Lav linjekapasitet mot Internett
 • Dårlig ytelse, manglende funksjonalitet eller feil på eksisterende nettverksutstyr
 • Avbrudd som følge av spørsmål og bistand til brukere.

 

Utstyr/Programvare


Hvorfor velge Nettsoft som leverandør

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

Utstyr og programvare

Nettsoft har forhandleravtale med alle markedsledende utstyrsfabrikanter og distributører, og kan således levere det meste av utstyr, programvare og tjenester i markedet.

For kunder som ikke kan spesifisere sitt behov vil anbefale produkter vi har best erfaring med.
Dette bidrar til mer effektiv installasjon, og bedre support og service på produktet eller løsningen.

Utvalg av utstyr og tjenester vi leverer

 • PC/MAC og tilhørende tilleggsutstyr
 • Alt av mobil/telefoni-tjenester fra Telenor (eneste forhandler i Norge med godkjenning innenfor både IPT og API)
 • Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr (godkjent Apple forhandler)
 • Profesjonelle hodesett og bordtelefon-apparater for mobiler og Teams
 • Dedikert møteromsutstyr for Teams (og Zoom), inkludert ekstern telefoni
 • Multifunksjonsskrivere og kopimaskiner
 • Internettforbindelse (fiber, DSL og mobilt bredbånd)
 • Nettverk, brannmur, switcher, profesjonelle Wi-Fi løsninger
 • Administrasjon og fakturering av lisenser for Microsoft 365 (Office 365) og Adobe
 • IT-driftsavtale med overvåkning, antivirus og backup
 • Online Backup av PC, servere og Microsoft 365

Egenutviklede- og egenproduserte integrasjoner og tjenester

 • Fullintegrert Telenor Mobilt Bedriftsnett IP-telefoni i Microsoft Teams (uavhengig Direct Routing)
 • Telenor, Phonero og Telia integrasjon i SuperOffice, Microsoft Dynamics, Lime CRM og mange andre CRM/ERP systemer
 • Exchange- og Google kalenderintegrasjon til Telenor MBN
 • Teams opptatt status til Telenor Mobilt Bedriftsnett

Anbefaling og kostnadsfaktorer

Ettersom vi kan levere det meste av utstyr og tjenester innenfor IKT vil vi kunne levere det bedriften selv spesifiserer, men vi vil også kunne anbefale alternativer basert på erfaring i egne og andre kunders løsninger.

Utgangspunktet for våre anbefalinger vil alltid bestemmes av din bedrifts behov, etter “må ha” og “beste praksis” prinsipper.

Pris på en leveranse avhenger av en rekke faktorer, som f.eks. hva slags programvare og tjenester den skal inneholde, og hvor de skal være plassert (kundeplassert, skytjenester eller hybrider).

Kapasitet, ytelse og feiltoleransekrav på utstyret samt lisensieringsmodeller er også faktorer som påvirker.

Det som imidlertid har størst innvirkning på prisen, er om systemene skal installeres på nytt eller gammelt utstyr, type programvare, 3de part leverandører, og mengden av data som skal overføres fra andre løsninger.

Ettersom det er så mange faktorer som spiller inn i en leveranse er det vanskelig å kunne gi en fast pris på en leveranse.
Våre installasjonspriser er derfor basert på et estimat, men basert på erfaring fra tilsvarende leveranser. 

I tilfeller hvor det er ønskelig med fastpris må vi enten få tilsendt en komplett kravspesifikasjon, eller vi må gjennomføre en fakturerbar foranalyse hvor vi må ta høyde for alle uforutsette elementer som kan oppstå. Erfaringsmessig vil en enklere behovsavklaring og gjennomføring være det rimeligste alternativet for mindre bedrifter.

Arbeidskostnader som oppgis i dette eller andre dokumenter du får fra oss er av ovennevnte grunner basert på estimater. Fakturering foregår alltid etter medgått tid, og du betaler ikke for arbeid som eventuelt skyldes feil eller forsinkelser i fra vår side.

Utstyret er priset etter dagens priser, men bestillingsdagens priser gjelder.
Ettersom både utstyrsspesifikasjoner og priser endrer seg hyppig kan disse ikke garanteres før bestillingsdag. Variasjonene kan skyldes endringer i spesifikasjoner, eller svingninger i valuta eller leveringsbetingelser fra produsenter og leverandører.

Utstyrspriser vil uansett bli gjennomgått på bestillingstidspunktet, og eventuelle avvik vil bli informert.

Abonnementstjenester/skytjenester har som oftest faste priser innenfor avtaleperioden.


Dersom det ikke er utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon er det vanskelig eller nærmest umulig å sammenligne priser fra flere leverandører. Dette har bakgrunn i flere faktorer:

 • Foreslått løsning kan være designet forskjellig (kunnskapsnivå/erfaring)
 • Det kan være ulike spesifikasjoner på utstyret (selv om det tilsynelatende ser likt ut)
 • Ulike produsenter, kvaliteter og garantiperioder
 • Det kan tilbys forskjellige lisensieringsmodeller
 • Det kan være gjort ulike forbehold og forutsetninger til leveransen.

Elementer som påvirker arbeidsmengden og totalkostnad

 • Store datamengder som skal flyttes til ny løsning
 • Feil i data som skal flyttes (virus/korrupte filer)
 • Manglende informasjon om brukere, programvare og lisenser.
 • Feil og/eller dårlig ytelse på bruker PC-er
 • Manglende informasjon om administrasjon av Internett domenet
 • Arbeid med 3de part forretningsprogrammer og/eller dets leverandør
 • Feil i programvaredrivere for nettverksskrivere og annet nettverksutstyr
 • Lav linjekapasitet mot Internett
 • Dårlig ytelse, manglende funksjonalitet eller feil på eksisterende nettverksutstyr
 • Avbrudd som følge av spørsmål og bistand til brukere.

 

Server/Nettverk infrastruktur


Hvorfor velge Nettsoft som leverandør

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

Nettsoft leverer de fleste server- og nettverksbaserte løsninger, basert på din bedrifts behov.

Vi kan levere komplett infrastruktur, fra internettlinjer til brannmurer, switcher, datakabling,  og til profesjonelle- og administrerbare trådløse nettverk.

Server og servertjenester kan leveres på ulike måter som beskrevet her.

Microsoft 365 (Office 365)

Microsoft 365 er i dag den foretrukne og mest solgte leveransemodellen for systemprogramvare og kommunikasjon til bedriftsmarkedet. I våre leveranser vil vi alltid vurdere en eller flere slike tjenester dersom vi ser at det hensiktsmessig for løsningen til din bedrift.

Med Microsoft 365 kan bedriften både få levert domeneserverløsning, e-post, skylagring, samarbeidsløsninger og programvare til faste månedlige priser uten å måtte investere i lisenser eller tenke på vedlikehold og oppgraderinger.

Nettsoft er Microsoft CSP leverandør (Cloud Service Provider), som innebærer at vi i tillegg til å tilby profesjonell support, kan være bedriftens lisensadministrator. Dette betyr også at bedriften slipper å betale abonnementer med kredittkort, men får tilsendt faktura fra Nettsoft.

Kundeplassert løsning (on-premises)

Dette betyr at utstyr og systemer blir installert i bedriftens lokaler.

Dette har vært den tradisjonelle måten og levere løsninger på, men kombineres nå oftere med skytjenester pga. funksjoner og kostnadselementer.  Se kapittel for hybride løsninger.

Kundeplasserte løsninger kan være aktuelle for bedrifter med spesielle behov, eller for bedrifter som er underlagt offentlige krav til personvern og regulativer, lagring av sensitiv informasjon mv.

Skytjenester/nettskytjenester (online/cloud)

Skytjenester, eller online tjenester innebærer at systemer blir installert på servere i et internett tilgjengelig datasenter.

Fordelen med dette er at bedriften slipper å investere i lokal serverkapasitet, og kan spare penger i forhold til utstyrsinvesteringer, installasjonsarbeider og lisenser samt fremtidige kostnader til oppgraderinger, drift og vedlikehold.

Skytjenestene leveres ofte ferdig installert og kan enten være en e-post server, eller også telefonsentral, videokonferanseløsning, dokumentarkiv, kundebehandling, regnskap mv.

Trenden er at tradisjonelle IT-systemer etter hvert kun vil bli levert som skytjenester.

Med skytjenester betaler bedriften for bruk av tjenestene på abonnementbasis etter faktisk bruk av ressurser og antall aktive brukere i bedriften.

