IKT-utstyr og løsninger


Nettsoft tilbyr salg, rådgivning og bistand til det meste av utstyr og tjenester innenfor IKT-faget.

Vi er opptatt av å levere løsninger og kvalitet, og at alt fungerer som tiltenkt. Derfor anbefaler vi i utgangspunktet utstyr vi har god erfaring i forhold til driftssikkerhet og stabilitet, og ikke minst at leverandøren har et effektivt serviceapparat dersom det skulle oppstå problemer.

Vi tilbyr også serviceavtaler til tjenestene og driftsavtaler til utstyret, slik at du enklere får hjelp når du trenger det.

Vi gjør alt for å sikre problemfri bruk og bedre brukeropplevelse.

Anbefalinger og kostnadsfaktorer

Anbefalinger og kostnadsfaktorer

Det å velge IT-løsninger og leverandør handler ikke bare om kjøp av utstyr og programvare, men om å velge en samarbeidspartner med kompetanse, og som kan levere riktige og tilpassede løsninger til bedriftens behov i dag, og i fremtiden.

Ettersom vi kan levere det meste av utstyr og tjenester innenfor IKT vil vi kunne levere det bedriften selv spesifiserer, men vi vil også kunne anbefale alternativer basert på erfaring i egne og andre kunders løsninger.

Utgangspunktet for våre anbefalinger vil alltid bestemmes av din bedrifts behov, etter “må ha” og “beste praksis” prinsipper.

Pris på en leveranse avhenger av en rekke faktorer, som f.eks. hva slags programvare og tjenester den skal inneholde, og hvor de skal være plassert (kundeplassert, skytjenester eller hybrider).

Kapasitet, ytelse og feiltoleransekrav på utstyret samt lisensieringsmodeller er også faktorer som påvirker.

Det som imidlertid har størst innvirkning på prisen, er om utstyret eller systemene skal installeres på nytt eller pm det er gammelt utstyr, type programvare, 3de part leverandører, og mengden av data som skal overføres fra andre løsninger.

Ettersom det er så mange faktorer som spiller inn i en leveranse er det vanskelig å kunne gi en fast pris på en leveranse. Våre installasjonspriser er derfor basert på et estimat, men basert på erfaring fra tilsvarende leveranser. 

I tilfeller hvor det er ønskelig med fastpris må vi enten få tilsendt en komplett kravspesifikasjon, eller vi må gjennomføre en fakturerbar foranalyse hvor vi må ta høyde for alle uforutsette elementer som kan oppstå. Erfaringsmessig vil en enklere behovsavklaring og gjennomføring være det rimeligste alternativet for mindre bedrifter.

Arbeidskostnader som oppgis i dette eller andre dokumenter du får fra oss er av ovennevnte grunner basert på estimater. Fakturering foregår alltid etter medgått tid, og du betaler ikke for arbeid som eventuelt skyldes feil eller forsinkelser i fra vår side.

Utstyret er priset etter dagens priser, men bestillingsdagens priser gjelder.
Ettersom både utstyrsspesifikasjoner og priser endrer seg hyppig kan disse ikke garanteres før bestillingsdag. Variasjonene kan skyldes endringer i spesifikasjoner, eller svingninger i valuta eller leveringsbetingelser fra produsenter og leverandører.

Utstyrspriser vil uansett bli gjennomgått på bestillingstidspunktet, og eventuelle avvik vil bli informert.

Abonnementstjenester/skytjenester har som oftest faste priser innenfor avtaleperioden.


Dersom det ikke er utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon er det vanskelig eller nærmest umulig å sammenligne priser fra flere leverandører. Dette har bakgrunn i flere faktorer:

 • Foreslått løsning kan være designet forskjellig (kunnskapsnivå/erfaring)
 • Det kan være ulike spesifikasjoner på utstyret (selv om det tilsynelatende ser likt ut)
 • Ulike produsenter, kvaliteter og garantiperioder
 • Det kan tilbys forskjellige lisensieringsmodeller
 • Det kan være gjort ulike forbehold og forutsetninger til leveransen.

Elementer som påvirker arbeidsmengden og totalkostnad

 • Store datamengder som skal flyttes til ny løsning
 • Feil i data som skal flyttes (virus/korrupte filer)
 • Manglende informasjon om brukere, programvare og lisenser.
 • Feil og/eller dårlig ytelse på bruker PC-er
 • Manglende informasjon om administrasjon av Internett domenet
 • Arbeid med 3de part forretningsprogrammer og/eller dets leverandør
 • Feil i programvaredrivere for nettverksskrivere og annet nettverksutstyr
 • Lav linjekapasitet mot Internett
 • Dårlig ytelse, manglende funksjonalitet eller feil på eksisterende nettverksutstyr
 • Avbrudd som følge av spørsmål og bistand til brukere.

 

Vi har forhandleravtale med de fleste markedsledende produsenter og distributører.

Noe av det du kan bestille gjennom oss er:

 • Windows PC-er og servere, inkludert virtuelle servere
 • Nettverk og profesjonell Wi-Fi
 • Microsoft365/Office365, og annen Microsoft programvare
 • Cyber sikkerhet og backup-løsninger
 • Apple MAC, iPhone, iPad og  tilleggsutstyr (Godkjent Apple Partner)
 • Android enheter og tilleggsutstyr
 • Mobilt bedriftsnett og telefoniløsninger fra Telenor og Unifon
 • Bistand til Telefoni i Teams (Tale i Teams)
 • Internettlinjer fra flere leverandører
 • Skrivere og multifunksjonsmaskiner
 • Brannmurer, switcher og tilhørende
 • Adobe programvare
 • mm

Egenutviklede- og produserte tjenester

 • Teams-status og mobilstatus (precense) til Mobile Bedriftsnett
 • Telefonintegrasjon i SuperOffice, Microsoft Dynamics, Lime CRM og mange andre CRM/kundesystemer
 • MS365/Exchange kalenderintegrasjon til Mobile Bedriftsnett
 • Google Worksuite kalenderintegrasjon til Mobile Bedriftsnett

Trykk BE OM INFO OG TILBUD til venstre