Viktig melding


Du har kommet til denne siden fordi din PC har installert en utdatert eller ikke lisensiert programvare som heter Nettsoft SmartCall.


I K K E  I G N O R  D E N N E  M E L D I N G E N
Dersom du ikke foretar deg noe kan det hende du eller din bedriften må betale for en tjeneste som ikke benyttes lenger.

Snakk med oss på denne siden, eller ta kontakt på support@nettsoft.no eller ring 22 88 19 19


SmartCall kobler din telefon sammen med ditt kundesystem og Opplysningen 1881.