Private skytjenester fra Nettsoft (Privat Cloud/Virtuelle servere)

De fleste offentlige skytjenester er laget for å tilfredsstille generelle behov for mange kunder, og det er en del tjenester og systemer det ikke er praktisk å kjøre som offentlig skytjeneste. Eksempler på dette kan være ERP/regnskapssystemer og egenutviklede løsninger.

Det er viktig å være klar over at du med offentlige skytjenester (Azure) betaler for tidsbruk, bruk av kapasitet og ressurser. Det kan derfor være vanskelig å forutse de faktiske kostnadene på slike løsninger.

Av denne grunn tilbyr også Nettsoft egenproduserte skytjenester, også kalt «Privat Cloud», og som kan integreres med både kundeplasserte løsninger, og tjenester fra for eksempel Microsoft Office 365.

Et vanlig scenario i dag er at en bedrift leier Office 365 tjenester av Microsoft, men leier utfyllende kommunikasjon, servertjenester og driftstjenester fra oss.

Private skytjenester fra Nettsoft:

  • Windows serverutleie (multibedrift/multitenant) og privat dedikerte)
  • Terminalservere
  • Telefoni og mobile integrasjoner med Office365 (Microsoft Teams med telefoni)
  • Trådløse nettverksløsninger med sentral administrasjon
  • Antivirus
  • Online Backup
  • Overvåkning og driftstjenester

Hybride løsninger (kombinasjon av kundeplassert, privat- og offentlig skytjenester)

Det å koble lokale kundeplasserte servertjenester (eller private skytjenester) sammen med offentlige skytjenester kalles hybride løsninger.

Dette er løsninger for bedrifter som ønsker å benytte enkelte skytjenester, men samtidig har behov for lokal server for å kunne kjøre egne forretningsprogrammer lokalt. En lokal server kan også benyttes til å lagre data man ikke ønsker eller kan lagres i skyen (personvern).

Med hybride løsninger installeres den lokale serveren på en slik måte at den integreres med skytjenesten, slik at det oppnås en enhetlig pålogging, administrasjon og brukerkontroll.

Support


Hvorfor velge Nettsoft som leverandør

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

Driftsavtaler


Hvorfor velge Nettsoft som leverandør

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

Med vår driftsavtale vil bedriften få levert nødvendige support, drift- og sikkerhetsverktøy til bedriftens datautstyr.

En driftsavtale vil bidra til tryggere databehandling ved at alt av datautstyr blir samlet i et felles overvåkning- og sikkerhetssystem, som Nettsoft kan administrere for din bedrift.

Med en driftsavtale får bedriften enda bedre service, med prioritet og raskere responstid samt 10% rabatt på våre timepriser (når avtalen samlet overstiger kr 1500,- per måned).

Vår driftsavtale baserer seg på programvare og tjenester levert av Solarwind (tidl. GFI-Max), en markedsledende aktør innen avanserte driftsverktøy for IKT-leverandører. For antivirus løsninger benyttes BitDefender.


 Tjenestepakker for PC og servere

 

* Support gjelder saker som kan besvares via telefon eller elektronisk, og som ikke krever omfattende  undersøkelser og besvarelse, kontakt med 3de part leverandører eller fjernstyrt bistand.  Slikt arbeide faktureres etter medgått tid.


Feilmeldingsprosedyre

Kritiske feilmeldinger internt hos skal primært kanaliseres gjennom IT-ansvarlig eller dens stedfortreder før den meldes til Nettsoft.

 • Kritiske feil betyr alvorlige feil som hindrer bruk av utstyret, og som har konsekvens for hele bedriften og ikke kan omgås på annen måte.
 • På PC’er er det kritisk om to eller flere maskiner ikke kan logge seg på nettverket og få tilgang til interne ressurser

Alle feil meldes inn via web chat på support.nettsoft.no, e-post support@nettsoft.no eller på telefon +47 22 88 19 19


 

 

Backup / Sikkerhetskopiering


Hvorfor velge Nettsoft som leverandør

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Utstyrsleverandører er det mange av, men det er ikke like mange leverandører som besitter den fagkunnskapen din bedrift trenger for at utstyret og systemene skal fungerer som det er tiltenkt, og at arbeidet utføres forskriftsmessig og effektivt.

