SmartCall telefonintegrasjon

SmartCall telefonintegrasjon


SmartCall er en programvare som integrerer og effektiviserer bedriftens eksisterende kundesystemer og mobile bedriftsnett 

Klikk her for ytterligere informasjon eller bestilling

SmartCall er ikke en egen telefonløsning, men en Windows programvare som muliggjør en kobling (integrasjon) mellom din mobiltelefon, Teams eller IP-telefon og dine dataprogrammer. SmartCall vil sørge for at du kan få dataoppslag i ditt kunde/fagsystem når kunder ringer deg, nummeroppslag fra Opplysningen 1881 når ukjente ringer deg, og mulighet for å starte telefonsamtaler med Click-to-Call funksjon fra alle telefonnummer, i hvilket som helst dataprogram på din PC. 

SmartCall er et Windows program, og trådløst integrert via API i mobilt bedriftsnettet til Telenor, Telia og Phonero.

SmartCall kan også styre din mobilstatus i Kuando Busylight

Telefonintegrasjon i deres kunde-/fagsystemer (ERP/CRM)

Når kunder eller klienter ringer kan SmartCall sørge for å åpne kontaktinformasjon fra deres kunde/fagsystem automatisk, slik at du er klar med nødvendig informasjon for å behandle en sak, eller til å registrere et salg uten å måtte søke opp kunden. 

Vi har allerede laget standardintegrasjoner mot de mest polulære CRM-systemene i marked, men vi har også utviklet løsninger for banksystemer, offentlige registre og andre.

Les mer om SmartCall standard integrasjoner:

Eksempel på oppslagsvindu med SuperOffice CRM integrasjon:

Integrasjon med Opplysningen 1881

Når ukjente ringer kan SmartCall vise deg navnet med oppslag fra Opplysningen 1881 og andre offentlige registre, slik at du enklere kan få informasjon om potensielt nye kunder.

Data fra Opplysningen 1881, som er koblet sammen med Regnskapstall og Brønnøysund kan benyttes til å opprette kontakten i deres CRM-system, eller til din Outlook kontaktbok. 

SmartCall fungerer sammen med alle bedriftsmobiler, Teams telefonløsninger og IP-telefoner i bedriftsnettet til Telenor, Telia og Phonero (API integrasjon)

Nytteverdi

SmartCall vil kort og godt hjelpe ansatte med å jobbe enklere, og å spare tid. 

SmartCall kan hjelpe deg å spare én arbeidsuke i året

"Vent litt så skal jeg finne saken din"

En ganske vanlig kommentar fra kundeservice.
Det tar i gjennomsnitt 37 sekunder for ansatte på kundeservice å søke frem informasjon når kunder ringer, og med bare 10 samtaler om dagen utgjør disse sekundene hele 23 timer i et arbeidsår på 230 dager.

Når det i tillegg tar ca 20 sekunder å taste et telefonnummer og ringe med mobilen, så kan SmartCall med sin klikk og ring funksjon spare ekstra 11 timer i året - altså nesten en hel arbeidsuke totalt per ansatt.

Funksjonstabell og priser

Klikk for større bilde