Teams Mobile Precense Connector for Telenor MBN

Teams Mobile Precense Connector for Telenor MBN


Unngå å bli forstyrret med telefonsamtaler når du er opptatt i Teams-samtaler og møter.

Opptatt i Teams = Opptatt i telefon

Teams Mobile Precense Connector (TMPC) er en tjeneste som automatisk overfører Teams opptatt-status (precense) til Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN), slik at du kan unngå å bli forstyrret med mobilsamtaler eller Teams telefonsamtaler når du er opptatt i Teams møter og Teams til Teams samtaler. Samtidig får sentralbordet (dersom benyttet) bedre informasjon om din tilgjengelighet.

Dersom bedriften benytter MBN sentralbord vil sentralbordoperatøren(e) se at du er opptatt, og kan derved unngå å sette over samtaler til deg. Alle i bedriften vil kunne se hverandres opptatt-status i MBN mobil app.

I Telenor MBN kan du velge om telefonsamtaler til deg når du er opptatt skal avvises eller viderekobles til din mobilsvarer, eventuelt sentralbord eller kollega. Dette kan du stille inn på Telenor Mine sider, Mobilt Bedriftsnett innstillinger, eller i MBN mobil App.
NB! TMPC påvirker for øyeblikket ikke samtaler til MBN-Køer. 

TMPC fungerer for alle bedrifter med Microsoft 365 og Telenor MBN,  uavhengig av om Teams er integrert med PSTN fastnett telefoni. TMPC kan kombineres med vår Kalender Push-tjeneste som i tillegg overfører ansattes kalenderavtaler fra MS365 til Telenor MBN.

TMPC leveres som en installasjonsfri skytjeneste fra vårt datasenter i Norge, og vil bli videreutviklet med flere tjenester for integrasjon mellom MS365, Teams og Telenor MBN.

Introduksjonspris fra Nettsoft kr 10,-/ bruker per måned.
Tillegg kr 5,- for API-tjeneste som faktureres av Telenor. For bedrifter som ikke har telefoni i Teams tilkommer kr 3,20 per bruker fra Telenor.

Visuell beskrivelse for MBN sentralbord


Her kan du bestille TMPC-tjenesten


Les informasjon og betingelser under før du bestiller. Faktura sendes først når tjenesten er satt i drift.

Etter registrering vil du motta en e-post med instruksjoner om hvordan du aktiverer tjenesten. 


Informasjon og betingelser for bruk av TMPC


 • Leveringstid 1-2 virkedager

Aktivering av tjenesten utføres av bedriftens MS365 administrator etter at en lisensfri servicekonto er lagt inn i MS365, og nødvendige tjenester er levert av Telenor. Detaljert fremgangsmåte beskrives i e-post som sendes etter registrering. Har du spørsmål kan du chatte med oss på denne siden.

Krav

 • Microsoft 365 med Teams (Business/Enterprise uten eller med PSTN telefoni)
 • Telenor MBN avtale (med aktiv mobil og/eller aktiv fastnett brukere)
 • Telenor MBN fastnett nummerserie. Nr. tildeles hver bruker, og er linken mellom TMPC og MBN selv om bedriften kun benytter mobiler. Bedrifter som har PSTN telefoni i Teams har allerede et slikt fastnett nummer.
 • Telenor MBN Tilknytning Nettsoft status-API

Priser og betingelser

 • Nettsoft TMPC per bruker kr 10,-
 • Nettsoft TMPC etablering kr 1500,-  
 • Telenor MBN tjenester som faktureres via Telenor MBN avtale:
  • Fastnett nr. kr 3,20 per bruker (minimum 10 nummer)
  • Nettsoft Status-API kr 5,- (alle MBN brukere)
 • Månedskostnad fra Nettsoft reguleres etter faktisk antall brukere på løsning
 • Minimum tjenestebeløp for TMPC fra Nettsoft er kr 200,- per måned
 • Fakturering skjer per kvartal og starter etter at tjeneste er satt i drift
 • Ingen avtaletid - (utløp av oppsigelsesmåned)
 • Priser er oppgitt eks. mva.
 • Øvrige vilkår

Beskrivelse av statuskobling mellom Teams og MBN

Alle opptatt statuser i Teams vises i Telenor MBN som "Opptatt i samtale" med rød indikator. 

TMPC påvirker for øyeblikket ikke samtaler som kommer til MBN-Køer.  

OBS! Dersom du velger manuell "opptatt" eller "ikke forstyrr" status i Teams vil du ikke motta mobilsamtaler før du setter deg ledig i Teams igjen.