Fordelene med summetone i Skype for Business / Teams

Fordelene med summetone i Skype for Business / Teams

 

Mange bedrifter har i dag tilgang til Skype for Business / Teams uten telefoni eller mobile integrasjoner. Noe som gjør at de ansatte må forholde seg til enda en kommunikasjonsløsning, og bedriften nødvendigvis ikke oppnår de effektiviseringsgevinstene disse dataverktøyene egentlig er laget for. 

Med summetone i Skype for Business / Teams får bedriften samlet all bedriftskommunikasjon i én integrert løsning som gjør at ansatte kan jobbe enklere, tryggere og mer effektivt. 

Med summetone i Skype for Business / Teams er det mulig å løse flere tekniske behov enn i mobile bedriftsnett, blant annet ved bruk av interne ringemønster og køer som støtter flere agenter (50) og samtaler (200), og som igjen kan bidra til at du unngår ubesvarte samtaler på mobiltelefonen.

 

Dette får du med summetone i Skype for Business/Teams:

 

 • en IP-telefon/softphone som gir deg mulighet til å ringe eller motta samtaler med ditt mobilnummer (one-number), eller kontornummer
 • fungerer uavhengig av mobilen, og kan derfor gi økt trygghet mot feil i mobilnettet, dekning eller problemer med mobilen (tomt batteri/glemt/mistet)
 • mulighet for å la sentralbord, ansatte og andre Skype4b-brukere se når du er opptatt i mobilsamtaler, slik at du blir mindre forstyrret
 • Enklere å nå dine kollegaer og forbindelser fordi du ser når de er opptatt eller ledig 
 • mulighet for å overføre Skype-status (møter etc) til sentralbordet, slik operatøren kan se når du er opptatt og kan besvare samtaler til deg med en høyere servicegrad
 • du kan bestemme at jobbtelefoner kun skal ringe kontortiden, slik at du kan få mer fritid

Telefonfunksjoner

 • enklere å sette over samtaler til kollegaer eller andre 
 • enklere å koble gruppesamtaler/møter
 • enklere ringe opp eksterne kontakter i møter og konferanser (som også kan ringe inn til konferansen via vanlig telefon)
 • kan lage personlige anropsgrupper med kollegaer som kan svare på dine vegne når du er opptatt
 • kan ringe på vegne av andre kollegaer, support-telefon eller kundeservice (representant)
 • kan spare penger med lavere samtalekostnader til utlandet (opsjon)

 

Ekstra nyttige og tidsbesparende funksjoner levert gjennom Nettsoft produserte programvaren SmartCall for Skype4b

 • automatisk nummeroppslag fra 1881, slik at du kan se navnet på ukjente som ringer deg (uavhengig av telefontype/nummer)
 • mulighet for automatisk kontaktoppslag i ditt kunde-/ fagsystem (CRM) når noen ringer, slik at du slipper å søke de opp
 • lar deg klikke og ringe fra telefonnummer i hvilket som helst dataprogram eller web-side
 • Funksjon for å forhindre dobbeltanrop, slik at du unngår å bli forstyrret når opptatt
 • Outlook integrasjoner, med blant annet forenklet kalenderavtalevisning i Skype4b
 • m.m.

Hva er Skype for Business

 

Skype for Business er en komplett kommunikasjonsplattform for bedrifter, designet for å gjøre det enklere å kommunisere med ansatte, kunder og forretningsforbindelser fra hvor som helst, på hvilken som helst enhet og platttform.

Med Skype for Business kan mennesker enkelt ta kontakt med hverandre, fra PCer, nettbrett og mobile enheter. Skype for Business har en enhetlig opplevelse med én klientprogramvare for tale og telefoni, tilgjengelighet, direktemeldinger, videofunksjon og nettmøter.

Skype for Business er også integrert med de produktivitetsverktøy ansatte bruker til daglig, som Office, Outlook, SharePoint mv.

Skype for Business brukere kan også kontakte vanlige personlige Skype-brukere og dermed kommunisere med flere hundre millioner mennesker over hele verden.