Ved å velge en partner med rette fagkunnskaper, erfaring og servicenivå vil din bedrift oppnå bedre og mer stabile løsninger, og ikke minst raskere support når dere har behov for det.

Samarbeidspartneren skal forstå din bedrifts behov, og være et «kostnadsbesparende mellomledd» mellom din bedrift og leverandørene av utstyret og systemene.

Nettsoft er autorisert av mange utstyrsleverandører, og vi er registrert Microsoft Partner. Sertifiseringene innebærer at vi er godkjente spesialister i systemdesign, implementering og drift av Microsoft sine infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger. Dette betyr at du som kunde vil ha tilgang til spesialister og de beste tekniske ressursene fra Microsoft, som kun er forbeholdt partnere som oppfyller Microsoft rigide krav til partnerens IT-tekniske utdannelse, dokumentert erfaring, økonomi og referanser.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Microsoft Certified Partner nr.: 1064462 (Silver/CSP-Cloud Service Provider)
 • Microsoft Office 365 Partner nr.: 589840
 • Microsoft Authorized Education Partner (AEP) nr v96302
 • Telenor Forhandler (Telekjeden)
 • Telenor API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • Telenor IPT-partner (produsent av IP-telefoni til Microsoft Teams og andre telefoniløsninger)
 • Phonero/Telia Microsoft Teams integrator (rådgivning og bistand)
 • Phonero/Telia API-partner (utvikling og integrasjoner)
 • SuperOffice API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Lime CRM API Partner (utvikling og integrasjoner)
 • Godkjent lærlingebedrift

Telefoni i Teams (Nettsoft Teams Connector)


Vi er spesialister på Microsoft telefoni og mobile integrasjoner, og tilbyr løsninger for taleintegrasjon i Teams fra både Telenor, Phonero, Telia og utenlandske operatører.

Med telefoni i Teams kan ansatte velge mellom å ringe med sitt mobilnummer eller fastnett kontornummer fra sin PC/MAC, eller i Teams mobil App på nettbrett og mobil, fra hvor som helst. Dermed oppnår bedriften bedre tilgjengelighet og en enklere, tryggere og mer komplett kommunikasjonsløsning for ansatte og forbindelser.

Uavhengig leverandør med de beste løsningene

Et Google-søk på telefoni i Teams vil vise deg hvem som er ledende på dette i Norge. Det er ikke uten grunn at vi har produsert telefonløsninger for de største operatørene i Norge i over 10 år. Vi er en av svært få leverandører i markedet med kompetanse, erfaring og referanser innen IT, telekom og Microsoft telefoni. Kunder og IT-driftpartnere velger oss både på grunn av dette, men ikke minst fordi vi har et overlegent servicenivå, uansett hvor stor eller liten din bedrift er. 

Med Nettsoft som leverandør står din bedrift fritt til å velge eller blande operatører etter behov. Vi tilbyr alt i fra rådgivning og bistand til implementering av Telenor og Phonero/Telia telefoni i Teams, til migrering fra Skype for Business og andre telefonløsninger, og vi kan levere fullintegrert møterom med Teams Meeting Room.
I tillegg tilbyr vi unike integrasjoner med blant annet Teams status til sentralbord, automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881, og mulighet for kontaktoppslag i eget kunde-/fagsystem.  

Telenor telefoni i Teams

Vi tilbyr både Telenors egen løsning for telefoni i Teams, kalt SKL-Teams, og vår uavhengige og egenproduserte tjeneste vi kaller Nettsoft Teams Connector (NTC).

For kunder som ønsker å ta i bruk SKL-Teams kan vi tilby bistand til integrasjon i Office365.

Ikke alle bedrifter kan eller ønsker å bruke Telenor SKL-Teams. Dette kan skyldes pris, dekningsproblemer (trenger flere operatører), restriksjoner i bedriftens Office365 løsning, eller rett og slett et ønske om å ha en uavhengig rådgiver, leverandør og support som ikke er begrenset til Telenor tjeneste- og serviceportefølje.

Vår NTC løsning er beregnet for slike bedrifter. NTC er fullintegrert med Telenor MBN på samme måte som SKL-Teams, men vi kan levere tale i Teams sammen med nyttige egenutviklede tilleggsfunksjoner og tjenester.

NTC leveres ofte i samarbeid med bedriftens egen IT-avdeling eller IT-driftspartner.

