SmartCall Click to Call


Denne siden er flyttet hit: www.nettsoft.no/smartcall

SmartCall er en programvare som blant annet gir deg mulighet til å klikke og ringe fra telefonnummer i alle dataprogrammer du har på din PC (Click to Call). Du kan også få nummeroppslag på ukjente som ringer deg, og automatisk oppslag i ditt kunde- /fagsystem (CRM).