Samtaleopptak / Call Recording

Samtaleopptak / Call Recording


Vil tilbyr løsninger både for "compliance recording" for bedrifter underlagt Finanstilsynets regelverk, og enklere brukerstyrt samtaleopptak i Microsoft Teams. 

Vår enkleste løsning er beregnet for de som har behov for å ta kunne ta opp samtaler for å dokumentere et telefonsalg, en bekreftelse eller annen informasjon (det må opplyses om opptak av samtalen).

Løsningene tar opptak av både Teams-Teams samtaler og PSTN fastnett telefonsamtaler.

Opptak kan startes automatisk, og lydfilene i MP3 format kan lagres til lokal harddisk, til en skylagringstjeneste, eller på en bedriftskontrollert plassering hvor man kan sette rettigheter for avlytting av opptakene. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.