I begge løsningene utføres all administrasjon av telefonnummer, mobil- og Teams telefonibrukere, anropsstyring og eventuelt bruk av sentralbord er tilgjengelig via vanlig  nettleser samt mobil Apper.

Vi kan også tilby alt som har med administrasjon og tilpasninger av Mobilt Bedriftsnett, inkludert mobilabonnementer, SIM-kort samt alt av telefoner og tilleggsutstyr.

Phonero/Telia telefoni i Teams

Phonero produserer egen tale til Teams, som er integrert med deres Bedriftsnett løsning. Brukere kan velge å ringe med sitt mobilnummer (one-number) eller med fastnett nummer. All administrasjon av telefonnummer, mobil- og Teams telefonibrukere, anropsstyring og eventuelt bruk av sentralbord er tilgjengelig via vanlig nettleser samt mobil Apper.

Levering av Phonero/Telia taleintegrasjon i Teams innebærer at kunde, eller deres driftpartner selv implementerer dette i Office365. Vi er integreringspartner, og kan tilby bistand til dette arbeide. I tillegg kan vi levere telefonintegrasjon med ulike IT-systemer. Les mer under verdiøkende tilleggsfunksjoner.

Hvorfor velge telefoni i Microsoft Teams fra Nettsoft

 • Vi har fagkunnskaper og 30 års erfaring med IT-, telekom og mobile integrasjoner
 • Vi har produsert Microsoft telefoni for teleoperatører i over 10 år
 • Vi er sertifisert Microsoft partner
 • Vi er godkjent Telenor IPT-partner, API partner og forhandler
 • Vi er godkjent integrasjonspartner for Phonero/Telia
 • Vi tilbyr spesialutviklede løsninger for ulike integrasjoner
 • Vi krever ikke bedriftabonnement på mobiler (kun i one-number konsepter)
 • Vi kombinerer MBN med Office365 funksjoner for optimal funksjonalitet
 • Vi tilbyr inportering av alle eksisterende telefonnummer, eller få nye nummer
 • Vi kan kombiner våre løsninger med andre operatører for utenlandske telefonnr.

Unike og verdiøkende tilleggsfunksjoner

 

Nettsoft SmartCall
Telefonintegrasjon med bedriftens datasystemer

Vår egenutviklede programvare SmartCall gir økt funksjonalitet i Teams og kan integreres telefoni med bedriftens datasystemer.

Med SmartCall kan du klikk på telefonnummer i alle dataprogrammer og starte en Teams eller mobilsamtale, få automatisk nummeroppslag fra Opplysningen 1881, slik at du kan se navnet på ukjente som ringer deg, og du kan få kontaktoppslag direkte i bedriftens egne  kunde-/fagsystem, slik at du slipper å søke opp kunder som ringer. Dette sparer tid, og gjør at du kan yte bedre service.

Nettsoft Kalender Push
Automatisk Kalenderoverføring til MBN

Kalender Push er skybasert og installasjonsfri servertjeneste som løser to behov:

 1. Ansattes kalenderavtaler vises på MBN sentralbordet, slik at operatøren kan se når ansatte er opptatt.
 2. Ansatte kan få automatisk styrt viderekobling av telefonsamtaler når de er opptatt i møter, slik at de blir mindre forstyrret.

Kalender Push løser begge disse behovene, hver for seg eller sammen.

Kalender Push er godkjent av Telenor, og fungerer med Office365, lokale Exchange servere og Google Suite. 

Samtaleopptak / Voice Recording

Vil tilbyr ulike løsninger for samtaleopptak, enten bedriften bruker IP-telefoner, mobiler, Skype for Business eller Microsoft Teams, og vi tilbyr enkle løsninger for brukerstyrt opptak, og avanserte løsninger for bedrifter som er underlagt Finanstilsynets regelverk (compliance recording).

Zisson Wave kontaktsenter

Vi samarbeider med Zisson Wave, for de som ønsker en multikanal kontaktsenterløsninger.

Teams status (presence) til mobilt bedriftsnett


Unngå forstyrrelse når du er opptatt i Teams møter og samtaler

Teams Mobile Presence Connector (TMPC) er en Nettsoft produsert skytjeneste som automatisk overfører Teams status (precense) til mobilt bedriftsnett, slik sentralbordet og andre bedriftsnett brukere ser når ansatte er oppptatt i Teams møter og samtaler. Tjenesten kan også sørge for at ansatte unngår å bli forstyrret med mobil- eller telefonsamtaler når de er opptatt i Teams.

