Telefoni til Office365

Telefoni til Office365

 

 

Tiden er forbi når du måtte leie eller ha en egen Skype for Business løsning for å integrere mobil/telefoni.

For Office365 kunder kan Nettsoft levere operatørtelefoni direkte til Skype for Business Online og Microsoft Teams.

Med telefon-integrasjoner til Office365 vil bedrifter få samlet all kommunikasjon i én felles plattform som både er enklere, har høyere driftssikkerhet, og er mer fleksibel i forhold til andre løsninger i markedet:

 

  • Alle brukere og lisenser er lokalisert i Office365, som gjør det enkelere å administrere
  • Underlagt Microsoft sin SLA og økonomiske kompensasjon
  • Du kan velge eller blande teleoperatører - uten å måtte bytte løsning
  • Du får inkludert funksjoner for ringe-køer og anropsstyring uten ekstrakostnader