Serviceavtale

Serviceavtale


Vår serviceavtaler inneholder tjenester som gjør at bedriften får raskere tilgang til profesjonelle råd og bistand, når dere trenger det.

Serviceavtalen kan med fordel kombineres ved våre sikkerhetsavtaler, slik at vi også kan håndtere og administrere datasikkerhet for bedriftens utstyr og forretningsdata.

Våre serviceavtaler spesifiseres etter hva slags tjenester bedriften ønsker avtale på. 
Dette kan omfatte:

Klikk på linkene over for ytterligere detaljer om innhold i tjenestene.

Vi yter bistand til bedriftens IKT-ansvarlig, stedfortreder og ansatte.

Priser på tjenestene blir oppgi i tilbud.