Se når ansatte er opptatt i Teams-møter og samtaler

Se når ansatte er opptatt i Teams-møter og samtaler


Teams Mobile Presence Connector (TMPC) er en Nettsoft produsert skytjeneste som automatisk overfører ansattes Teams opptatt- og møtestatus til mobile bedriftsnett fra Telenor, Phonero og Telia.

Hovedfunksjoner:

 • Synliggjør ansattes Teams status på sentralbordet (hele bedriftsnettet)
 • Sørger for at ansatte ikke blir forstyrret med mobilsamtaler når de er opptatt i Teams
 • Velg Teams statuser som ikke skal overføres til bedriftsnettet

For enda bedre oversikt og brukeropplevelser kan TMPC-tjenesten med fordel kombineres med vår løsning for kalenderoverføring til bedriftsnettet samt SmartCall Busylight for å unngå forstyrrelser ved kontorplassen.

Klikk her for ytterligere informasjon og bestilling


Her følger instruksjoner på hvordan dere kommer i gang og bestiller TMPC

Priser og vilkår for bruk av TMPC

1. Bestill API-tjeneste av din bedriftsnett forhandler/operatør 

For at TMPC-tjenesten skal kunne kommunisere med bedriftsnettet må det aktiveres en Nettsoft status API-tjeneste hos bedriftsnett operatør.

 • Bestill "Nettsoft Status API" av din forhandler eller operatør
  Brukernavn og passord til API-et blir tilsendt på e-post, som registreres i skjemaet under
 • OBS! Status-APIet blir lagt til på alle aktive brukere i bedriften, uansett om de skal bruke TMPC-tjenesten eller ikke. Dette er bestemt av operatøren.
  Status-APIet kan parallelt benyttes i vår SmartCall løsning som vil bidra til enda bedre brukeropplevelser for ansatte.
 • For Telenor kunder:
 • API-tjenesten fra Telenor kan kun bestilles av Nettsoft godkjente Telenor forhandlere, eller av Nettsoft. Dersom API informasjonen ikke er registrert i registreringsskjemaet under vil Nettsoft bestille APIet for kunde.

Ta kontakt med Nettsoft dersom bedriften har brukere uten PSTN telefoni i Teams, men som ønsker Teams-status overført til bedriftsnettet. 

Tilpasning av brukere og alternativer for overføring av status til bedriftsnettet

Dersom det er behov å velge hvilke brukere som skal benytte TMPC-tjenesten, eller velge vekk hvilken Teams-status som overføres til bedriftsnettet kan det legges inn koder i telefaks-feltet til den enkelte bruker i Azure/GAL. TMPC leser disse kodene automatisk.

For brukere som avviker fra bedriftens standardvalg, skriv inn ordet «MBNstatus:» etterfulgt av en eller flere tallkoder:

 • 5 = Skal ikke overføre status (inaktiv bruker)
 • 6 = Ikke overføre «I telefonen»
 • 7 = Ikke overføre «Ikke forstyrr»
 • 8 = Ikke overføre «Opptatt»

Eksempel: Hvis en bruker ikke skal overføre Teams-status «Opptatt» skrives MBNstatus:8 i telefaks-feltet til brukeren.

2. Servicekonto for TMPC i MS365

For at TMPC-tjenesten skal kunne lese status fra alle Teams-brukere må det opprettes en lisensfri servicekonto for Nettsoft i MS365. Kontoen settes opp av bedriftens MS365 administrator.

 • Opprett en standard brukerkonto uten lisens. Det er ikke behov for administrative rettigheter. Kontonavn er valgfritt, men benytt gjerne
  nettsoft-tmpc@domenenavn.no
 • OBS! Lag et sikkert passord, som settes til ikke å utløpe (kan senere endres i samråd med Nettsoft)
 • Dersom bedriften benytter MFA (to-trinn autorisering) i MS365 må dette deaktiveres på servicekontoen.

3. Kontrollere og registrere telefonnummer på Teams-brukere

 • Det må kontrolleres at alle Teams brukere som skal overføre status til bedriftsnettet har registert mobilnummer og/eller fastnettnummer i MS365 (Azure AD/GAL).

4. Aktivering av TMPC tjenesten i Microsoft 365

Etter at punktene over er utført må bedriftens MS365 administrator logge seg på MS365 og aktivere TMPC- tjenesten ved å klikke på denne linken: https://tmpc.nettsoft.no/
Husk å aktivere tjenesten for alle i organisasjonen selv om ikke alle skal bruke tjeneste nå.

5. Fyll inn informasjon i skjemaet under

Når du er klar til å bestille og iverksette tjenesten fyller du inn nødvendig informasjon i skjemaet under.

Nettsoft gir beskjed når tjenesten er operativ.