Microsoft Teams Status

Microsoft Teams Status


Unngå unødvendige forstyrrelser ved å se i Teams når ansatte er opptatt i mobilsamtaler, og se i mobilt bedriftsnett når ansatte er opptatt i Teams møter og Teams samtaler

Teams Mobile Presence Connector (TMPC) er en Nettsoft utviklet og produsert skytjeneste, som fungerer som en status-kobling mellom Microsoft Teams og mobilt bedriftsnett fra Telenor, Phonero og Telia. 

Hovedfunksjoner:

  • Interne og eksterne Teams-forbindelser kan se når du er opptatt i mobilsamtaler (Busy i Teams), slik at du unngår unødvendige forstyrrelser i Teams
  • Bedriftsnettet og sentralbordet (dersom benyttet) kan se når du er opptatt i Teams-møter og samtaler, og du kan unngå å bli forstyrret med mobilsamtaler
  • Skytjeneste integrert med Microsoft 365 og Mobile Bedriftsnett via API-er
  • Krever ingen serverinstallasjoner eller PC plug-ins
  • Krever ikke PSTN "summetone" i Teams (kun MS365 og Bedriftsnett avtale)
  • Prises etter antall brukere 

Kontakt oss for ytterligere informasjon 

Har du spørsmål om våre løsninger er du velkommen til å kontakte oss på chat eller å benytte kontaktskjemaet på denne siden, sende e-post til info@nettsoft.no eller ringe oss på 22 88 19 19. 

Andre verdiøkende løsninger til bedriftsnettet

  • Kalender Push overfører kalenderavtaler fra Microsoft 365 eller Google Workspace til bedriftsnettet, slik at sentralbordet ser når ansatte er opptatt og har fravær
  • SmartCall telefon- og CRM integrasjon muliggjør en kobling mellom din vanlige bedriftsnett mobil/telefon, og dine dataprogrammer, herunder ditt CRM-system. SmartCall lar deg starte telefonsamtaler ved å klikke på telefonnummer i hvilket som helst dataprogram på din PC, få kontakt/sak-oppslag i CRM/kundesystemer når kunder ringer, og nummeroppslag fra Opplysningen 1881 når ukjente ringer mm.