Smart strømstyring

Hvorfor smart strømstyring

Smart strømstyring styrer mye av forbruket ditt til tidspunkter der strømmen er rimeligere.

Strøm har blitt dyrt. Men den er ikke alltid like dyr. Ofte stiger og faller prisen gjennom døgnet. Med smart strømstyring kan du styre en del av de store forbrukerne til å utnytte de periodene der strømmen er rimeligere og styre unna de dyreste periodene. I tillegg kan den ta hensyn til de nye nettleietariffene og unngå at du får høye topper slik at du ikke betaler unødvendig mye i nettleie.

Utstyr og løsning

Løsning

Vi har valgt å basere løsningen på Home Assistant. Selve programvaren er gratis men du behøver en del utstyr. Det er:

  • Raspberry Pi – En liten minipc som kjører programvaren
  • Aeotec Z-Stick – For å kommunisere med de ulike strømenhetene
  • Pulsmåler til HAN-port i sikringsskapet

Med dette kan du da styre ulike enheter i hjemmet ditt. Det kan for eksempel være:

  • Elbil lader (forutsetter at det finnes plugin for Home Assistant)
  • Varmtvannsbereder, styres med et fastmontert rele
  • Varmekabler (Forutsetter tilpasset termostat)

Alt utstyr tilkoblet strømnettet må installeres av autorisert elektriker.

I Home Assistant installerer vi plugins med følgende funksjonaltet:

  • Leser forbruket fra minutt til minutt fra pulsmåleren. Ved hjelp av den kan vi stoppe ulike enheter slik at forbruket i løpet av en time ikke overskrider en fastsatt grense.
  • Leser spotpriser for strøm fra Nordpool. Ved hjelp av dette kan vi styre forbruket til de timene på døgnet strømmen er rimeligst.

Home Assistant kan også styre belysning og andre enheter basert på tid, tilstedeværelse m.m.
Ta kontakt ved spørsmål.

 

 

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit