Telenor MS Sync vs. Nettsoft Kalender Push

(Denne artikkelen er over 2 år gammel og kan være utdatert)

Løsninger for kalenderintegrasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett

 

telenorpartnerNettsoft er en godkjent Telenor utviklingspartner (API-partner) som produserer og leverer flere verdiøkende tilleggstjenester til Telenor kunder og forhandlere. 

 

 

Hvorfor integrere kalender med Telenor Mobilt Bedriftsnett?

 

Det er to hovedgrunner til at bedrifter ønsker denne type integrasjoner:

  1. MBN Sentralbord har behov for å se når ansatte er opptatt i møter eller har annet fravær, slik at ekspedienten(e) kan besvare henvendelser til bedriften med en høyere servicegrad.
  2. Ansatte kan ha behov for at kalenderhendelser kan aktivere viderekobling til min svartjeneste når de er opptatt, slik at de blir mindre forstyrret med mobilsamtaler.

Det finnes to spesialløsninger for dette i markedet i dag, hvor den ene heter Telenor MS Sync, og den andre heter Nettsoft Kalender Push.

Den største forskjellen på disse to løsningene er at Telenor MS Sync er beregnet for kunder med egen infrastruktur, og krever server maskinvare (eventuelt Azure) med omfattende installasjoner. Dette er ikke nødvendig med Kalender Push løsningen, som fungerer med alle Exchange løsninger i markedet, og Google Calendar uten behov for installasjoner.

I Telenors løsning må brukere i tillegg  installere en Outlook plug-in og/eller MBN App for å styre sine mobile fraværsprofiler. I Kalender Push foregår alt automatisk basert på forhåndsbestemte mobile fraværsprofiler, og med mulighet til å overstyre eller velge andre direkte i kalenderavtalen.

Kalender Push vil derfor være enklere å komme i gang med, gi færre feilkilder, ingen vedlikehold og mindre behov for support.

Telenors løsning kan imidlertid være nyttig dersom kunden både har en lokal Exchange server og en lokal Skype for Business plattform ettersom Telenors MSSync kan inkludere mobil status til Skype, og vise versa. Nettsoft kan imidlertid løse de samme behovene, og uten serverinstallasjoner med SmartCall for Skype programvaren, eventuelt med vår Status server tjeneste.

Enkelt å komme i gang med Nettsoft Kalender Push.
Tjenesten settes opp av oss med forhåndsvalgte standardinnstillinger, og brukerinnstillinger administreres enkelt fra ansattes kontaktkortet i Exchange.
Endringer på brukere skjer automatisk.

I tabellen under kan du lese om forskjell på løsningene.

 

Funksjon/Beskrivelse Nettsoft Kalender Push Telenor MS Sync
Løsning Skytjeneste Server programvare
Veiledende etableringskostnad Kr 5000,- Kr 5000,-
Veiledende månedsabonnement inkludert API kostnader fra Telenor Kr 17,- bruker /mnd
Volumrabatter
Kr 18,- per bruker /mnd
Installasjon Ikke nødvendig. Krever maskinvare (VPS+SQL) og tilpasninger. Installasjonskostnader.
Fakturering Nettsoft eller
Telenor forhandler
Telenor
Støtte for Exchange Online Tn og MS Ja Ja, med Azure integrasjon
Støtte for Exchange kundeplassert Ja Ja med lokal installasjon
Støtte for Exchange partner hosted Ja Ja med lokal installasjon
Støtte for Google Calendar Ja Nei
Støtte for flere MBN avtaler Ja Nei
Støtte for flere Exchange online avtaler Ja Nei
Administrasjon av brukere Automatisk fra ansattes kontaktkort i Exchange Server grensesnitt
Standard fraværsprofil i MBN for alle kalenderavtaler Ja, valgfritt. Standard «Ikke tilgjengelig» kan overstyres av bruker Ja, men må bruke Plug-in/MBN App for å overstyre
Endring av mobile fraværsprofiler Ikke nødvendig. Fungerer automatisk eller bruker kan bestemme ønsket fraværsprofil med tekst i emnefeltet fra hvilken som helst enhet Via egen Outlook Plug-in eller MBN App
Aktivering av viderekobling til mobil svartjeneste ved kalenderhendelser Valgfritt standard av eller på. Kan settes per bruker, og kan overstyres av bruker Via egen Outlook Plug-in eller MBN App
Tidsstyring for når tjenesten skal være aktiv Ja. Valgfri kontortid f.eks. 08-16 Nei
Heldags kalenderavtaler (eks. syk, ferie) Kan splittes, slik at overføring til MBN kun er aktiv innenfor kontortid Nei
Aktivering av API i MBN «Tilknytning Nettsoft Calendar» Telenor

 

Andre funksjoner

Funksjon/Beskrivelse Nettsoft Kalender Push Telenor MS Sync
 Mobil status til Skype Mulig med SmartCall for Skype og MBN avtale: «Tilknytning Nettsoft Status» Lokal server installasjon og kun ved lokal Skype plattform. Telenor status API
Skype status til MBN (fler-IPT) Som over Som over