Tjenesten støtter mobilt bedriftsnett fra Telenor, Telia og Phonero. Den kan også benyttes av bedrifter som ikke har telefoni i Teams (benytter kun mobiler).


Her følger instruksjoner på hvordan du kommer i gang og bestiller TMPC

Priser og vilkår for bruk av TMPC

1. Bestill API-tjeneste av din bedriftsnett forhandler/operatør 

For at TMPC-tjenesten skal kunne kommunisere med bedriftsnettet må det aktiveres en Nettsoft status API-tjeneste hos din bedriftsnett operatør.
(Telenor, Telia, Phonero)

 • Bestill «Nettsoft Status API» av din forhandler eller operatør
  Brukernavn og passord til API-et blir tilsendt på e-post, som registreres i bestillingsskjemaet under, eller sendes på e-post til support@nettsoft.no

  OBS! Status-APIet blir lagt til på alle aktive brukere i bedriften, uansett om de skal bruke TMPC-tjenesten eller ikke. Dette er bestemt av operatøren.

  Vi gjør oppmerksom på at det samme APIet parallelt kan benyttes i vår SmartCall telefonintegrasjonsløsning som vil bidra til høyere effektivitet og bedre brukeropplevelser for ansatte.For Telenor kunder:
  API-tjenesten fra Telenor kan kun bestilles av Nettsoft godkjente Telenor forhandlere, eller av Nettsoft. Dersom API informasjonen ikke er registrert i registreringsskjemaet under vil Nettsoft bestille APIet for kunde.

Dersom bedriften ikke har telefoni i Teams, må det gjøres noen ekstra tilpasninger for at TMPC skal fungere. Ta kontakt med Nettsoft.

2. Opprett servicekonto for TMPC i MS365

For at TMPC-tjenesten skal kunne lese status fra alle Teams-brukere må det opprettes en lisensfri servicekonto for Nettsoft i MS365. Kontoen settes opp av bedriftens MS365 administrator.

 • Opprett en standard brukerkonto uten lisens. Det er ikke behov for administrative rettigheter. Kontonavn er valgfritt, men benytt gjerne
  nettsoft-tmpc@domenenavn.no
 • OBS! Lag et sikkert passord, som settes til ikke å utløpe (kan senere endres i samråd med Nettsoft)
 • Dersom bedriften benytter MFA (to-trinn autorisering) i MS365 må dette deaktiveres på servicekontoen.

3. Kontrollere og registrere telefonnummer på Teams-brukere

 • Det må kontrolleres at alle Teams brukere som skal overføre status til bedriftsnettet har registert mobilnummer og/eller fastnettnummer i MS365 (Azure AD/GAL).

4. Aktivering av TMPC tjenesten i Microsoft 365

Etter at punktene over er utført må bedriftens MS365 administrator logge seg på MS365 og aktivere TMPC- tjenesten ved å klikke på denne linken: https://tmpc.nettsoft.no/  Husk å aktivere tjenesten for alle i organisasjonen selv om ikke alle skal bruke tjeneste nå.

5. Fyll inn informasjon i skjemaet under

Når du er klar til å bestille og iverksette tjenesten fyller du inn nødvendig informasjon i skjemaet under.

6. Nettsoft gir beskjed når tjenesten er operativ.

Alternativer for overføring av status til bedriftsnettet

Dersom det er behov å velge hvilke brukere som skal benytte TMPC-tjenesten, eller velge hvilken Teams-status som ikke skal overføres til bedriftsnettet kan det legges inn koder i telefaks-feltet på kontaktkortet til den enkelte bruker i MS365. TMPC leser disse kodene automatisk.

For brukere som avviker fra bedriftens standardvalg (alle opptatt status overføres), skriv inn ordet «MBNstatus:» etterfulgt av en eller flere tallkoder i brukerens telefaks felt.:

 • 5 = Skal ikke overføre status (inaktiv bruker)
 • 6 = Ikke overføre «I telefonen»
 • 7 = Ikke overføre «Ikke forstyrr»
 • 8 = Ikke overføre «Opptatt»

Eksempel: Hvis en bruker ikke skal overføre Teams-status «Opptatt» skrives MBNstatus:8 i telefaks-feltet til brukeren. TMPC kodene kan kobineres med koder fra vår Kalender Push løsning.

