Serviceavtale

Serviceavtale


Vår serviceavtale inneholder tjenester som gjør at bedriften får raskere tilgang til profesjonelle råd og bistand, akkurat når dere trenger det. 

Serviceavtalen spesifiseres etter ønsket behov og responsnivå, og hva slags utstyr eller tjenester som bedriften benytter.

Dette kan omfatte serviceavtale på:

  • Administrasjon og fakturering av lisenser til Microsoft/Office365
  • Microsoft Teams PSTN telefoni og Teams møteromsløsninger
  • Bedriftstelefoni fra Telenor MBN
  • Brannmurer, cybersikkerhet og backup
  • Trådløse Nettverk (WiFi)
  • Lokale servere og annet datautstyr
  • Skrivere og Multi Function Printer (MFP)
  • Bistand til IKT-ansvarlig eller stedfortredende
  • Totalansvar som bedriftens IKT-ansvarlig for bedrifter som ikke har dedikert personale

Serviceavtalen kan med fordel kombineres ved våre sikkerhetsavtaler, slik at vi også kan håndtere og administrere sikkerheten for bedriftens utstyr og forretningsdata.

Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud.