Telenor Teams vs Nettsoft Teams

Telenor Teams vs Nettsoft Teams


Nettsoft er den eneste leverandøren i Norge som innehar samlet Telenor kompetanse og godkjenninger som produsent av IP-telefoni (IPT-partner), utvikler av mobile integrasjoner (API-partner), og som rådgiver og forhandler av Telenor abonnementer og tjenester. Vi er også Microsoft Partner, og har lang erfaring med å produsere Microsoft telefoni fra eget datasenter i Norge. Vårt unike tjenesteutvalg gjør at selv Telenor leverer våre løsninger til egne kunder.

Både Telenor og Nettsoft leverer PSTN/fastnett telefoni og mobil one-number til kunder som benytter Microsoft Teams i Microsoft Office365. Telenor kaller løsningen sin SKL-Teams (Samordnet Kommunikasjon Løsning), mens Nettsoft kaller den NTC (Nettsoft Teams Connector). Løsningene er i hovedsak like, da all funksjonalitet for telefoni produseres og administreres i Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN). Det er imidlertid forskjeller i priser og leveransemodell.

Nettsoft er spesielt gode på å levere til kunder som:

  • synes Telenors løsning blir for kostbar (se eksempler)
  • ikke tillater at Telenor får tilgang til bedriftens Office365 løsning
  • har egen IT-avdeling eller driftspartner på Office365
  • ønsker å benytte flere teleoperatører, eller kunne bytte operatør uten avbrudd
  • prioriterer fastnett telefoni, med og uten mobile bedriftsabonnement (også private)
  • har behov for større kapasitet på anropskøer enn mulig i MBN
  • ikke ønsker tapte kø-anrop på mobilen (bruke Teams kø-er)
  • har andre behov som brukerstyrt samtaleopptak, CRM integrasjoner, enklere kalenderintegrasjoner mm.

Fleksibel levering og administrasjon

En NTC leveranse innebærer som oftest samarbeid med kundens eksisterende Telenor forhandler, eventuelt IT-avdeling og/eller driftspartner. Dersom kunde ikke har tilgang til disse ressursene, vil Nettsoft kunne ta ansvar for deler eller hele leveransen, inkludert MBN abonnementer og administrasjon, Office365 drift, lisensiering og fakturering (MS CSP-partner). 

Prissammenligning abonnementer

Telenors løsning kommer prismessig best ut for større bedrifter, og der hvor brukerne har høy utgående samtaletrafikk, ettersom dette er inkludert i abonnementet fra Telenor på kr 79,-/bruker. Telenors grunnbeløpet på 1500,- tilsvarer 19 brukere á kr 79,-.

Nettsoft løsning er generelt rimeligere for mindre kunder ettersom vi ikke har grunnbeløp for tjenesten, og for kunder som ikke trenger inkluderte ringeminutter med mobil. Men selv med inkluderte ringeminutter vil prisen på NTC være rimeligere enn Telenors løsning på grunn av deres grunnbeløpet på kr 1500,-/mnd.

Sammenlignes tjenestene likt er NTC løsningen rimeligere for inntil ca 35 brukere, og rimeligere for større bedrifter med større andel av innkommende samtaler, hvor de ikke har behov for å inkludere ringeminuttene med mobil. 

Abonnement for inkluderte ringeminutter kalles MBN trafikk og kan i NTC løsningen legges brukere som i snitt har høyere utgående samtaletrafikk enn 39 minutter i måneden.
MBN trafikk koster kr 39,- bruker/mnd.

Samtaler til interne brukere er uansett inkludert i MBN uavhengig av MBN trafikk abonnementet.

Merknader PSTN talekanaler


NTC kunder får en felles pool med Telenor talekanaler til Teams, som fordeles på alle Teams brukere i bedriften. Pris per talekanal er veiledende kr 60,-, og normalt leveres én kanal per annenhver bruker (booking 1:2 = kr 30,- per bruker).

I større leveranser ned mot hver tredje bruker (1:3 = kr 20,- per bruker). 

Ved bruk av MBN anropskøer som skal besvares i Teams, og/eller ved bruk av 3de part kontaktsenterløsninger kan det være nødvendig å øke totalt antall kanaler hos kunde .

Benyttes derimot anropsstyring og kø-er i Teams kan behov for antall kanaler reduseres.
(I tillegg unngår brukere tapte anropsmeldinger på sin mobiltelefon fordi Teams håndterer dette bedre)

Prissammenligning / eksempler

Med samme Teams tjenester vil Nettsoft NTC være rimeligere for kunder opp til ca 35 brukere. Dersom kunde ikke har behov for inkluderte ringeminutter på alle brukere vil løsningen også være rimeligere for større kunder.

Mobilabonnementer, øvrige MBN tjenester og nødvendige Office365 lisenser tilkommer.