Nettsoft Kalender Push


Kalender Push er en Nettsoft produsert skytjeneste som automatisk overfører ansattes kalenderavtaler fra Microsoft 365 eller Google Workspace (Suite) til bedriftens mobile bedriftsnett (telefon) løsning.

Priser og betingelser

Kalender Push tjenestepriser per 1/1-2019
 Avtaletid Pris bruker/mnd Etablering
Ingen kr 15 kr 7 500
12mnd avtale kr 12 kr 5 000
24mnd avtale kr 11 kr 4 000
36mnd avtale kr 10 kr 3 000

Betingelser:

 • Alle priser er oppgitt eks.mva
 • Månedskostnad reguleres etter faktisk antall brukere på løsning.
 • Minimum faktureringsbeløp fra Nettsoft per måned er kr 200,-
 • Fakturering skjer per kvartal og starter etter at tjeneste er satt i drift
 • Avtaletid Ingen – 4 mnd oppsigelse
 • Avtaletid 12 mnd. – 3 mnd oppsigelse – Fornyes deretter med 3 måneders oppsigelsestid
 • Avtaletid 24 mnd. – 1 mnd oppsigelse – fornyes deretter med 1 måneds oppsigelsestid
 • Avtaltatid 36 mnd – , Utløp av inneværende måned – løper til oppsigelse
 • Ved oppsigelse innenfor opprinnelig avtaletiden belastes 60% av gjenværende abonnementskostnader avregnet etter gjennomsnittlig antall brukere, beregnet etter perioden før oppsigelsesdato.
 • Telenor API abonnement på «Tilknytning Nettsoft Calendar Push» tilkommer på alle mobile brukere med MBN aktiv bruker uansett om de skal benytte tjenesten eller ikke. Dette er bestemt av Telenor.
 • Kunde plikter selv å si opp API abonnement hos Telenor ved avslutning av Kalender Push tjensten.

 

Brukerveiledning Telenor

Du kan bruke din kalender som vanlig, og trenger ikke å foreta deg noe for avtaler som passer med bedriftens forhåndsbestemte standard mobile fraværsprofil, f.eks. Ikke Tilgjengelig eller Møte.

For å velge andre mobile fraværsprofiler avtaler kan du benytte kalenderkoder, som du kan skrive inn i emnefeltet i dine kalenderavtaler. Koden kan stå alene eller sammen med annen emnetekst.
Kalenderkoden starter alltid med & tegnet, etterfulgt av kode for den mobile fraværsprofilen du ønsker å benytte på den aktuelle avtalen. Se eksempler under tabell.
Kalender kode Alternativt Mobil fraværsprofil
&-  (Eks.: &-Ferie) Deaktiverer viderekobling til mobil svartjeneste hvis den aktivert som standard
&+  (Eks.: &+Ferie) Aktiverer viderekobling til mobil svartjeneste hvis den er deaktivert som standard
&Ikf &Ikke Forstyrr Ikke Forstyrr
&Gåt &Gått for dagen Gått for dagen (Fri)
&Eks &Ekstern avtale Ekstern avtale (Eksternt Møte)
&Møt &Møte Møte
&For &Forretningsreise Forretningsreise (Jobbreise)
&Ute &Ute til lunch Ute til lunch (Lunch)
&Ferie &Ferie Ferie
&Ikt &Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig (Opptatt)
&Sna &Snart tilbake Snart tilbake (Pause)
&Syk &Syk Syk
&Per &Permisjon Permisjon

Eksempel på kode for Forretningsreise i kalenderavtalens emnefeltet:

 • &For (står alene uten annet emne)
 • «Salgsmøte i Tyskland &For« (kode står sammen med avtaletekst)
 • «Salgsmøte i Tyskland &Forretningsreise» (som over, men hele fraværskoden benyttes)

I alle tilfellene vil den mobile fraværsprofilen vise og aktivere «Forretningsreise», og med aktivert viderekobling til mobil svartjeneste vil innringer får opplyst om at du er på forretningsreise og tidspunktet for når du er tilbake.

