Teams statusoverføring

Teams statusoverføring


Teams Mobile Presence Connector (TMPC) er en Nettsoft produsert skytjeneste som automatisk overfører status fra Microsoft Teams til bedriftsnett løsninger fra Telenor, Phonero og Telia.

Hovedfunksjoner

  • Ansatte settes opptatt i bedriftsnettet når de er opptatt i Teams, slik at de kan unngå å bli forstyrret med mobilsamtaler, og kollegaer i bedriftsnettet kan se når de er opptatt
  • Sentralbordet (dersom benyttet) kan se når ansatte er opptatt i Teams
  • Installasjonsfri skytjeneste som er direkte integrert med mobilt bedriftsnett via API
  • Er ikke avhengig av PSTN telefoni i Teams
  • Individuelle muligheter til å bestemme hvilke Teams status som skal overføres

Registrerer deg i skjemaet under så sender vi informasjon med priser og vilkår, og hvordan dere kommer i gang. 

Nyttige tilleggsløsninger

Kunder som benytter vår tjeneste for Teams status kompletterer og optimaliserer sin bedriftsnett løsning med disse tjenestene:

  • Kalender Push for overføring av ansattes kalenderavtaler fra Microsoft 365 eller Google Workspace til bedriftsnettet, slik at sentralbordet ser når de er opptatt og fraværende
  • SmartCall telefon- og CRM integrasjon som sørger for klikk for å ringe (Click to Call) fra alle dataprogrammer, kontaktoppslag i bedriftens CRM/kundesystemer, og nummeroppslag og katalogsøk fra Opplysningen 1881