Samtaleopptak / Call Recording

Samtaleopptak / Call Recording


Vil tilbyr taleopptaksløsninger både for for bedrifter som er underlagt Finanstilsynets regelverk (compliance recording), og enklere brukerstyrt samtaleopptak. 

Brukerstyrt samtaleopptak

Vår enkleste løsning er beregnet for de som har behov for å ta kunne ta opp samtaler for å dokumentere et telefonsalg, en bekreftelse eller annen informasjon (det må opplyses om opptak av samtalen). Løsningene tar opptak av IP-samtaler, SfB og Teams-Teams samtaler og PSTN fastnett telefonsamtaler.

Opptak kan lagres til lokal harddisk, til en skylagringstjeneste, eller på en bedriftskontrollert plassering hvor man kan sette rettigheter for avlytting av opptakene. 

Ta kontakt på chat nederst til høyre, send melding til salg@nettsoft.no eller ring oss på 22881919.