Aktivere og deaktivere viderekobling til mobil svartjeneste

Dersom viderekobling er deaktivert (Av) som standard kan du skrive koden &+ i avtaleemnet for å aktivere viderekobling til mobil svartjeneste på den aktuelle avtalen.

Du kan også benytte andre kalenderkoder, f.eks. &+ferie. Sentralbord ser fraværet Ferie, og ved aktivert viderekobling kan innringer få opplyst «Ferie», og når du blir tilgjengelig.

Dersom viderekobling er aktivert (På) som standard for alle avtaler kan du skrive koden &- i avtaleemnet for å deaktivere viderekobling på aktuelle avtaler.

 • Heldagsavtaler splittes opp og følger bedriftens kontortid, slik at opplyst sluttid for heldagsavtaler vil være kontortidens sluttidspunkt hver dag. Fordelen er imidlertid at mobilsamtaler fungerer som normalt etter kontortid.


SmartCall telefonintegrasjon


SmartCall er en programvare som integrerer og effektiviserer bedriftens eksisterende kundesystemer og mobile bedriftsnett 

Klikk Bestill SmartCall i menyen dersom du ønsker å bestille

SmartCall er ikke en egen telefonløsning, men en Windows programvare som muliggjør en kobling (integrasjon) mellom din mobiltelefon, Teams eller IP-telefon og dine dataprogrammer. SmartCall vil sørge for at du kan få dataoppslag i ditt kunde/fagsystem når kunder ringer deg, nummeroppslag fra Opplysningen 1881 når ukjente ringer deg, og mulighet for å starte telefonsamtaler med Click-to-Call funksjon fra alle telefonnummer, i hvilket som helst dataprogram på din PC.

SmartCall er et Windows program, og trådløst integrert via API i mobilt bedriftsnettet til Telenor, Telia og Phonero.

SmartCall kan også styre din mobilstatus i Kuando Busylight

Telefonintegrasjon i deres kunde-/fagsystemer (ERP/CRM)

Når kunder eller klienter ringer kan SmartCall sørge for å åpne kontaktinformasjon fra deres kunde/fagsystem automatisk, slik at du er klar med nødvendig informasjon for å behandle en sak, eller til å registrere et salg uten å måtte søke opp kunden.

Vi har allerede laget standardintegrasjoner mot de mest polulære CRM-systemene i marked, men vi har også utviklet løsninger for banksystemer, offentlige registre og andre.

Les mer om SmartCall standard integrasjoner:

Eksempel på oppslagsvindu med SuperOffice CRM integrasjon:

Integrasjon med Opplysningen 1881

Når ukjente ringer kan SmartCall vise deg navnet med oppslag fra Opplysningen 1881 og andre offentlige registre, slik at du enklere kan få informasjon om potensielt nye kunder.

Data fra Opplysningen 1881, som er koblet sammen med Regnskapstall og Brønnøysund kan benyttes til å opprette kontakten i deres CRM-system, eller til din Outlook kontaktbok.

SmartCall fungerer sammen med alle bedriftsmobiler, Teams telefonløsninger og IP-telefoner i bedriftsnettet til Telenor, Telia og Phonero (API integrasjon)

Nytteverdi

SmartCall vil kort og godt hjelpe ansatte med å jobbe enklere, og å spare tid.

SmartCall kan hjelpe deg å spare én arbeidsuke i året

«Vent litt så skal jeg finne saken din»

En ganske vanlig kommentar fra kundeservice. Det tar i gjennomsnitt 37 sekunder for ansatte på kundeservice å søke frem informasjon når kunder ringer, og med bare 10 samtaler om dagen utgjør disse sekundene hele 23 timer i et arbeidsår på 230 dager.

Når det i tillegg tar ca 20 sekunder å taste et telefonnummer og ringe med mobilen, så kan SmartCall med sin klikk og ring funksjon spare ekstra 11 timer i året – altså nesten en hel arbeidsuke totalt per ansatt.

Bestilling av SmartCall


Her kan du bestille SmartCall telefonintegrasjon.

Inntil 60 dagers prøveperiode:
Du kan installere og bruke SmartCall kostnadsfritt på valgfritt antall maskiner inntil siste dag av påfølgende måned etter at SmartCall første gang ble installert. Dersom du ikke ønsker å bruke SmartCall må du varsle support@nettsoft.no, og programvaren må avinstalleres på alle PC-er for å unngå å bli fakturert.

Suggest Edit